Latvijas upju lielbaseinu shēmas

Šajā vietā apkopotas tās pašas shēmas kuras ievietotas pie katra lielā sateces baseina. 

To izcelsme no grāmatas Ar makšķeri Lpsr ūdeņos..., 1965?