Abuls ar pietekām ~

no sateces avotiem Puju strauts; Knīpupīte; Kulbāsu strauts; Veģupīte; Sužupīte; Strantes ez., Stulbis;

Abuls ir Gaujas < kreisā pieteka; ietek 6 km augšpus Valmieras.                                                        PAPILDINĀTS-26.10.2016.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 ABULS 52 140*2,9  virs 170 piesārņota 430  grīva 30,2 m.vjl

* LR topografiskā karte 1:50 000

Sākās Vidzemes augstienē 170 m virs jūras līmeņa, ūdenšķirtnē ar Rauzu; tek pa Vidusgaujas ieplaku. Kritums literatūrā minēts 129 m, augštecē un vidustecē vietām līdz pat 10 m/km. Meliorācijas rezultātā kļuvusi īsāka. Baseinā atrodas Mārsnēnu, Miegupes, Biksējas, Kačoru u.c. lieli purvi;

Lielākās pietekas  - >Nārvelis 10 km; <Dranda 13; <Nigra 22 (<Mutulīte 26); <Lisa 32;


Upe bieži pārplūst bula laikā, varbūt tāpēc tāds nosaukums, vai arī no Abuliņu mājām Smiltenes pag., kur upe sākas. Vēl teika stāsta, ka upe Abuls nosaukta kāda karavadoņa vārdā, kura uzvārds bijis Abuls. Karavīri viņu esot apglabājuši upes vidū (tajā vietā, kur tagad atrodas sala) un apbēruši ar zemi. Upi par piemiņu viņam nosauca par Abuls, bet upes vidū no tās reizes esot sala.                

Baseina shēma no www.mosp.lv

Laivojuma apraksts- foto ceļojums vietnē baili.lv


Raksts - zinātnisks pētījums par Abulu no ZIVJU skatupunkta; mosp.lv mājaslapa.

 VĒRTUMI KRASTOS -
< 2 km Cērtenes pilskalns; 
Smiltenes vēsturiskais aizsprosts; 
Piemiņas akmens Kr.Barona gājienam;

>Alkasu dižliepa;
 > Trikātas pilskalns; 

< Rūtiņu kļava; >Abullāču vīksna;
<Dārdeņu (Upmaļu) akmens;

```````````````````````````

foto - Dārdeņu akmens

2015. gada Saulgriežos


Nārvelis ir Abula > labā krasta pieteka Smiltenes un Strenču novadā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 NĀRVELIS 10     25,5  

Sākas no Slīpju ezera uz Smiltenes un Plāņu pagastu robežas. Tek rietumu virzienā, upes gultne visā garumā regulēta. Uzņem novadgrāvju ūdeņus no apkārtnes meliorētajām platībām. Upi šķērso autoceļš P25.

Nigra (arī Labzna, Blomupe) ir Abula < kreisā pieteka Smiltenes novadā. Augštecē Knīpupīte;

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 NIGRA 25 Labzna147  Prūšu ez.  175,4 76 0,021 

Sākas Brantu pagasta dienvidos no neliela avota, tek ziemeļu—ziemeļrietumu virzienā pa Vidzemes augstienes ziemeļu malu. Augštecē tek pa dabīgu ieleju, liels relatīvais kritums. Lejpus autoceļa P18 upes gultne regulēta. Uz upes uzstādinātas vairākas ūdenskrātuves — Bērtuļa dzirnavezers augštecē, Blomes dzirnavu ezers Blomē un Steģu ūdenskrātuve pie autoceļa P18.

Lielākās pietekas ir >Knīpupīte, >Pelnanču upīte , <Alkšņupīte -Strantes ezers- /Brantupīte //Varžupīte; <Mutulīte26;


KARTE - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Valmieras novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā);


Sateces baseins no augšgala - <Lazdu grava; >Puju strauts; <Dranda13 (>Cērtene); >Mailīte2,4 /Braslupīte; >Nārvelis10 -Slīpju ezers -Stulbis; >Alkāsu grāvis; <Nigra22 (>Knīpupīte; <Alkšņupīte /Brantupīte -Strantes ezers; Prūšu ezers- >Pelnanču upīte; <Mutulīte //Biksēja26 (>Kulbāsu str.; <Zaķīšu grāvis; <Zīķupe)); >Melderupīte; <Lisa32 (<Sužupīte; >Veģupīte; >Kaivu gr.; <Sīkuļu novadgrāvis; >Kaņupe (>Idroļa ez.; >Kameņupe?); <Vaiģupīte; >Purva grāvis; Inca grāvis; Pannas ez; <Palate2,7; Baznīcas ez. Dutkas ezers); <Storupīte; >Vīksnene2,2 (>Mailīte); <Mažupīte (>Spindupe); >Līkais grāvis; <?Avota;

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠUSmiltenes hes

Smiltenes muižas īpašnieks firsts Pauls Līvens 1901.gadā pirmo reizi elektrībā pārvērta Abula upes ūdens spēku, ierīkojot vecā muižas ekā ūdens ratu ar ģeneratoru, kas atradās Vidus ezera krastā. 1913. gadā Līvens uzbūvēja tā laika modernāko HES Baltijā.

Smiltenes HES atodas Vēcajā parkā pie viesnīcas Park hotel Brūzis. Šobrīd apskatāma jaunā privātā HES, kas uzcelta 1999.gadā.

Baiļi.lv

foto Valdis Vanags  aktīvās atpūtas centrs Baiļi, Valmiera

sateces baseina shēma

SAGATAVES

<Abuls52; >Alkāsu grāvis; <?Avota; <Dranda13 (>Cērtene); <Lazdu grava; >Līkais grāvis; 

<Lisa26 (>Veģupīte; <Sužupīte; >Kaivu gr.; <Sīkuļu novadgrāvis; >Kaņupe (>Idroļa ez.; >Kameņupe?); <Ješku grāvis; <Vaiģupīte; >Purva grāvis; Inca grāvis; Dutkas ezers;  Pannas ez; <Palate2,7 (-Palates ez.); Baznīcas ez.); <Mažupīte (>Spindupe); <Mailīte; >Melderupīte;

<Mutulīte //Biksēja20 (>Kulbāsu str.; <Zaķīšu grāvis, <Zīķupe); 

<Nigra22 \Lābzna; (Prūšu ezers- >Pelnanču upīte; >Knīpupīte; <Alkšņupīte /Brantupīte -Strantes ezers; <Mutulīte1,91 /Braslupīte); >Nārvelis10 -Slīpju ezers -Stulbis; >Puju strauts; <Storupīte; <Vīksnene2,2 (>Mailīte);

*PRECIZĒJUMI veikti 2015, gada Saulgriežos Edvarda Laura pajumtē Brenguliešu Upmaļos.

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU


Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .