Kuja ar pietekām ~

no  avotiem - Rēķis; Cilmija; Birzelīte; Āriņa; Dorupe; Lisa; Varenīte; Ilga; Upsts; Padauklis;

Kuja tek uz Aiviekstes > labo krastu Madonas un Cesvaines novados. Iztek no Liezēra ezera.          PAPILDINĀTS-14.09.2016.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 KUJA 77 Kūja133 1,75 Liezēris  185,1 41,2 km 6730,19 

Tek no Vidzemes augstienes austrumdaļas šķērsojot Gulbenes paugurvalni uz Lubāna zemieni caur LiezēresCesvaines, Sarkaņu un Praulienas pagastiem. Augstienes posmā 32 km lielākais kritums - līdz 2,2 m/km. Darbinājusi vairākas ūdensdzirnavas. Upe purvainākās vietās kalpoja kā meliorācijas notece, tādēļ tajās vietās iztaisnota. Lejpus Upsta ietekas gultne padziļināta spridzinot dolomīta slāni. Pie Aizkujas kopš 1933.g. darbojas hirometereoloģiskais postenis. Ietek Aiviekstē lejpus Saikavas

Lielākās pietekas, > labās, < kreisās - 

>Birzelīte //Rūgupīte; >Cilmija; >Ilga12; >Kārzdaba; >Lācīte; >Libe18; >Rieba15; >Sūla18>Urdava15; 

<Apiņupīte13; <Beķu grāvis; <Bumbuļu grāvis; <Padauklis; <Tēce11; <Upsts12; 

Velna Skroderis; foto: Gatis - wondermondo.com.

sīktēls ar saiti uz BalticmapsDižais akmens atklājās 1982.g. veicot atkārtotu upes rakšanu. Līdz ar to tas ir retais dižakmens kuram iespējams aprēķināt precīzi pilnu tilpumu (100 ), jo arī apakšmala nav noslēpums. Bieži skaitīts par 2. Latvijā, jo aizmirsts par Radžu karjera "atrakumu", turklāt vairākiem dižakmeņiem aprēķinātais tilpums ir līdzīgs. 

Vairāk par to skati Dabas retumu krātuvē

Dabas parks - KUJA - DA pārvaldes vietnē 

Par Velna Skroderi vēl - http://lielakaisakmenslv.
blogspot.com/2011_11_01_archive.html
Dabas retumu krātuve 

logo ar saiti

VĒRTUMI KRASTOS -

Mūra tilts pie Bebriem; >Velna skroderis; <Auziņu paeglis; 


Rieba ir Kujas pieteka Madonas novadā

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm²
km³

RIEBA 15,93 144  Rēķu ezers 93,7  10,5390 0,025 

Sākas Sarkaņu pagastāRēķu ezerā. Tek cauri Sarkaņu pagastam, nelielā posmā cauri Madonas pilsētai, un Praulienas pagastam, kur ietek Kujā. Rieba ir viena no straujākajām Latvijas upēm, pauguraines daļā kritums pārsniedz 10 m/km, līdzenumā Riebas gultne ir regulēta. Riebas upē vairākās vietās ir akmeņaina gultne, kas veido krāces. 

Lielākās pietekas - > Lisa (10 km); Varenīte; Dorupīte; 

Lisa ir upe Madonas novadā, sākas no Madonas upītes un Rīdzītes satekot Madonā, un pēc 8,3 (10 km) tecējuma ietek Riebas upē. Lisas sateces baseins ir 33,3 km², pietekas - <Madonas upīte4,7; >Rīdzīte (>Lēverīte; >Silapalts); 

Madonas upīte tek cauri Madonai no Madonas ezera Aronas pagastā. Pilsētā upīte tek cauri Šķiršanās, Laulības un Mīlestības gravām, veidojot skaistu ainavu. Uz upītes izveidoti arī vairāki dīķi. Vienā no tiem atrodas viena no augstākajām strūklakām Latvijā.

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Sūla ir Kujas labā krasta pieteka Cesvaines un Madonas novados, tek cauri Cesvaines pilsētai

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

SŪLA 18,14 130  Lielais Rāvijs 236,9  4,81 47,20,014 

Iztek no Lielā Rāvija ezera Aronas pagastā. Līdz Cesvainei līkumo pa Vestienas pauguraines austrumu malu seklā ielejā. Ietek Kujā Čonkas purva teritorijā. 

Ārupīte, saukta arī Āriņa, tek Cesvaines novadā. Upe ir 10 km gara un tās baseins aptver 10,4 k Upe sākas uz rietumiem no Cesvaines un ietek Sūlā austrumos no Cesvaines.10/10,4[]x4,87km 

Apiņupīte ir < Kujas pieteka Cesvaines un Madonas novados. Tek caur Cesvaines pagastam un daļa upes arī caur Dzelzavas pagastam. Iztek no Kaulacezera Cesvaines pilsētas lauku teritorijā. Tek cauri Lūšu ezeram pa Cesvaines pilsētas lauku teritorijas un Dzelzavas pagasta  robežas. Ietek Kujā Starp Pļaviņu-Gulbenes (P37) ceļu uz dzelzceļa līniju Pļaviņas—Gulbene.13/34,2[]x13,25 

Upsts (saukts arī Upsta grāvis) bija upe Madonas novadā

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

UPSTS 12,xx  11  Kapu ezerā   12,02 59,30,015 vīriešu dzimte

Sākas no Kapu ezera Indrānu pagastā, tek arī caur Praulienas pagastu, kur ietek Kujas upē. Upe bija 19 km gara. Zvirgzdupīte; 

JS logo ar saiti uz kartes produktu

KARTE - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Madonas novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā). 

>KUJAS sateces baseins no iztekām -

-Liezēris -Sebricas strauts; >Cilmija; >Birzelīte //Rūgupīte; >Kārzdabīte; >Urdava17; >Lācīte4,7; <Apiņupīte14; >Sūla19 (>Āriņa); <Beķu gr.; >Lībe22 (>Graudupīte; <Pagrabiešu gr.); >Norkalnu gr.; >Sīļu gr.; >Poļvarkas gr.; >Rieba15 (<Dorupe; >Lisa10 (<Madonas`upīte; >Rīdzīte (>Lēverīte; >Silapalts)); <Varenīte); <Padauklis; <Tēce17; <Upsts12 (Zvirgzdupīte); <Bumbuļu gr.; >Ilga12); 

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! © 

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .