Upe apklusa stingumā kalta, visa pasaule atkal ir balta . . .                             /H.Heislers/

Upju NOSAUKUMU SARAKSTS - Ctrl + F

sīktēls ar saiti uz visiem nosaukumiem-

Visas Latvijas upju baseinu KARTE -

sīktēls ar saiti uz JS baseinu karti

Mobilām ierīcēm spiežams ~

sīktēls ar saitu uz jaunumu blogu
,..bet labāk lietojiet PC, ne i`phone...!

statistika - labākā tīmekļa vietne par upēm, strautiem, avotiem Latvijā!

Gaujai atzīmēta patiesā un vēsturiskā iztekas vieta Piebalgā!

Atzīstot faktu, ka vairums dabisko upju trešo gadu tūkstoti sagaidījuši kā grāvji, uzpludinājumi, ar sagrozītiem nosaukumiem, derētu šo visu saīsināt - kanalizēt...

Jaunākais - Sala laiks ~ janvāris

Valsts valodas centra Vietvārdu komisija pabeigusi Civillikuma pielikumu satura - 475 ezeru un upju nosaukumu labošanu. Apritē atgriežas Sarja, Sīnupe, Kolups un Ūseņš. Izskatīšana Saeimā 2021. ziemā.

~ upju upes ~

Upes.lv - 2019.g. ~ ĪSAIS CEĻVEDIS - Dzirdot `upe`domājm un saprotam dabiski tekošu ūdeni. Tā arī sadzīvē esam iesākuši dēvēt vai ikvienu straumi, lai gan lielākā daļa ūdensteču ir pārveidotas tādā mērā, ka arī šai vietnei būtu saukties kanali.lv. No tam arī ģeometriskas neatbilstības radīti pagriezieni tecēs, piemēram no Daugavas uz Gauju.

Te paties` atradīsiet pilnīgāko Latvijas upju nosaukumu sarakstu, kurš sakārtots sateces baseinos pēc pieteku secības. Un Mellupe nesajūk ar Melnupi. Tradicionāli iegājies, ka vai katrai upei ir vairāki nosaukumi, tamdēļ pastāv vajadzība izvirzīt vienu pamatnosaukumu, kuram sekojot iespējams nonākt līdz pārējiem, senāku vai agrāku atsevišķu upes posmu, vai pat izrādās iznīdētu pieteku, patstāvīgu udensteču (!) vārdiem.

Centieni sakopot vispārīgos uzziņu avotos publicēto noveduši vien pie pretešķībām starp paaudzēs lietoto, klasiķu literarizēto un formāli ierēdniecisko. Arī kartes tādas nebūs, kurā viss ir kā dabā/dzīvē. Dziļāk par šo lasāms un komentējams sarunas/klubiņš. Un lai meklētu sajēgu par to kāpēc notiek tā kā notiek, iekārtots neliels lasītavas/plaukts/grāmatas, kur vēl šis tas.

Viss pārējais - shēmas, attēli, gleznas, tabulas un pantiņi, ir vienīgi paraugs - kas vien viss saistāms ar Dzimtenes strautiem, upēm... Nevar neievērot bēdīgo situāciju kura 2018.g. noved līdz sausām akām, tamdēļ, izvērsta sadaļa vidrūpe/ (dabas aizsardzība).

Augšējā > stūrī `valodas` ir vieta kur atrast mūsu upju augšgalus.

 PATREIZ upes.lv RODAMI DATI PAR   
4 5 4 4
UPJU, grāvju, kanālu, ezeru un AVOTU NOSAUKUMIEM


~ draudzīgas  VIETNES  ~


LATVIJAS EZERI - http://ezeri.lvWondermondo - pasaules brīnumu rokasgrāmata -

            Informācija par pasaules dabas un kultūras brīnumiem.

"Teci nemitoši un patstāvīgi kā upe, bet ne bez  apziņas , uz kurieni, kā upe."                      /R.Kaudzīte/

Daugava        Gauja           Lielupe         Venta            Salaca       Baltijas jūra    Rīgas līcis    Nemuna    Mudava

Sākam jaunu straumi ~

  UPES.lv ~ IR pirmais mēģinājums tīmekļa vidē veidot vietni lai apkopotu dažādos papīra iespieddarbos izlaistītas ziņas par upītēm, strautiem, avotiem. (kuri bieži izrādās kanāli un grāvji...)

  Kas NEBŪS upes.lv?! Te nav domāts priekš ūdenstūristiem vai makšķerniekiem kuriem ir daudzas lapas. Atbildes uz jaunākajām krustvārdu mīklām un skolas projektiem meklējamas pašam - iespēja ir tapusi!

2014. gada Vilku laika sākumā. 

Spiežot POGU ar Dižupes nosaukumu jaunā logā  atvērsies ZIŅU PŪRS. Patreiz lielākā daļa informācijas par ūdeņiem sasieta ar Wikipediju, kamēr pakāpeniski aizpildam ar savu un patiesāku. (2013. Sala laiks). 

  Apsveicu visus klātesošos un tuvojošos aiz līkuma! Jūs piedalaties Latvijas 12 tūkstošu UPJU saimes kopā sasaukšanā. Te redzamais ir pirmais mēģinājums savākt vienkopus ziņas par ūdenstecēm, visdažādākajām - strautiem, valkiem, urgām, grāvjiem, kanāliem. Nevarēs apiet arī avotus, ezerus un purvus, visus kuri jel kā saistīti ar virszemes ūdens apriti.                   2013. Veļu mēneša 23. diena.


  Jaunajā upes.lv  lapā aicinu Tevi pievienoties ar vērojumiem, atmiņām, atradumiem vai jebko citu par Latvijas ūdeņiem. Vai esi kādu no tiem reiz meklējis un nesasmēlis?! Veidosim mūsu zemes ūdeņu krājumu KOPĀ! Tamdēļ izveidota  līdzdalības lapa. Arvien viss  attīstās un mainās.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pielikumi ~ 2018.

PRĀTOJUMIEM PAR ŪDEŅIEM - KLUBIŅŠ  vēsturiski attēli, fotogrāfijas, arī kartes - kopā ar izlasīto Tev veidos savu ainu. 

MĀRUPĪTE ~ vai timeklī ir vēl kāda vienai upei lapa veltīta ?! 

VASARA 2016. kā lietus gāze, tā plūdi un izskalojumi. Meklē saskalojumus!? Hidro meteo-

Lapas noformējumā izmantotas dāvinātas Vitas Strautnieces, Otīlijas Kovaļevskas,  Līgas Harperes, Viestura Vintuļa un Laura Erenpreisa fotogrāfijas.

~ Lasi vairāk ! ~

13.11.2019. - Ginta Skutāna atklājumi

ANO Rīgā - Ģeogrāfisko nosaukumu sanāksme

24.08.2017. - Latgale - Par plūdiem!

11.2016. - Upju nosaukumu ģeometrija;

03.06.2016. - Sausums viscaur...arī upēs;

                                                   Web KAMERAS -                                                  Un ARĪ Tava LĪDZDALĪBA ?!

patreiz Daugava JĒKABPILĪ; Mērsraga kanāls un osta LĪCĪ;  Pāvilosta SAKAS upe grīvā;

RUMBA WebKAMERĀ- šodien ne-lec ZIVIS?!

Ej dabā, novēro un padalies! 

 .