Piesārņojums 

Latvieši praktiski cilvēki, kā jau visi cilvēki - ir bedre - grāvis vai avots - gāžam tikai iekšā! Visu kas nevajadzīgs, traucējošs, var izmest pār kranti, krūmos uz leju, un aizmirst. No acīm prom - no sirds ārā...

Savulaik nezināju netīrāku vietu par Gaujas gravu Siguldā. Neitrāli paskatoties tie cietie atkritumi daudz kaitējuma nenodara, tāpat viņus apdzīvo gliemeži un pārējie. Paceļot kādu ledusskapi zem tā būs grauzēju pilsēta. Taču izmetot jebko pa roku galam nedomājam kāds būs sekas ilgākā laikā. Ciets ir arī svina akumulators un ledusskapis ar atlikušo freonu. Divkosīgi tie mūsu patērētāju sabiedrības palīgi - dzīvsudraba lampa cieta taču, bet kā stingrāk atsitas, tā gāze izrādās!

Pat gluži dabiski šķietami pilnīgi nekaitīgi priekšmeti nokļuvuši ūdenī maina dabu. Dēļi, žagari, lapas (koksne) trūd, pūst samazinot skābekli ūdens radībām. Pamanām tajā brīdi kad sāk smakot vai pašam asinis tecēt. izrādās pat vesela, cieta un stingra stikla pudele uzmanīgi nolikta pie soliņa atpūtas vietā, sagaidīs vēju, iesvilpsies un apgāzīsies lai daiļi džinkstot ieripotu gravā. Kad Laiks piepildīs to ar ūdeni arī Sals būs klāt un ... Atgriezīsies iespējams tā paša cilvēka bērni.

Cits jau ir šādu straumes šķēršļu aptecēšanas grūtība, kas rada jaunu gultni un izskalojumus. Tā jau var pat lejākajam kaimiņam ieriebt. Vietām pat laukakmeņi no lauka novāktie tiek bērti, stumti - tur lejā, kaut kur, ka tikai prom. 

Tamdēļ vides aizsardzībā galvenais princips ir PIESARDZĪBAS LIKUMS - Ja nezinām ietekmi un sekas, ja ir iespējams sliktākais variants, tad tāda rīcība ir nepieļaujama. A.L.

J. Ērmanis, Jārūpējas, lai vēži Latvijā neiznīktu, 1938.09.01 Mednieks un Makšķernieks
Jau dažus gadus atpakaļ izmira slavenie Sedas un Rūjas baseina vēži. Pēc laikrakstu zinām šovasar maz vēžu senāk bagātos Kuldīgas apriņķa ūdeņos, bet Apes ezerā un Lieknes upē vēži jau galīgi izmiruši. Tā ir zīme, ka Kuldīgas apriņķa ūdeņos vēžiem ir beigas. Arī no Latgales nāk ziņas, ka šovasar vēžu maz. Nevar būt šaubu par to, ka, piem., Sedas un Rūjas baseinā vēži slimoja un nobeidzās no kādas epizootijas. Interesanti, ka vēži pazūd, neatstājot pat atliekas. Vai viņi nobeidzas alās, vai viņu atliekas aizskalo pavasara plūdi, kas to lai zin. Tiek izteiktas domas, ka vēžu iznīkšanas cēloņi meklējami no laukiem un pļavām noskalotos mākslīgos mēslos, kam grūti piekrist. Tādā gadījumā vēži izmirtu visā Latvijā, bet netikai atsevišķos baseinos. Ja mani atmiņa neviļ, tad gadus 30 atpakaļ vēži izmira Augškurzemē, kad mākslīgos mēslus lietoja daudz mazāk. Maz ticams, ka tuvākā laikā izdosies noskaidrot vēžu iznīkšanas cēloņus un rast kādus pretlīdzekļus. Man šķiet, ka būtu nepiedodami vienaldzīgi raudzīties, ka vēži izmirst Sedas un Rūjas baseinā, tad Kuldīgas apriņķī, varbūt arī Latgalē un vel citur.


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš