Upes iztek koki nokalst saule nodziest paliek tumšs un jauna gaisma sāk spīdēt viss ir...           /Uldis Bērziņš 1944-2021/

Upju NOSAUKUMU SARAKSTS - Ctrl + F

sīktēls ar saiti uz visiem nosaukumiem-

Visas Latvijas upju baseinu KARTE -

sīktēls ar saiti uz JS baseinu karti

Mobilām ierīcēm spiežams ~

sīktēls ar saiti uz jaunumu blogu
,..bet labāk lietojiet PC, ne i`phone...!

statistika - plašākā tīmekļa vietne par upēm, strautiem, avotiem Latvijā!

Gaujai atzīmēta patiesā un vēsturiskā iztekas vieta Piebalgā!

Atzīstot faktu, ka vairums dabisko upju trešo gadu tūkstoti sagaidījuši kā grāvji, uzpludinājumi, ar sagrozītiem nosaukumiem, derētu šo visu saīsināt - kanalizēt...

jaunākais - Siena laiks ~ jūlijs

Ārkārtas situācija - ir klāt X stunda; sastrēgumi liek iet kājām, vēlams izklaidus. Steidzoties uz nez kurieni, somu 72 stundām var atvieglot, zinot kur gaidāms īsts avots, (vai krituši āboli...). Der prast tikt pāri upei bez tilta, bet tecēšanas virziens teiks priekšā tālāko ceļu. Pazīt apvidu izrādās glābjoši. Arī laik-apstākļus; dilstošs Mēness nāk ar sniegu-lietu, dažviet ar Plūdiem.

~ upju upes ~

Beidzot arī mūsu Latvijā novērota reta parādība - ledus aplis; 2024.g. Ziemas mēneša lielā sala ietekmē, novērots vairākās upēs - Ciecere, Brasla, Gauja.

Sausums 2022., kāds bija gada sākumā, vairs nav tik dramatisks. Kā martā, tā Sulu mēnesī, viscaur no Bārtas līdz Sīnojai, tiek reģistrēti zemākie ūdenslīmeņi; pat zem hidroloģiskā posteņa pieņemtās nulles atzīmes. Vides dienestiem sāktu interesēt tikai tad, kad "vilks jau aitās". Pats ļaunākais nenotika - tagad atskatoties saku. Toties brutāli aizbērta Cimziņa, Raunas pieteka.

Upes.lv - 2021.g. ~ dabas vidē tekošs ūdens tiek saukts, atkarībā no lieluma, par `strauts`, `upīte`  vai `upe`. Cilvēku vidē ar to nepietiek, un rodas nosaukumi, piemēram Susejiņa=Suseja. Dzirdot `upe`domājam un saprotam dabiski tekošu ūdeni, lai gan lielākā daļa ūdensteču ir pārveidotas tādā mērā, ka arī šai vietnei būtu saukties kanali.lv. Centieni sakopot vispārīgos uzziņu avotos publicēto, noveduši vien pie pretešķībām starp paaudzēs lietoto, klasiķu literarizēto un formāli ierēdniecisko. Arī tādas kartes nebūs, kurā viss ir kā dabā/dzīvē. 

Te paties` atradīsiet pilnīgāko Latvijas upju nosaukumu sarakstu, kurš sakārtots sateces baseinos pēc pieteku secības. Un Mellupe nesajūk ar Melnupi. Sekojot pamatnosaukumam iespējams nonākt līdz pārējiem, senāku vai agrāku atsevišķu upes posmu, vai izrādās pat iznīdētu pieteku, patstāvīgu udensteču (!) vārdiem.

Viss pārējais - shēmas, attēli, gleznas, tabulas un pantiņi, ir vienīgi paraugs - kas vien viss saistāms ar Dzimtenes strautiem, upēm...; tamdēļ izvērsta arī sadaļa vidrūpe/ (dabas aizsardzība).

 PATREIZ upes.lv RODAMI DATI PAR   
4 5 5 4
UPJU, grāvju, kanālu, ezeru un AVOTU NOSAUKUMIEM


~ draudzīgas  VIETNES  ~


LATVIJAS EZERI - http://ezeri.lv


Wondermondo - pasaules brīnumu rokasgrāmata -

            Informācija par pasaules dabas un kultūras brīnumiem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daugava        Gauja           Lielupe         Venta            Salaca       Baltijas jūra    Rīgas līcis    Nemuna    Mudava

Sākam jaunu straumi ~

  UPES.lv ~ IR pirmais mēģinājums tīmekļa vidē veidot vietni lai apkopotu dažādos papīra iespieddarbos izlaistītas ziņas par upītēm, strautiem, avotiem. (kuri bieži izrādās kanāli un grāvji...)

  Kas NEBŪS upes.lv?! Te nav domāts priekš ūdenstūristiem vai makšķerniekiem kuriem ir daudzas lapas. Atbildes uz jaunākajām krustvārdu mīklām un skolas projektiem meklējamas pašam - iespēja ir tapusi!

Upes.lv - 2021.g. ~ dabas vidē tekošs ūdens tiek saukts, atkarībā no lieluma, par `strauts`, `upīte`  vai `upe`. Cilvēku vidē ar to nepietiek, un rodas nosaukumi atsevišķiem straumes posmiem, piemēram Susejiņa=Suseja. Upe kā galvenā ūdens plūsma nav tas pats kas cilvēku pieņemtais nosaukums. Kā mainās apstākļi un pieņēmumi, tā arī citas cilvēku izpausmes. Dzirdot `upe`domājam un saprotam dabiski tekošu ūdeni. Tā arī sadzīvē esam iesākuši dēvēt vai ikvienu straumi, lai gan lielākā daļa ūdensteču ir pārveidotas tādā mērā, ka arī šai vietnei būtu saukties kanali.lv. Pat līdz tam, ka pagriežas no Daugavas uz Gauju.


Centieni sakopot vispārīgos uzziņu avotos publicēto noveduši vien pie pretešķībām starp paaudzēs lietoto, klasiķu literarizēto un formāli ierēdniecisko. Arī tādas kartes nebūs, kurā viss ir kā dabā/dzīvē. Dziļāk par šo lasāms un komentējams sarunas/klubiņš. Un lai meklētu sajēgu par to kāpēc notiek tā kā notiek, iekārtots neliels lasītava /plaukts /grāmatas, kur vēl kaut kas.


Spiežot POGU ar Dižupes nosaukumu jaunā logā  atvērsies ZIŅU PŪRS. Patreiz lielākā daļa informācijas par ūdeņiem sasieta ar Wikipediju, kamēr pakāpeniski aizpildam ar savu un patiesāku. (2013. Sala laiks). 

  Apsveicu visus klātesošos un tuvojošos aiz līkuma! Jūs piedalāties Latvijas 12 tūkstošu UPJU saimes kopā sasaukšanā. Te redzamais ir pirmais mēģinājums savākt vienkopus ziņas par ūdenstecēm, visdažādākajām - strautiem, valkiem, urgām, grāvjiem, kanāliem. Nevarēs apiet arī avotus, ezerus un purvus, visus kuri jel kā saistīti ar virszemes ūdens apriti.                   2013. Veļu mēneša 23. diena.

 

Jaunajā upes.lv  lapā aicinu Tevi pievienoties ar vērojumiem, atmiņām, atradumiem vai jebko citu par Latvijas ūdeņiem. Vai esi kādu no tiem reiz meklējis un nesasmēlis?! Veidosim mūsu zemes ūdeņu krājumu KOPĀ! Tamdēļ izveidota  līdzdalības lapa. Arvien viss  attīstās un mainās. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pielikumi ~ 2018.

PRĀTOJUMIEM PAR ŪDEŅIEM - KLUBIŅŠ  vēsturiski attēli, fotogrāfijas, arī kartes - kopā ar izlasīto Tev veidos savu ainu. 

MĀRUPĪTE ~ vai timeklī ir vēl kāda vienai upei lapa veltīta ?! 

VASARA 2016. kā lietus gāze, tā plūdi un izskalojumi. Meklē saskalojumus!? Hidro meteo-

Lapas noformējumā izmantotas dāvinātas Vitas Strautnieces, Otīlijas Kovaļevskas, Līgas Harperes, Viestura Vintuļa un Laura Erenpreisa un Māris Locs fotogrāfijas.

~ Lasi vairāk ! ~

13. aug. 2021 Liec upē koku! - par GoodWater talkām Labūdenim 

13.11.2019. - Ginta Skutāna atklājumi

ANO, Rīga - Ģeogrāfisko nosaukumu sanāksme

24.08.2017. - Latgale - Par plūdiem!

11.2016. - Upju nosaukumu ģeometrija;

03.06.2016. - Sausums viscaur...arī upēs;

                                                   Web KAMERAS -                                                  Un ARĪ Tava LĪDZDALĪBA ?!

patreiz Daugava JĒKABPILĪ; Mērsraga kanāls un osta LĪCĪ;  Pāvilosta SAKAS upe grīvā;

RUMBA WebKAMERĀ- šodien ne-lec ZIVIS?!

Ej dabā, novēro un padalies!