Seda - ietek Burtniekā ~        ŠODIENAS LĪMENIS

no avotiem - Žukupe; Valdis; Andums; Vēršādiņa; Stince; Dilupīte;

Seda ir līdzenuma upe Ziemeļvidzemē. Sākas Žuldiņu purva ziemeļu malā pie autoceļa P23. (Wiki)      PAPILDINĀTS-05.11.2016.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
regulēta
km² 
km³

 SEDA 62 (67,38)
  8,50,14  39,517,25 km
 543,9 (1,2 Est) 0,15viduslaiku šķērslis

Tek no Valkas pievārtes pa Sedas līdzenuma ziemeļu daļu un Burtnieka līdzenumu. Upes sākums tikai 3 km no Gaujas līčiem. Tecēšanas virziens noteikts, uz vakariem. Baseinā daudz mežu, pārpurvotu pļavu un purvu. Lielākais no tiem ir Sedas tīrelis, kura pretējā malā 

sīktēls ar saiti uz Balticmaps

atrodas Sedas pilsēta. Krasti apauguši ar krūmiem, daudzviet pārpurvoti un staigni. Lielākā daļa upes tecējuma regulēta. Ietek Burtnieka ezerā. Lielākā apdzīvotā vieta upes krastos ir Daksti. Upi šķērso autoceļi A3P17P23P24 un Rīgas - Valgas dzelzceļš. 

Lielākās pietekas -

>Rikanda24; >Dīļupīte; >Vīķupe6,2; >Ērgļupīte; >Āžupīte; <Purgaile13; <Šūnupe14 ;<Ošupīte12; <Baložupe14; <Buļļupe18; <Gaspaža; 


Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Rikanda (arī Mazā Seda, augštecē — Ērģeme) ir Sedas labā > krasta pieteka VIDZEMĒ, Valkas novada Ērģemes un Valkas pagastos.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 RIKANDA 24Mazā Seda
35 1,46    100 0,025 

Sākas kā novadgrāvis pie Omuļiem, tek dienvidaustrumu virzienā.

Upes baseins atrodas Ērģemes paugurainē, tajā daudz mežu.

Gultne visā garumā regulēta, taisnota.

Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Ērģeme un Omuļi.

Upi šķērso autoceļš P22.

Lielākās pietekas - >Pudžurga 5 km; >Oļupe 5; <Žukupe 8 km; senā pilskalna zīmējums - Garais kalns Ērģemē, E.Brastiņš, 1927.g.


Baložupe ir Sedas kreisā pieteka Valmieras rajonā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 Baložupe 14Dzirnavupe
        

Tek pa Burtnieka līdzenumu. Lejpus vecā Rūjienas ceļa pārtraukta un iztaisnota.

Buļļupe ir Sedas kreisā pieteka Valmieras rajonā. (arī Buļūpe, Buļupe?)

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 Buļļupe 18 Staizupe        
Tek pa Burtnieka līdzenumu. Agrāk ietecēja Burtniekā, tagad upes lejtece pārrakta un ievadīta Sedā.
Lielākās labā krasta pietekas: Kančupe jeb Timba no Timbas ezera (12 km); Ostermaņu strauts.

Diļupe (arī Diļupīte, Dīļupīte)  ir 11 km Sedas upes > labā krasta pieteka Valkas novadā. Sākas pie Bozēniem. Līkumojot tek austrumu-dienvidaustrumu virzienā. Ietek Sedā pie Strenču novada robežas. Upi šķērso valsts autoceļš V237 (Ērģeme–Turna–Daksti). Upes krastos nav lielu apdzīvotu vietu.

Šūnupe (arī Sūnupe) ir 14 km gara Sedas < kreisā krasta pieteka Burtnieku un Strenču novados. Izteka - uz ziemeļiem no Ēveles. Plūst austrumu virzienā. Ietek Sedā uz ziemeļaustrumiem no Sedas tīreļa. Lielākās pietekas - Ančupīte, Veites strauts. Upi šķērso autoceļi V231 (Rencēni–Burtnieki–Daksti–Veckārķi) un V232 (Daksti–Jērcēni–Rami). Upes krastos atrodas Ķempēni.

Purgaile (arī Ķaka, Ķēķupīte) ir 13 km gara Sedas < kreisā krasta pieteka Valkas un Strenču novados. Iztece - uz rietumiem no Laiviņu purva. Tek ziemeļrietumu virzienā. Ietek Sedā lejpus Rikandas ietekas. Upi šķērso valsts autoceļš A3 (Inčukalns—Valmiera—Igaunijas robeža (Valka)) un dzelzceļa līnija Rīga—Lugaži, tās krastos neatrodas lielākas apdzīvotās vietas.

Ērgļupīte ir 2,4 km Sedas upes > labā krasta pieteka Valkas novadā. Iztek no Rūķa ezera. Tek dienvidrietumu virzienā. Ietek Sedā augšpus Dakstiem. Upi nešķērso valsts autoceļi, tās krastos nav lielu apdzīvotu vietu.

Vīķupe ir 6,2 km Sedas upes > labā krasta pieteka Valkas novadā. Iztece pie Ērģemes pagasta Rubeņu mājām. Līkumojot tek dienvidaustrumu virzienā. Ietek Sedā pie Sedas tīreļa. Upi šķērso valsts autoceļš V237 (Ērģeme–Turna–Daksti), tās krastos atrodas Turna.

Līvena grāvis (arī Līvengrāvis) ir 3,1 km grāvis Valkas novada Karķu pagasta dienvidrietumos, kas savieno Andrupīti un Sedas upi. Gultne izveidota ziemeļu virzienā. Grāvi nešķērso valsts autoceļi, tā krastos nav lielu apdzīvoto vietu.Viss SEDAS baseins no iztekām-

SEDA62- >Rikanda24 (?>Pudžurga5; >Gaumērupe4,5; ?Stince; >Oļupe5; <Žukupe8; <Mauriņu strauts2,73);  <Purgaile13; <Tīrelis -VīksnupeX; >Diļupīte; >Vīķupe6,2; >Vēršādiņa -Andums-Valdis; <Šūnupe14 (<Veites strauts; <Ančupīte); >Ērgļupīte -Rūķis-Sutainis-Kukuris-Vīrcēlis; >Trūdis; >Līvena grāvis; <Ošupīte12; >Āžupīte (>Vecais kanāls); <Gaspaža; <Baložupe14; <Buļļupe18 (<Balcerupīte (>Ostermaņu strauts); >Kančupe12 /<Timbas upe);
foto: Spiģu strauta ieteka, Gatis wondermondo.com.


KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Valmieras, Valkas rajona karte mērogā 1 : 100 000 (kilometrs centimetrā);


Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©


shema no grāmatas Burtnieku ezers un tā upes, Reinis Cukurs, 1930.g. 


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš 

Šeit es varu ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. Ai. L. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .