Brasla ar pietekām ~

ar satekas avotiem Iesala; Urpele; Jencelis; Sārumezers; Divupe; Nabe; Spelte; Virtaka; Cūkdambis; Strautene; Sūnupīte; Buļupīte;

Brasla (līvu: Roop) ir Gaujas >labā pieteka Idumejas augstienē un  LimbažuPārgaujas un Krimuldas novados.                                                                                                                                                                                       PAPILDINĀTS-27.01.2017.

pamatnosaukums garumssinonīmikritumsvidējaissākotne iztekastāvoklis  baseinsnotece  īpašais

km
metrim/km 
mvjl.kanālskm² km³
 BRASLA 69,8  68  Anspurvā 96,823 km  548,40,197
 vēsturisks viduslaiku
ūdensceļš

Sākas Anspuru purvā pie Pociema. Šķērso Idumejas augstieni. Lejpus Straupes tek pa Braslas senieleju. Īpaši ainaviska un strauja lejpus Braslas aizsprosta pie Valmieras šosejas, līdz Gaujas senielejai. Baseinā bija 15% purvu un 35% mežu, 34 nelieli ezeri (A.P.). Regulēta galvenokāt augšgalā, 1949, 1963. gadā. Bijusi nozīmīgs satiksmes ceļš Hanzas savienības pilsētai Roop - Straupe. Vēl senāk ar Nabbe savienota caur Svētupi ar jūŗu. Rīgas un Cēsu rajona robežupe 20 km. Pie autoceļa A3  uzpludināta Braslas ūdenskrātuve (~19 ha), vēsturiska mazā hes. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir StraupePlācisRozula


Nesajaukt ar   Brasla — Dīvajas satekupe, 


Lielākās pietekas - Jugla 20 km, Ķīsala //Nabe 18, Iesala17 ar pieteku (>Urpele); 


Pirmā nosauktā pieteka ir > labā MiežupĪTe; 
Dabas liegumi -

Klagātu purvs;
Purgaiļu purvs

saites DA pārvaldes vietnē
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Panūtas ietekā pilskalns - Kranču kalns

 VĒRTUMI KRASTOS -

Rumbiņi Bārdu dzimtas muzejmāja;
>Vainižu pilskalns; <Baterejas kalns; 

>Ērgļu kalns;

<Straupes pils komplekts; >Panūtas pilskalns; >Avotmuižas parks; 
>< smilšakmeņu ieleja (shēma); >pilskalns Melnais kalns;

dziedava.lv logo ar saiti uz foto

                                FOTO dziedava.lv -

Anšlavs Eglītis, Pansija pilī - Braslas ieteka Gaujā ir diezgan proziska. Beidzamais Braslas posms atgādina taisnu, piesērējušu kanāli. Kad es pirmo reizi šo ieteku apmeklēju, tieši pretim tai pār Gauju veda kara laiku tilts, būvēts no biezām plankām uz pamatīgiem pāļiem. 

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.


70. KM līdz Gaujai - Izteka ūdensšķirtnē ar Svētupi, Anspurvs; 

56. km Umurgas tilts; 53. km Rotenbergu tilts; 49,5. km ietek >Miežupīte, beidzas kanalizētā gultne; 

47. km ietek Iesala (arī Jūgupe, Skraustupe; lejtecē — Mazupe), Braslas < kreisā krasta pieteka Limbažu  un Kocēnu novados

pamatnosaukums garumssinonīmikritumsvidējaissākotne iztekastāvoklis  baseinsnotece  īpašais

km
metrim/km 
mvjl.
km² km³
 IESALA19     A Pociemam57,2   70  

Sākas Ķeizarpurvā uz austrumiem no Pociema. Tek pa Limbažu viļņoto līdzenumu dienvidu virzienā. Upes augštece un vidustece regulēta, uzņem meliorācijas sistēmu ūdeņus. Ietek Braslā pie Vainižiem. Upi šķērso autoceļi P11 un P14

Lielākā pieteka ir > Urpele (labā); 

45. km Vainižu tilts; 38. km Ruckas dzirnavas; 35. km Rozulas tilts; 

30. km ietek > Ķīsala //Nabe no Sāruma ezera; 28. km Plācis; 24,5. km < Straupe - pils, baznīca, parks; 

22. km >ietek Panūta (<Brūveļu gr.); >pilskalns; 

19. km  >Vējiņu pilskalns; 17. km >Avotu parks; 

14. km ietek > Jugla; 

08. km uzpludinājums, Valmieras lielceļa tilts; 07. km Hes aizsprosts; 05. km > Melnais kalns - pilskalns; 

Braslas spēkstacija bija viena no Latvijas pirmās republikas "triecienbūvēm", ar mērķi apgādāt Limbažus. 

Braslas ūdenskrātuvē kādu zivi ķēris arī Inciemā dzīvojušais rakstnieks Anšlavs Eglītis. Gan, kā pats izsakās, neko izcilāku par pirksta lieluma līdaciņu. 

1399.g. Rīgas archibīskaps Johans V izlēņo J. Vildenbergam (Johannes Wildenberg) pēc Voldemāra fon Rozena nāves baznīcai piekrītošo Rozbeķu pili (Rozulas pag., Cēsu apr.) ar piederošām zemēm, esošām un jaunceļamām dzirnavām u.c. uz mūžīgiem laikiem.152 1419. g. Rīgas archibīskaps izlēņo B. Ikskulam (Bertram von Ixkulle) no K. Koskula (Clawer von Coskulle) nopirkto Rozbeķu pili.153 1437. g. brāļi K. un B. Kudeceli (Clawer un Bertram Kudezell) pārdod Rozbeķu pili ar piederošo zemi, blakusmuižām, dzirnavām u.c. R. Persefalam (Rolow Perseval) uz mūžīgiem laikiem par 12 dučiem Rīgas mārku.154 

1507. g. ordeņa mestrs Pletenbergs izlēņo E. Rozenbergam (Eberhard Rosenberch) Ropa (Lielstraupes?) dzirnavas, zemi un krogu SIGULDAS novadā.180 


attēls no Broce Monumente..., tekstā minētie nosaukumi - Brassel; Rooperbecksche; Wainselsche Bach


BRASLAS pietekas ( A - Z ) -

<Buļupīte; <Cūkdambis; <Darvjkalnu upīte; <Dimza (<Ošupīte; <Cīruļupe; >Kaņepju gr.); <Divupe; >Dziļais gr.; <Iesala19 (>Urpele); <Jencelis; 

>Jugla; <Kurmupīte; >Ķīsala //Nabe (>Speltes upe); <Līčupe (>Baltiņu gr.; <Pūrica); >Miežupīte;  >Naidalu strauts; 

>Panūta (<Brūveļu gr.); <Silēnu upīte; <Slāktuža; <Strautene4,3 (<Plaužupīte (<Ačģārņa)); >Sulaiņu gr.; <Ūdrupīte; <Virtakas upīte; 


Shēmā ļoti iespējams KĻŪDA - ir > krastā Kraujas, tātad vajadzētu būt Kraujukalna iezis... Tā arī enciklopediju tekstos. 


Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! © BRASLAS sateces baseins -

>Miežupīte; <Iesala19 (>Urpele); <Jencelis; <Divupe (>Dimza (<Ošupīte; <Cīruļupe; >Kaņepju gr.)); >Ķīsala //Nabe -Sārums, (>Speltes upe); <Līčupe (>Baltiņu gr.; <Pūrica); <Cūkdambis; >Panūta (<Brūveļu gr.); <Strautene (<Plaužupīte (<Ačģārņa)); >Jugla; <Ūdrupīte; >Naidalu strauts; <Slāktuža; <Virtakas upīte; <Buļupīte; <Kurmupīte; <Darvjkalnu upīte; >Dziļais gr.; >Sulaiņu gr.;? <Silēnu upīte;


Slūnu iezis; foto: Gatis - wondermondo.com


lejteces shēma no enciklopedijas Latvijas Daba, 1995.g. JS logo ar saiti uz kartes produktu

KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Limbažu novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā). 


Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

           

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. A. Liiepiņš

Esi pirmais !

Saņemtie jaunumi -

Patreiz jaunā "Papildinājumu sadaļa" ir attīstībā.

Tavi papildinājumi Braslai ~

Tagad, pateicoties mozello.com attīstībai, Tev iespējams vēl ātrāk nosūtīt labojamo vai papildinājumus.


*

*

*
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .