Locijas

Sarežģītu upju posmu un krāču veikšanas shēmas un apraksti.

Laivojamo upju kilometrāžas publicētas I.Lukss brošūrā "Ar laivu Latvijas ūdeņos" 1993. gads; Tīmeklī meklē vietni raid.lv

Lielupes satekupes MĒMELES kilometrāža 1998.g. - blakusCeļaprieka veidots apraksts Bārtas laivojumam  1998.g. - apraxts;

Daugavas beidzamo krāču shēmas no plostinieka atmiņām. (c) Harijs Marnics, 1966; grāmata lasītavā;