Grāmatu pārskats par mūsu ūdeņiem 

- Sakārtojumā no jaunākā uz vecāko

Senā Burtnieka noslēpumi, 

 Ilga Zagorska, izdevniecība Zinātne 2017, 

Cietais sēj., 120 lpp. il., divvalodīga. 

Latvijas arheoloģiskajā literatūrā vēl maz darbu, kuri būtu veltīti tieši senvēstures izpētes atspoguļojumam. Grāmata „Senā Burtnieka noslēpumi: Akmens laikmeta pieminekļi Burtnieku ezera krastos” veltīta vienam no svarīgākajiem akmens laikmeta apdzīvotības centriem Latvijā – Burtnieku ezera baseina izpētes vēsturei. Tā aizsākās 19. gadsimta vidū un turpinās līdz pat mūsu dienām, savā norisē sastopot gan veiksmes, gan neveiksmes, gan unikālus zinātnes atklājumus. Pētījumā aprakstīti gan materiālu uzkrāšanas pirmsākumi, gan plašie izrakumu darbi slavenajā Zvejnieku kapulaukā, Riņņukalniņā un citos senatnes pieminekļos, gan arī Latvijas un ārzemju speciālistu iesaiste materiāla izvērtēšanā mūsdienās, kas sniedz daudz jaunu atziņu par akmens laikmeta kultūrainavu, izdzīvošanas stratēģiju un seno mākslu.

Ārzemju interesentiem iespēja visu tekstu lasīt angļu valodā. 
Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Burtnieku novada pašvaldība. 

Izdevīgākā iegāde apgāda grāmatnīcā - 

Akadēmijas laukumā 1 Rīgā (LZA augstceltnē) darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00


Pie Gaujas iztekām

Juris Zaķis, 2017

Kopš jaunā kalendāra sākuma 2018., ar visām iztekas peripetijām vienos vākos iespējams iepazīties grāmatiņā Pie Gaujas iztekām.

Autors apkopojis visus iespējamos publicētos tekstus, vēsturiskas shēmas un ilustrācijas. Vienlaicīgi, būdams vietējais Tirzas gaujmalietis, daudzkārt dabā apmeklējis strīdīgās vietas.

70 lapaspusēs ietilpst 30 vēsturiski un mūsdienu attēli, oriģinālas shēmas un apjomīgs literatūras saraksts - 45 vienības. Izdevējs "Vītola izdevniecība" Gulbenē.

Pagaidām varu ieteikt ērtāko iegādes veidu karšu veikalā "Jāņa Sēta", bibliotekās neatrodu, tirāža nav zināma!

Tomēr ūdeņi turpina tecēt pa savam, ne kā tinte spalvā, un vienmēr atradīsies kas precizējams un papildināms.Rīgas  Piejūra II, ceļvedis

 Aivars Jakovičs, izdevniecība Jumava, 2016.g.

Ja šādā veidā būtu iespējams aprakstīt katru Latvijas vietu tad izveidotos Novadpētniecības biblioteka, atsevišķa iestāde, atsevišķās telpās! Jo līdzvērtīgi aprakstot izveidotos pāris tūkstoši ceļvežu. Pilna anotācija /kartes/ceļotājiem

Vitimas upes noslēpumi 

 Ainārs Kadišs, Jumava 2018.g. 

Viena grāmata, viens ceļojums - tomēr - cik ceļojumu iespējams izlasīt vienos vākos ?! Man tā bija atkalsastapšanās ar jaunības Sibīrijas ceļojumiem, lapegļu smarža un dūmojošs tējas katliņš; citam pirmais iespaids vai atgriezšanās Krievijas savpatībā. Brauciens ar auto pa Krievijas federācijas Burjatiju un Čuvašiju, sastapto cilvēku stāsti, arī ir savs ceļojums. Izlasijās divos vakaros kā straumē iekritušam, aizrautīgi, žēl gandrīz ka nepavilku garāk. Aprakstītais 360 lapaspusēs par 48 dienām, no kurām uz ūdens 21, un 760 km, piedevām dvi vilcieni un satiksmes autobuss, Sibīrijas plašumu mērogs. 

Tautietis dodas straumē ar īpatnēju, nepilnus 4 metrus garu piepūšamo smailīti, kuras celtspēju tā arī tīmekļa plašumos atrast nespēju... Un tomēr augstākie spēki ir labvēlīgi, lai arī bez trīsām neizpaliek. Vai Noslēpums atklājās, to spriest katram lasītājam pašam. Pieeja inventāra un produktu izvēlei pamācoša, arī tas var kalpot par izzinošu ceļojuma slāni - sadzīve taigā un kalnos. 

Grāmatas galvenā daļa rakstīta dienasgrāmatas formā. Ilustrēta bagātīgi ar tūrisu dienasgrāmatu jeb atskaišu stila attēliem. Apakšvirsraksts Sibīrijas piezīmes varētu būt mājens uz iespējamu izdevumu ciklu - mums ir ko stāstīt par Sibīrijā pieredzēto! Ja pamanat sarīkojumu ar autora piedalīšanos, cits ir atliekams..., es nokavēju! 

 Izdevīgākā iegāde izdevniecības grāmatveikalos Cēsīs, Lielvārdē, Cesvainē, Rīgā un Liepājā.Svētupe krustām šķērsām,

J.Kursīte, R.Noriņa, LKA & Nordik 2017, 

Kā viena tā otra noslēdz Latvijas Kultūras akadēmijas mācībspēku un studentu četru gadu laikā īstenoto pētījumu ciklu "Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā".

Rektores L. Muktupāvelas vēlējums lai šāda pētnieciska pieeja kalpotu līdzīgiem darbiem citviet.

Meklējat  bibliotekās! 


Svētupes Lībiešu upurala, 

LKA, S. Laime, J. Urtāns, 2017.
Cilvēks un daba: Engures ekoreģions -

Atbildīgie redaktori -             M. Kļaviņš, V. Melecis 2013,

Autoru pētījumi un raksti par visplašākajiem tematiem. 424 lpp.


Visus LU Akadēmiskā apgāda izdevumus var izvēlēties un iegādāties grāmatu galdā Raiņa bulvārī, 

vai izdevniecībā.


Ludza pirms Ludzas -

Izdevniecības Nordik 2015.g. izdotajā J.Urtāna grāmatā

ieskicēta aizvēsturisku satiksmes ceļu iespējamība

pa Austrumlatvijas upēm un ezeriem.


Visus izdevniecības izdevumus var iegādāties Senču ielā 4-209.


Vidzemes SVĒTUPE mītiskajā un reālajā kultūrtelpā -

Zinātniski raksti un folkloras kopojums

Izdevniecība NT Klasika, 2016;

sastādītājs Juris Urtāns, Dr.hist. Dr.hab.art.;

autori - Rūta Muktupāvela; Janīna Kursīte; Sandis Laime; Rasma Noriņa; Digne Ūdre, Justīne Jaundzema; Ieva Vītola;

saturs - Vietas piederības apziņa: konstrukcija, interpretācija vai fakts;

- Svētupes ūdensceļš;

- Vietu nosaukumu semantika Svētupes apkaimē;

- Pārdabiskās būtnes Svētupes krastu folklorā: reģionālais aspekts;

- Vidzemes Svētupes apkaimes kultūrainavas izmaiņas pēc 20.gs. fotoattēliem;

- Tilti Svētupes kultūrainavā;

- Svētupes kultūrvēsturiskā topogrāfija: vietas un vietu folklora;

- Agrākās un mūsdienu teikas un nostāsti (mutvārdu liecības) par Svētupi.

Izdevīgākā IEGĀDE izdevniecībā Nordik, Senču ielā 4 - 2.stāvā, darbadienās.

 Grāmatas vāks ar saiti uz veikalu

 

ATMIŅU DAUGAVA, Jānis Ivars Padedzis, -

Ievada fragments, Māra Svīre  Grāmata-fotoalbums„ "Atmiņu Daugava” ir ieskats vēsturē un laikā, kuru vēl joprojām atceras dažādu paaudžu cilvēki.
Taču laikam piemīt milzu spēks un atmiņas nepierakstītas izgaist līdz ar pēdējiem to glabātājiem.
Šī grāmata ir lieliska iespēja vairāk nekā 4000 fotoattēlos un acu-liecinieku vēstījumos sameklēt un ieraudzīt Daugavu tās senajā veidolā, kur Staburags vēl raugās Daugavas krastos un brīnišķīgā senieleja aplūkojama ikviena acīm.
Šodien Daugavas ūdeņos pa-zudusi gan Lorelejas klints,  gan Pļaviņu rumba, gan Daugavas krāces, bet grāmata ļauj gluži kā senu draugu tās atkal ieraudzīt melnbaltās fotogrāfijās. 
 video prezentācija - 11` 37``

Grāmatā ievietoti arī dažādi vēstures avoti: arhīvu dokumenti, preses publikācijas, apraksti un pētījumi, kas paver iespēju atkal sastapties ar Daugavas senieleju posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei un neaizmirst mūsu vēsturi, latviešu tautas kultūrvēsturiskās vērtības un likteņa pavērsienus.


LEJUP PA ABAVU, Valdis Avotiņš, Ints Lukss -

Valdis Avotiņš, Ints Lukss, Laivā pa AbavuKultūrvēsturisks tūrisma ceļvedis pa Abavu un tās baseina upēmIzdevniecība AGB, 2004;

255 lpp.


fragments - izdevniecības vietnē;        Visu laiku labākais ceļvedis!


 Nodaļu saturs -
Ievads;
Ieskats ģeogrāfijā un vēsturē;
Ceļošanas iespējas;
Abava / Venta / Amula / Imula;
Pateicības;
Plostnieku vietvārdi;
Bijušās kokmateriālu krautuves Abavas krastos lejpus Rendas;
Literatūra / Kartes M 1: 55 000

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IEVADVĀRDI PIRMAJAM LAIDIENAM
 Ir vietas jāsauc vārdā, un tad tās atmostas. Daugavas krasti ir aizmiguši, un tie gatavi mosties, bet gaida saucēju. Latvijas Kultūras fonda Daugavas programmas paredz šīs vietas atmodināt. Dot aiz¬mirstos vārdus, aizmirsto vēsturi. Tāpēc mēs atjaunojam «Daugavas rakstus», kas sava laika jau iznākuši.
 Šī vairāku grāmatu sērija būs iekārtota tā, lai atsevišķa laidiena raksti (dažādas tematikas) apcerētu kādu noteiktu ģeogrāfisku posmu Daugavas tecē un noderētu ceļiniekam, tūristam šajā posmā ar izziņu tieši par šo krasta posmu, par šo maršrutu. Vārdu sakot, lai gājējam, pētniekam, tūristam, kas iet savu maršrutu gar Daugavas krastu, informācija nebūtu jāmeklē desmit grāmatās, bet visas ziņas sava ceļa viņš varētu gūt šajā savdabīgajā ceļvedī, apceru un zinātnisko rakstu krājumā.
 Līdzīga sērija Latvijas Kultūras fonds izdos ceļojumu aprakstus par Latviju, memuārus, vēsturisko notikumu un atsevišķu Latvijas vietu aprakstus. Šī sērija tiks nosaukta «Dzimtenes mācība». Mācība, kas mūsu jaunatnei aizmirsta, nezināma, neizjusta. Tāpēc ari šie «Daugavas raksti» - mūsu ejošajiem, meklējošajiem, darošajiem cilvēkiem, kuri saprot, ka Dievs racis Daugavu ne tikai pasaka, bet mums visiem pašiem - tepat un tagad. Baudīšanai, lepnumam, kārtībai un sakopšanai.
Imants Ziedonis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš