U p e  apklusa  stingumā  kalta,  visa  pasaule  atkal  ir  balta !                      (H.Heislers)

Upju NOSAUKUMU SARAKSTS - Ctrl + F

sīktēls ar saiti uz visiem nosaukumiem-

Visas Latvijas upju baseinu KARTE -

sīktēls ar saiti uz JS baseinu karti

Mobilām ierīcēm spiežams ~

sīktēls ar saitu uz jaunumu blogu
,..bet labāk lietojiet PC, ne i`phone...!

statistika - plašākā tīmekļa vietne par upēm, strautiem, avotiem Latvijā!

Gaujai atzīmēta patiesā un vēsturiskā iztekas vieta Piebalgā!

Atzīstot faktu, ka vairums dabisko upju trešo gadu tūkstoti sagaidījuši kā grāvji, uzpludinājumi, ar sagrozītiem nosaukumiem, derētu šo visu saīsināt - kanalizēt...

Jaunākais - Sala laiks ~ novembris

Leiksna savieno ar ezeru Stropica, pa kuru tajā nokļuvis liels daudzums neattīrītu dūņu no Daugavpils notekūdeņu komunālā uzņēmuma nossēdīķiem, vaļņa pārrāvuma dēļ.

~ upju upes ~

Upes.lv - 2021.g. ~ dabas vidē tekošs ūdens tiek saukts, atkarībā no lieluma, par `strauts`, `upīte`  vai `upe`. Cilvēku vidē ar to nepietiek, un rodas nosaukumi atsevišķiem straumes posmiem, piemēram Susejiņa=Suseja. Upe kā galvenā ūdens plūsma nav tas pats kas cilvēku pieņemtais nosaukums. Kā mainās apstākļi un pieņēmumi, tā arī citas cilvēku izpausmes. Dzirdot `upe`domājam un saprotam dabiski tekošu ūdeni. Tā arī sadzīvē esam iesākuši dēvēt vai ikvienu straumi, lai gan lielākā daļa ūdensteču ir pārveidotas tādā mērā, ka arī šai vietnei būtu saukties kanali.lv. Pat līdz tam, ka pagriežas no Daugavas uz Gauju.

Centieni sakopot vispārīgos uzziņu avotos publicēto noveduši vien pie pretešķībām starp paaudzēs lietoto, klasiķu literarizēto un formāli ierēdniecisko. Arī tādas kartes nebūs, kurā viss ir kā dabā/dzīvē. Dziļāk par šo lasāms un komentējams sarunas/klubiņš. Un lai meklētu sajēgu par to kāpēc notiek tā kā notiek, iekārtots neliels lasītava /plaukts /grāmatas, kur vēl kaut kas.

Te paties` atradīsiet pilnīgāko Latvijas upju nosaukumu sarakstu, kurš sakārtots sateces baseinos pēc pieteku secības. Un Mellupe nesajūk ar Melnupi. Sekojot pamatnosaukumam iespējams nonākt līdz pārējiem, senāku vai agrāku atsevišķu upes posmu, vai izrādās pat iznīdētu pieteku, patstāvīgu udensteču (!) vārdiem.

Viss pārējais - shēmas, attēli, gleznas, tabulas un pantiņi, ir vienīgi paraugs - kas vien viss saistāms ar Dzimtenes strautiem, upēm...; tamdēļ arī izvērsta sadaļa vidrūpe/ (dabas aizsardzība).

 PATREIZ upes.lv RODAMI DATI PAR   
4 5 4 7
UPJU, grāvju, kanālu, ezeru un AVOTU NOSAUKUMIEM


~ draudzīgas  VIETNES  ~


LATVIJAS EZERI - http://ezeri.lv


Wondermondo - pasaules brīnumu rokasgrāmata -

            Informācija par pasaules dabas un kultūras brīnumiem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daugava        Gauja           Lielupe         Venta            Salaca       Baltijas jūra    Rīgas līcis    Nemuna    Mudava

Sākam jaunu straumi ~

  UPES.lv ~ IR pirmais mēģinājums tīmekļa vidē veidot vietni lai apkopotu dažādos papīra iespieddarbos izlaistītas ziņas par upītēm, strautiem, avotiem. (kuri bieži izrādās kanāli un grāvji...)

  Kas NEBŪS upes.lv?! Te nav domāts priekš ūdenstūristiem vai makšķerniekiem kuriem ir daudzas lapas. Atbildes uz jaunākajām krustvārdu mīklām un skolas projektiem meklējamas pašam - iespēja ir tapusi!

2014. gada Vilku laika sākumā. 

Spiežot POGU ar Dižupes nosaukumu jaunā logā  atvērsies ZIŅU PŪRS. Patreiz lielākā daļa informācijas par ūdeņiem sasieta ar Wikipediju, kamēr pakāpeniski aizpildam ar savu un patiesāku. (2013. Sala laiks). 

  Apsveicu visus klātesošos un tuvojošos aiz līkuma! Jūs piedalaties Latvijas 12 tūkstošu UPJU saimes kopā sasaukšanā. Te redzamais ir pirmais mēģinājums savākt vienkopus ziņas par ūdenstecēm, visdažādākajām - strautiem, valkiem, urgām, grāvjiem, kanāliem. Nevarēs apiet arī avotus, ezerus un purvus, visus kuri jel kā saistīti ar virszemes ūdens apriti.                   2013. Veļu mēneša 23. diena.


  Jaunajā upes.lv  lapā aicinu Tevi pievienoties ar vērojumiem, atmiņām, atradumiem vai jebko citu par Latvijas ūdeņiem. Vai esi kādu no tiem reiz meklējis un nesasmēlis?! Veidosim mūsu zemes ūdeņu krājumu KOPĀ! Tamdēļ izveidota  līdzdalības lapa. Arvien viss  attīstās un mainās.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pielikumi ~ 2018.

PRĀTOJUMIEM PAR ŪDEŅIEM - KLUBIŅŠ  vēsturiski attēli, fotogrāfijas, arī kartes - kopā ar izlasīto Tev veidos savu ainu. 

MĀRUPĪTE ~ vai timeklī ir vēl kāda vienai upei lapa veltīta ?! 

VASARA 2016. kā lietus gāze, tā plūdi un izskalojumi. Meklē saskalojumus!? Hidro meteo-

Lapas noformējumā izmantotas dāvinātas Vitas Strautnieces, Otīlijas Kovaļevskas,  Līgas Harperes, Viestura Vintuļa un Laura Erenpreisa fotogrāfijas.

~ Lasi vairāk ! ~

13.11.2019. - Ginta Skutāna atklājumi

ANO, Rīga - Ģeogrāfisko nosaukumu sanāksme

24.08.2017. - Latgale - Par plūdiem!

11.2016. - Upju nosaukumu ģeometrija;

03.06.2016. - Sausums viscaur...arī upēs;

                                                   Web KAMERAS -                                                  Un ARĪ Tava LĪDZDALĪBA ?!

patreiz Daugava JĒKABPILĪ; Mērsraga kanāls un osta LĪCĪ;  Pāvilosta SAKAS upe grīvā;

RUMBA WebKAMERĀ- šodien ne-lec ZIVIS?!

Ej dabā, novēro un padalies!