Ezeri.lv logo ar saiti

Vitrupe

no sateces avotiem Stante; Sprukstupe; Lielupīte; Nabe; Bruņķītis; Mazezers; Skujas ez; Kranupe; Cimeļupe; 

Vitrupe tek Limbažu un Salacgrīvas novados.                                                                                                       PAPILDINĀTS-21.06.2016.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
gada notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 VITRUPE36 Ķimšupe
381,1 Riebezers37,7  13,85 km197,2 0,054  dziļākā apraktā ieleja

Iztek no Riebezera Z gala, kura D galā ietek Baurupe, kas kopā ar noteku Nabi //Lielupīti no Lādes ezera, caurtek Skujas ezeru, Auziņu ezeru un Mazezeru. Šajā posmā uzņem lielākās pietekas >Kranupīti caur Bruņķīti un >Cimeļupi. Pēc iztekas no Riebezera līdz Ķirbižiem Vitrupe tek pa ~0,5 km platu un 15 m dziļas, daļēji apraktas senielejas augšējo stāvu. Vēsturisks sākumposma nosaukums Ķimšupe. Lejtecē kļūst straujāka, un krastos atsedzas sarkani smilšakmeņi. Pēc Ķirbižiem ieleja sašaurinās un tuvojoties jūrai izzūd. Ģeoloģiskā senieleja smilšakmeņos turpinās līcī 123 metrus zem jūras līmeņa. Gultne no Vitrupes ciema līdz Ķirbižiem regulēta 1964.g.

Nepareizi literatūrā iegājies nosaukums Reiņupe attiecas tikai uz pārbaseinu kanālu (6,1km). Tā mērķis bija pievadīt augšgala ūdeni Liepupes kolhozu elektrostacijai. Upi šķērso autoceļi A1  un P11, kā arī bijušais Rīgas - Rūjienas dzelzceļš. Lielākās apdzīvotās vietas krastos: Vitrupe, Jumpravmuiža.

Lielākās pietekas - Kranupīte; Cimeļupe; Dzirnupīte; Lepsturga;

foto: Vitrupes izteka Riebezera ziemeļu gala līcī


SPIEŽAM KARTE -


Vitrupes ielejas dabas liegums -DA pārvaldes saitē;

Riebezera un Dziļezera liegums - DA pārvaldes saitē;

Ķirbižos Dabas izziņas taka  "Vālodzes",

VĒRTUMI KRASTOS -
>Nabes muiža; 
>teiksmainais Bruņķītis;

 >Jumpravmuiža;

>Ķirbižu meža muzejs;


NOSAUKUMA izcelsme lai paliek valodnieku ziņā. Juceklis iespējams nebūtu nekāds, ja ne padomijas topogrāfi kopus ar kanalizētājiem dziedava.lv logo ar saitineierakuši to "Reiņupi" starpā uz Liepupi. Augšgala iztekā no Lādes ezera stāv viduslaiku Nabes muižas dzirnas, bet droši upīti par Nabi nevar saukt, jo necik tālu cita Nabe tek uz Braslu. Tomēr vecās kartēs vienīgais nosaukums ir Nabben. Literatūrā dominē "sākas no Riebezera", taču mūslaiku kanalizētāji piereģistrē nereālu garumu 48,05 kilometri, kas atkal ieved Lādē! Situācijas īpatnība ir arī lielāko pieteku pievienošanās ezeriem, nevis pašai Vitrupei. To vērojot trešo gadu desmitu, tagad, saskaņā ar vietējiem, saku tā - Riebezerā ietek Baurupe (savukārt Skujas ezerā Lādes ezera noteka LIELUPĪTE) iztek, Vitrupe ar sinonīmu Ķimšupe. Jauni dati var ko mainīt. 

Attālumus pieņemts rakstīt līdz ietekai. (pēc I.Luksa mērījumiem - "Ar laivu Latvijas ūdeņos" 1991).

44. KM izteka no Lādes ezera 47,7 m.vjl, Nabes dzirnavas;

42. km Bijušā dzelzceļa tilts; 39. km < atzarojas Reiņu kanāls uz Liepupi;

38. km Skujas ezers 37,8 km; Auziņu ezerā ietek > Kranupīte 8,39 km no tiem regulēti 7,03 km.

Cimeļupe, Vitrupes lielākā pieteka sākas no Cimeļa ezera.  nejaukt ar Ciemeļupi Lilastes Dūņezerā ietekošu! Pēc oficiāliem datiem 14,35 km gara, no tās lielākā daļa 11,18 km regulēti, kanalizēti 1963. gadā.

32. km dzelzbetona tilts, Riebezers 37,7 m.vjl.; 34. km izteka no Riebezera; 29. km Tūja - Limbaži tilts;

27,5. km bijušo Treiču dzirnavu aizsprosts (); 22. km Blomes dzirnavas (28,5 m.vjl), tilts; 19. km dzelzbetona tilts, < Vitrupes ciems;

11. km dzelzbetona tilts, bijušās Ķirbižu dzirnavas (18,3 m.vjl); 03. km dzelzbetona tilts, 0,5 km Tallinas šoseja;

foto: Bruņķīša noteka Naužupe // Mazupīte pie Starpas - Stienes Limbažu ceļš

Vitrupes ceļš ~

Ūdensspēks dažādos laikos nodarbinājos vairākas dzirnavas. 

1513. g. K. Zalce (Clawes Saltze) pārdod H. Zalcem (Hinrick Zaltze) savu BLOMES muižu (Kulsdorf, Vitrupes pag., Valmieras apr.) ar zemi, dzirnavām un dīķi pie Kagerciema - tā, kā to lietojuši agrākie īpašnieki: D. Vytynck, J. Juxkul, H. Juxkul, W. Juxkul un R. Persevale, u.t.t. Brālēns H. Zalce sola, ka, ja viņš nākotnē muižu pārdotu, tad pirkšanas pirmtiesības piederētu K. Zalces dēlam Heinricham (Hei denrike) par tagadējās pirkšanas summu. Dambju un dīķu labojumi dēlam jāatlīdzina pēc uzticamu vīru novērtējuma. 183

Ūdensdzirnavu vēsture izsekojama sākot ar 1601 gadu, un tās ir Jungferenhoff - Jumpravmuižas dzirnavas uz kraujā ezera krasta pie Kranupītes ietekas. Nākamā revīzijā 1638.g. pieminētas jau Nabbe, Kulszdorf un Witersbeck dzirnas, no kurām darbojas vienīgi Koskūlam piedrošās Blomē.


Vitrupes vārava, Laimonis Vāczemnieks

Kad zvejnieki ausmā uz jūru ies Vēl pusnakts smaguma pilni, — Ai, zaļace vārava, apsedzies! Jel apsedzies, kailā, ar vilni.' Jo vīri man prasīs un tincinās, Lai uzrādu viņiem to jomu /../

Vitrupes krasti bagātīgi izauklējuši LITERĀTUS - daiļvārdniekus - Grēviņa Anna Katrīnās; Grase Helga Ceros; Krūmiņš Hugo un Gundars Otomārs Vecmelbāržos; Grasis Artūrs Inciemos; Eglītis Mintauts Vitrupē; Lesiņš Valdis Jaunstobros, Arvīds Grigulis Jumpravmuižā, un protams viļķenietis Baumaņu Kārlis Indriķu pusmuižā.

Jaunākie laiki -

un žurnaliste, literāte Guna Roze ar grāmatu 101. kilometrs, jeb padomju kauna zona.

Ozols bija saļimis pusceļā labu gabalu virs ūdens. nobirušo zīļu un lapu deķis līgoja uz jūras pusi. / Ozols turpināja augt - slīpi pāri Vitrupei. Vienīgi bez zīlēm.

Reiz bija Vitrupes milzis... Viņš piekrastē krāva atpludinātos baļķus mašīnās. (1970.g.)


VITRUPE viss sateces baseins -

-Riebezers +Dziļezers -(~Lielupīte /Nabe -Auziņu ezers- (>Bruņķītis; >Kranupīte /Naužupe /Mazupīte -Skuju ezers-  /Baurupe -Mazezers) (>Cimeļupe -Cimelis; -Jumpravmuižas dzirnezers); <Sutas grāvis);

-Lādes ezers.(<Stante (>Empagu svētavots); Paldaža; >Sprukstupe); >Dzirnupīte; <Lepsturga; |uz R, ar Liepupes baseinu savienojums Reiņu (-pes) kanāls|.

Endzelīna vietvārdu vākums 1921.g. piedāvā vēl ko cita starpā nezināmu - 3. Vitrupe jeb ķimšupe (augšgalā: nabes upe) ar sānupi: bebru urga l.

PASKAIDROJUMS ~ situācijas īpatnība, jo vienā senielejā satiekas vairāki tekoši un stāvoši ūdeņi. Turklāt Lādes ezera noteci mēģināts aizpludināt uz Liepupi izrokot Reiņu kanālu.

Reiņu kanāls ietek trubās zem Stienes ceļa (29.Sulu mēn.2016.)

SVĒTUPE arī - Limbažu Lielezers- >(Nabe); ~Donaviņa -Dūņezers; >Raudupīte; >Lūdiņupe22 (<Spričupīte, >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa - Āsteres ez.; >Pērļupe // Greile19; >Sausupe11 <Arupīte16; <Ķulaurga5; <Vedamurga8; >Jaunupe 4,82*;

~ plūdums vēsturē

Ar pašu nosaukumu gan neskaidras pēdas - vidū Utell bach, lejtecē Wetters bach, un augšgalam nav nekā.

Mellīna atlanta 1791.g. Wolmarische Kreis lapas daļa.


Ķirbiži un Brīdaga romānā, kura darbībā Vitrupīte vijas cauri ikdienai, kura tēlota tik reāli un vienlaikus mulsinoši neticami.


Vēsturisks romāns vai dokumentāls apraksts, jāsaprot katram pašam lasot par cilvēku likteņiem 40.-80. -os gados Vitrupes elkonī jeb vietā kur tecējums strauji sametas pret jūru.
izdevējs Dienas Grāmata

Upes baseina shēmaKARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Limbažu novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā). 


Dziļezera dabas taka Riebezera - Dziļezera dabas liegumā pie Vitrupes iztekas.SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU 

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©VITRUPE viss sateces baseins - <Stante; >Sprukstupe;- Lādes ezers.; - Lielupīte //Lāde /Nabe; Bruņķītis- >Mazupīte //Naužupe (>Kranupīte); -Skuju ezers - Auziņu ezers- ~Baurupe; -Mazezers-; >Cimeļupe -Cimelis; >Dzirnupīte; <Lepsturga; |uz R, ar Liepupes baseinu savienojums Reiņupes kanāls|.


 Patīkami atrast kā neatlaidīgi
darbojas Vitrupes "iekarotāji".
Jauniešu laivojumiem varam sekot
kopš 2010 gada pavasara.
 

https://www.youtube.com/watch?v=-6CnuXOq7k0


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          


Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ 

Pērkons atslēdz latvEnergo..., un rodas tukšums lapā!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .