Dzimtenes ainava - agrāk UN tagad

Latvijas skati... , ainavas. Tālā meža aprises ar padebešiem un līča pļavas siena zārds miglā. Ko tie devuši tautas, nācijas attīstībai, katras personības izveidei, nobriešanai par savas zemes patriotu? 

Jau 15 gadus visā Latvijā uz ceļiem var sastapt ar velosipēdu un fotoaparātu Māri LOCU. Viņš meklē un atrod tos skatu punktus kur knipsējuši slaveni fotogrāfi. Šādu attēlu pāru sakrāts vairāki simti. Ir publicēti kalendāri un ilustrētas intervijas visos nopietnākajos preses izdevumos. notikušas dažādas tematiskas izstādes. 

Jaunākais - sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu tīmekļa lapa - Toreiz un tagad

Tā bija 20.gadsimta sākumā

Samaņu līkums jeb Pungas mala DAUGAVAs labā krasta ceļā

No GAUJIENAS baznīcas piekalnes 


ABAVAs senieleja pirms Sabiles 


Daugavpils Vienības tilts 


Skats uz DAUGAVU pie Jaunjelgavas  
Valmieras bijušā šaursliežu dzelzceļa tilts, GAUJA 


Turpinājums sekos... kā nomainot ik pa gadalaikam. Sekojiet jaunumiem - būs Mārim atkal kāda tematiska izstāde. 

IEpriekšējā -

Madonā notika ceļojošā izstāde "Baznīcas Latvijas kultūrainavā".

Nākamā pilsēta gaidīta piesakāmies!

- un tā IR tagad ...


Mūsdienu tilts pār AIVIEKSTEI


Daudz garāku šo sleju pāri nevilksim. 

Uz viņa vizītkartes rakstīts - latvietis

Māris Locs dzimis 1962. gada 30. aprīlī Valmierā, mācījies Valmierā un Mālpils sovhoztehnikumā. 

1991. gadā Kara muzejā atklāja M. Loca pirmo fotoizstādi ''Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru apbedījumu vietas''.           1993. gadā atklāja viņa fotoizstādi ''Šajā zemē daudz vēl svētu vietu...'', kurā varēja skatīt Latvijā kritušo leģionāru apbedījumu vietas. Līdzīgas izstādes notikušas arī vairāku rajonu muzejos. Strādājot pie fotoizstādes Latvijas Okupācijas muzejā par komunistiskā terora upuru un nacionālo partizānu piemiņas vietām Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, M. Locs līdztekus vāc materiālus izstādēm ''Latvijas dzelzceļu vide - toreiz un tagad'', ''Baznīcas Latvijas kultūrainavā'' un izstādei ''Ar vēja spēku'', kurā fiksē bijušās vējdzirnavas. 

2009. gadā no pavasara līdz rudenim Latvijas Kultūras muzejā ''Dauderi'' fotoizstāde ''Rīga cauri gadiem un fotoobjektīviem''. 

2009. gada 25. martā atklāta personālizstāde "Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Madonas rajonā". 


Ar Latvijas Okupācijas muzeju M. Locs sadarbojas kopš 2001. gada, kad muzejā atklāja fotoizstādi ''Rīga agrāk un tagad''.                                               2007. gada 23. augustā sadarbību muzejs vainagoja ar kopēju izstādi ''Piemiņas vietas Vidzemē, Rīgā un Rīgas apkārtnē. Komunistiskais terors un nacionālo partizānu darbība 1919-1991''. Lasi vēl - žurnālā Rīgas Laiks - 2005/10; 62 lpp. Slims ar Latviju; 

žurnālā KLUBS - 2010/02; 58-61.lpp. - Laika grāmatvedis. (pdf datne1,06 Mb)

Madonas reģiona laikraksts Stars 27.09.2008. - Ceļo ar divriteni un fotografē; 


  Viešupīte VIDZEMĒ, Viešūra ezera noteka 

Izstādē ''Rīga cauri gadiem un fotoobjektīviem'' 2009. martā-septembrī  Kultūras muzejā Dauderi. 

Eksponāts - LR karte 

kurā ar sarkanu ievilkti 

novadpētnieka

 izbrauktie ceļi -

260 tūkstoši kilometru ... ! ! !

~~~~~~~~~~~~~~~~

Pašreiz nozīmīgākā fotogrāfiju tēma ir Latvijas kultūrainava agrāk un tagad. Tapuši vairāk kā 800 attēlu, astoņu gadu laikā sarīkotas vairākas izstādes Rīgā un rajonu muzejos. 2014 gada rudenim tiek gatavota izstāde "Kritušie cīnītāji 1918-1988". 

IZSTĀDE "Baznīcas Latvijas ainavā" 2014. gada Sala laikā Torņakalna baznīcas draudzes ēkā. 

Lapā izmantoti A.Markota, A. Beldava, un G. Apsīša fotoattēli. 

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU