Takas gar un pa upēm

Pastaigu, izziņas, ainavu un kultūrvēsturiskās dabas mācību takas upju krastos...
Īsu brīdi pats šaubījos, kā gan tieši zem Dabas aizsardzības ietecēs dabas takas?! Kur gan vēl labāk, ja jau kopš iepriekšējā gadsimta sausām mutēm spriežam par atbildīgu ceļošanu, pieminot pat ekotūrismu... Pirmkārt, laikmets prasa ceļot atbildīgi. Vairs nedrīkstam atstāt drazu kaudzes un aplauztus zarus. Atbildīgs tūrisms sāktos jau ar pašu ceļotāju, tā gatavību. Bet, reālā patērētāju sabiedrībā, sestdienas rītu ieraugot domājam ko, kur, par cik...? Tamdēļ dodamies tur, kur jau celiņš norādīts. Dabas taku ierīkotāji paši ir izglītojušies, apkārtējos iesaistot pacēluši. Visi galā gandarīti ka nav sabristas zoles un dubļu takas.

Krīzes takas LV-2020., iemin savu pēdu!

Redzu, ka cītīgi meklējat takas - iespēju iet Dabā. IESAKU - izveidojiet savu ceļu atklājot tuvākā pagasta lielāko akmeni un dižāko koku, avotu un pilskalnu. Izejam kādas upes ceļu - gar jebkuru brīvi izvēlētu grāvi augšup, vai lejup, sekojot pārvērtībām. Iespējamo mērķi sasniedzam ar domu atklāt un meklēt izteku, savus avotus! Patreiz, kamēr pali nav bijuši, labas iespējas gar jebkuriem publisko ūdeņu krastiem iepazīt ūdens gaitas. Arī Karšu veikals vēl strādā! Iegūstam iemaņas pazīt Dabu, tās nākamajā Jaunajā pasaulē noderēs vairāk par vidusskolas exāmeniem...logo ar saiti
Šī nav īstā vieta kur klāstīt savu 1/2 gadsimta pieredzi. Tomēr varam sazināties rakstiski vai telefonā. Jūsu īpašajai pastaigai Latvijas novadu kartēs ar ceļiem un takām sazīmētas vias ievērojamākās vietas, skatu punkti. Arī speciālas kartes iešanai dabā gaida Karšu veikalā un rajonu pilsētu grāmatnīcās. Esi redzīgs un izmanto jaunāko Tēvzemes karti!

Nākamā pakāpe - bruņotiem ar pieredzi un zināšanām, iekāpt pie viena tilta JEBKURĀ grāvī un kopā ar to nokļūt līdz galam..., vai līdz nākamajam tiltam. Tā novēlu ieraudzīt savu tērcīti pārtopam par Daugavu. (ak, šī bieži pieminētā Daugava!...). Divatā, trijatā nu nekādā gadījumā klases kolektīvs! Kā audzināšana sākas ģimenē, tā arī vides izglītība - "caur sidraba birzi..." - uzsākama tuvinieku lokā.

Apgūsti aplikāciju "Vides SOS" - kopā darīsim domas par kārtību uz Zemes.                                            
 Takojiet prātīgi - ērces + radiācija ! 

IZVĒLES PLAŠUMS -

AMATAS ģeoloģiskā taka kājiniekiem Gaujas nacionālā parkā (1). Viena no SKRĪVERU izziņas takām pa Ašķeres upītes gravu; (A.); SĒLIJA - Pilskalnes Siguldiņa  Ilūkstes < Dubupītes   ielejā; (2) Dvietes  upes  >  labā  krasta  pietekas  –  Akmeņupes ielejā (3); Daudzevā viens no IECAVAS izteces avotiem ar Ellītes taku (E); LATGALE - taka gar >Rogāļu strautu līdz Daugavai; (7);            Vārkavas mācību taka  Dubnas  krastos;                     ZEMGALE  - Kartavu kalnu dabas takas BIKSTUPĪTES krastos (K); Dabas izziņas taka "Viesatas upesloki" gar <Abavas pieteku (16); Vecupes taka līdz liedagam pie Engures VECUPES - (V); KURZEME - Brīvdabas takas gar ROJAS upi, vairākas cilpas, labiekārtota (14); Gar PILSUPI 900 metrus apsaimnieko Latvijas valsts meži (15); Abavas kreisās pietekas < IMULAS takas trijās daļās  [ ]; VIDZEME - Ķirbižos VITRUPES  meža  izziņas  taka; (12); Igaunijas pierobežā VAIDAVAS dabas taka (shēmā vēl nav!); Emajogi / Mētras  pietekas PEDELES taka Valkā un Valgā; Gaujas < kreisās pietekas VIZLAS lejteces dabas izziņas taka; Kultūrvēsturiska dabas izziņas taka gar Gaujas < MIEGUPI (M); Mālpiliešu zivju draugu biedrības MERGUPES taka (11);       Ogres >Līčupes <pietekas VEDZES dabas taka atjaunota (10); Bebra pastaigu taka PEDEDZES krastos 1 līdz 3 km, Jaunannā;

Apraksts ~

VIDZEME

Amadas* ģeoloģiskā taka (1)

(* tā nav pārrakstīšanās)

Ģeoloģiskā taka kājiniekiem sastāv no 3 saistītiem posmiem: Melturi – Kārļu zivjaudzētava; Kārļu zivjaudzētava – Zvārtes iezis; Zvārtes iezis – Veclauču tilts, 2,2 km populārākais gabals.

Posmu attālumi starp tiltiem -

Izveidota 20. gadsimta nogalē līdz ko GNP ķērās pie Amadas labiekārtošanas. Mērķis cēls - iepazīstināt sabiedrību ar Zemes vēstures norisēm. Īstenojums apgrūtināts no mātes Dabas. Atsevišķi takas posmi reizi pa reizei tiek slēgti.

Pilnīgs - apraksts - GNP.

Ziņas atjaunotas - 2019. Sveču mēnesī 
3. posma garums 2,2 km. Upes tecējums 14 km

Taka ved gar labo krastu no Melturu tilta ceļoties augšā kraujā, virzās gar kraujas augšmalu kura ir drūpoša.!!! Ceļa sākumā ir lielisks avots, nepieciešami tikai trauki uzpildīšanai.

Un kaut kas vairāk par Amatu-AMADU - Ziņu Pūrā.

!!! Būtiski postījumi pirmajā rudens vētrā 26.X.2019.g.


 Spīdalas taka Skrīveros (A)

Pa pirmatnīgu strauta gravu no Daugavpils lielceļa līdz Aizkraukles pilskalnam cauri lielā susura (Glis Glis) liegumam. 400m garā taka vijas pa stāvu gravu, kuras dziļumā tek Ašķeres upīte ar ļoti akmeņainu gultni un krastiem. Ašķeres grava izveidojusies pirms 15 tūkstošiem gadu, kad lielais ledājs šķērsoja Latvijas teritoriju. Šeit vērojams vienreizīgs biotops, kura veidošanos nav ietekmējis cilvēks. VII - XI gs. pie Ašķeres upītes ietekas Daugavā atradās seno skandināvu osta.                                          Tālāk no pilskalna takot var turpināt pa skolotāja, visas Zaļās zemes izveidotāja, Leonīda Antona taku.SĒLIJA                Pilskalnes Siguldiņa (2)

Dubupīte ar Dubezeru iekārtojusies iespaidīgā sengravā.

Trīs taku cilpas, veido noslēgtus lokus. Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks 2 - 3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.

Melnais kalns - sēļu pilskalns, Rektoru tiltiņš, un pārsteigumi!

Ziņas atjaunotas - 2016.g. Ziemas mēnesī 
TAKU GARUMI - 1,6 km, 3,8 kmun 8 km Ainavu taka.SĒLIJA 

Akmeņupes dabas taka (3)

 Atrodas Bebrenē. Taka izveidota 1998.g. Dvietes upes > labā krasta pietekas – AKMEŅUPES ielejā. Dod iespēju iepazīties ar Augšzemes augstienes dabas daudzveidību – ģeoloģiskiem veidojumiem, meža un pļavas augiem, sastapt savvaļas dzīvniekus. Takas īpatnība ir stāvie kāpumi un kritumi, kas noauguši ar jaukto koku mežu. No kraujām uz upes gultni izlaužas avoti ar dzidru un spēcinošu ūdeni. Akmeņupes ieleja ir skaista  visos gadalaikos, un aiz katra upes pagrieziena skatam paveras cita – neatkārtojama ainava. Sevišķi relaksējoša ir ūdens čalošana. Tā katrā atpūtas vietā skan savādāk.  Takas atpūtas vietās atļauts kurināt ugunskurus, ieturēt maltīti un telšu vietās pārnakšņot.

Ziņas atjaunotas - 2016.g. Sveču mēnesī 
Takas GARUMS - 2 km, ir norādes, bezmaksas.

Radiāla taka ar atgriešanos izejas punktā, stāvlaukumā.

Arī ZIEMĀ ir iestaigāta lielāka takas daļa līdz avotiņam.

Uzturētājs pašvaldība - http://www.ilukste.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=731


Viens no tiltiņiem Akmeņupes takā; foto: Benita ŠtrausaLATGALE

Rogāļu strauta taka (7)

7,5 km aiz Krust-Pils, Daugavas labās pietekas gravā, no lielceļa līdz avotam un dižakmenim daži simti metru.


? Vārkavas mācību taka -

gar DUBNAS līčotiem krastiem 3,5 km.

LAIVOTĀJIEM saraksts campo.lv


ZEMGALE                         Kartavu kalni (K)

Kartavkalni ir mežiem apaugusi pauguraine, caur kuru tek mazā Bikstupīte. Šeit izveidotas dabas takas (3 km), pa kurām ejot var apskatīt milzīgo lapegļu aleju, - Eiropas dižskabardis; - kapellas kalniņš; - akmeņu koks; - Kartavkalnu egle, pilskalna valni un augu valsts dažādību ar reti sastopamiem kokiem, egļu vēri paugurainā reljefā, kā arī novērot gan pamestus, gan jaunus bebru veidotus dambjus. Kartavkalnā savulaik atradusies senlatviešu apmetne, tagad - senlatviešu apmetnes makets. Pastāv uzskats, ka Jaunpils Karātavu kalns varētu būt Atskaņu hronikā pieminētā Babote, jo tas ir vienīgais pilskalns ar valni, kas atrodas starp Dobeli un Kuldīgu. Teikas stāsta, ka kalnā nogrimusi vecā pils, kas celšoties augšā, tiklīdz kāds uzminēšot tās vārdu, un tās vietā pazemē grimšot krustnešu celtā jaunā pils - Jaunpils. Šī teika devusi iedvesmu dzejniekam Auseklim, 19. gs vidū radot dzejoli „Gaismas pils”.

Ziņas atjaunotas - 2016. Sveču mēnesī 
Taku GARUMi -1,1 km & 0,5 km

.


Viesates upes loki (16)

Dabas un izziņas takā stāvajos un gleznainajos Viesatas upes krastos tiek piedāvāts izstaigāties un sarīkot pikniku dabā. Takā iespēja apskatīt upes stāvkrastus, 200 gadu vecu priedi, brūno avotiņu, cūku vannu, bebru māju, mežizstrādes laukumu, melnalkšņu audzi, dižbērzu, Spuņņakmeni un daudzus citus objektus. Ja būsiet īpaši vērīgi, varēsiet ieraudzīt arī dažādu sugu putnus par kuriem informāciju varēsiet atrast takā izvietotajos stendos. Takas garums vienā virzienā ir 5,1 km, un to iespējams iziet 3 dažādos variantos. Iespējami gida pakalpojumi, taču taka ir marķēta un izstaigājama arī bez pavadoņa palīdzības. Lai izstaigātu visus upes līkumus, būs nepieciešamas 3 - 4 stundas. taku izveidojusi biedrība "Viesates upesloki".


Ziņas atjaunotas -2016. Sulu mēnesī 
Takas GARUMS5,1 km, marķējums, norādes


KURZEME         

ABAVAS SENIELEJAS takas [  ]

Pastaigām un izziņai visplašākajai interešu un spēju publikai. Kandavas un Sabiles tuvumā, un arī Imulas kraujās.

1. - Zirgu taka - 3,18 km no Sabiles līdz "Zviedru cepurei";

2. - Mīlestības taka   pa   un   ap   "Zviedru cepurei" - 1,57 km;

3. - Veco Ozolāju taka - 1,2 km, Kandavas klasika! Var pagarināt;

4. - Čužu purva taka - 4,36 km,  kukaiņu  un augu "gardēžiem";

5. - 7. - IMULAS gravas krauju takas 4,6 km, 2,66 km, 3,33 km;


JAUNUMS 2019. -
Jauna pastaigu taka izveidota 2019.gadā, no Pilsdrupām līdz Priedulāju tiltam, pārmaiņus pa Ālandes abiem krastiem. Saite Grobiņas vietnē.


                    Zaņas līkloči (Z)

Takas stāvoklis 2016. ziemā - pieejama tikai tuvākā daļa!          Gaidīsim labošanu...

Ventas > labās pietekas Zaņas krastos izveidota pastaigu taka gar ūdensdzirnavu uzpludinājumu...

Atšķirīga garuma cilpas var dažādi variēt, un rau  - jau tagad, mājās pamatskolas vecuma bērniem uzdot saskaitīt CIK DAŽĀDAS trasītes sanāk gar šiem diviem krastiem un pāri četriem tiltiņiem! No Saldus uz austrumiem.

Ziņu Pūra lapa - VENTAS baseinā ZAŅA
Cieceres taka Saldū

Ventas < pietekas CIECERES Taka ir viena no modernākajām Latvijas dabas – izziņas – pastaigas takām, tā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā ir vienīgā dabas taka, kas veidota pilsētas – rajona centra centrālajā daļā ar mērķi izzināt un pastāstīt par dabas elementiem pilsētas vidē. Gar Cieceres dabas taku ir izvietoti izglītojoši stendi. Pie takas izvietota informācija par upes krastā redzamajiem augiem. Dabas taka iekārtota ar Vides aizsardzības fonda un pilsētas domes atbalstu. Tās garums ir 370m, no - līdz;Rojas upes brīvdabas taka (14)

Iespēja ne tikai nostaigāties visu dienu bet arī iekurināt pusdienas labiekārtotā atpūtas vietā (saite uz aprakstu).

Izplānoti trīs dažāda garuma lokveida maršruti savstarpēji variējami un papildināmi.

Trīs apmetnes, četras atpūtas vietas. Ierīkota 2011. gadā ar vietēju uzņēmēju un pašvaldības spēkiem.

Kombinējams ar laivu nomu.

Ziņas vakar atjaunotas, Lapu mēnesī, 2015.
 Taku garumi 2 km; 7 km; 15 kmIR norādes, uguns vietas
izmantoti Rojas TiC dāvātie materiāli.
Pilsupes taka (16)

Ved no Kolkas šosejas līdz Rīgas līča liedagam pāri Pilsupītes atskalotajai Pūrciema Baltajai kāpai. Tā veidojusies pirms 6000 gadiem – Baltijas jūras priekšteces – Litorīnas jūras laikā un ir nesalīdzināmi vecāka par pašreizējās jūras veidotajām kāpām. Pūrciema kāpa ir sens jūras krasta valnis, kurā uzieta un zinātniski pētīta akmens laikmeta cilvēku dzīvesvieta. Tā ir pirmā akmens laikmeta iedzīvotāju apmetne Latvijas ziemeļrietumu piekrastē. Lai interesenti šo valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli varētu izbaudīt pilnībā apskatei izveidota īpaša taka gar Pilsupes krastiem. Izstaigājot taku, uzzināsiet kā veidojusies smilšu strēle, un kā mainījusies daba laika un cilvēku ietekmē.


 Ziņas atjaunotas -2014. Lapu mēnesī
 Takas GARUMS -
 900 metri

Apsaimniekotājs Latvijas valsts meži. LVM. 
VIDZEME

Gaujas dabas taka

Strenču pilsētas Gaujas līčos, piecu ar pusi kilometru garumā, kuru var arī īsināt pa daļām. Vairākas labiekārtotas atpūtas vietas mijas ar 16 apskates punktiem - daža'da veida dabas un vēstures vērtumiem. iekārtota 2014.g., atjaunota 2016. rudenī...

Ģīmes upītes taka

Dabas izziņas un mācību taka Valmierā pie pamatskolas, no L.Paegles ielas dīķa slūžām, apmēram 1/2 km gara.


Gaujas kultūrvēsturiskā taka

gar garākās Lielās upes > krastu 60 km garumā no Mustojas ietekas līdz Oliņām. saite visitValka vietnē.

Abula taka un Mīlestības taka

Dabas taka locās gar Gaujas pietekas lejteces < kreisā krasta palieni un terasēm tikai pāris vietās vedot pamatkrastā. Otrā daļa pa Valmieras pievārtes priežu siliem un caur vēsturisko Jaunbrenguļu muižas vidi; 

Dabisks segums, daudz arī dabisku vingrošanas rīku. Iespējams zinoša pavadoņa stāstījums. 

Gar upes malu lēnā garā vismaz divas stundas. Satiekot Gauju ir atpūtas vieta ar ugunskuru. Tālāk Mīlestības taka...

 Ziņas atjaunotas -2017. Sala mēnesī
 Takas GARUMS -
6 km plus 6 km


"Bebru valstība"

Jaunannas dabas liegumā PEDEDZES krasos pastaigu taka 1 līdz 3 km, tālākajā galā Mežteku medību pils. 

Dižvīksna, bijušā bānīša trase un tilts, dzirnavas... iespējams gida pavadībā ieraudzīt un saprast vairāk! saite - Jaunannas TIC
Meža mācību taka “Vālodzes”

Taka izveidota lokveidā gar VITRUPES abiem krastiem. Visā takas garumā var mācīties atpazīt Latvijas mežu raksturīgākos kokus, krūmus un augus. GARUMS 2 km.
Takas objektu saraksts:
Ķirbižu meža muzejs – atklāts 1989. g. Apskatāma plaša ekspozīcija par Latvijas mežsaimniecības attīstību, dzīvnieku un augu pasauli.
“Vālodzes” dižozols – apkārtmērs 5,9 m, piektais lielākais koks Limbažu rajonā.
Egles stādījums – sastāva kopšanas cirtes principi.
Vecā pagraba drupas – savdabīgs akmeņu krāvums mežā.
Šķerslaukuma mērīšana – izkopta mežaudze - šķerslauka mērīšanas vieta un citi ar to saistīti rādītāji.
Izkopta egļu audze – krājas kopšanas cirtes piemērs.
Dižskābarža kultūra.
Izcirtuma atjaunošana – mākslīgi atjaunots izcirtums.
“Vīna pagrabiņš” – no akmeņiem veidota, Ķirbižu barona atpūtas terase Vitrupes krastā.

“Intīmstūrītis” – vecs priežu puduris (159 gadi), ekoloģisks objekts.


Mergupes dabas taka~

Lielās JUGLAS satekupes Mergupītes krastos 2013.g. lapkriša 20. dienā mālpilieši atklāja jauno, 6,5 km garo dabas taku. Tā ved no viduslaiku pilskalna gar upes kreiso krastu līdz atpūtas vietai pie Oto Skulmes dižozola pretī " Skulmju " mājām. Taku veidojusi biedrība "Mālpils zivīm" 2013. gadā. 
VEDZES dabas taka (10)

Ogres labās pietekas Līčupes kreisā sānupe;

Taka labošanā līdz rudenim. Vedzes dabas taka - atrodas VEDZES upes krastā uz Ogres rajona Mazozolu pagasta un Cēsu rajona robežas. Tā iepazīstina ar upes savdabīgajiem krastiem un augu valsti.


Ziņas atjaunotas -2016. Sveču mēnesī 
Takas GARUMS -xx,xx km
Vaidavas dabas taka ~

Gaujas >labās pietekas Mustojas pieteka VAIDAVA. Apskatei - Jaunās un Vecās Raganu klintis, Raganiņu (Veselības) avots, Acu avots, vējaslota priedes vainagā, Dvīņu priedes ar zaru tiltu, Vilkaču priede. Piemiņas vieta Latvijas brīvības cīnītājiem, balto krustu vācu karavīru vietā, piemineklis matemātiķim Aivaram Liepam.

Iekārtotas atpūtas – piknika  vietas, nojume, šūpoles, tualete. Peldvieta,            Iespēja pieteikt vides GIDU.

Pilns apraksts Apes novada mājaslapā.

 Ziņas atjaunotas - 2016. Sulu mēnesī 
 Takas GARUMS - 1,5 km, stendi

Vizlas dabas taka ~

Taka iekārtota Gaujas <pietekas VIZLAS lejtecē 1,2 km garumā gar > labo krastu. Apskatāmi dolomīta klintis, akmens arkas tilts un Žākļu dižakmens. Stendos gudrības par Par īpaši aizsargājamiem biotopiem – ozolu, krastmalu un nogāžu mežiem, par upju straujtecēm, avotiem un gadu miljonus vecu iežu atsegumiem, kā arī par biotopu iemītniekiem – retiem putniem, zivīm un daudzām citām radībām.

Pilns apraksts Apes novada mājaslapā.

Pedeles upes taka ~

Valka un Valga apkārt savām ūdenskrātuvēm ar caurtekošo Pedeli izveidojuši dažāda rakstura atpūtas vietas savienojot tās ar taku.

Tumšupes taka ~

Pieejama 24/7, izveidotāju nosaukums Dižozolu taka,

Rīgas rajons, Allažu ceļā;

Karikstes taka ~

Viena no Daugavas ielejas dabas parka interesantākajām vietām ir Karikstes upe. Upes garums ir 10km, tā ir krāčaina, ar lielu kritumu, vietām tā tek pa 5 - 10m dziļu gravu. Karikste sākas netālu no Aizkraukles dzelceļa stacijas esošajā Tunķu purvā. No Aizkraukles stacijas līdz Vecaizkrauklei upes gultne ir regulēta, vēlāk līdz pat ietekai Daugavā tā tek pa izteiktu ieleju.

Kājām gājējam iepazīties ar Kariksti vislabāk veicot 300m garu pastaigu no bijušajām Šīrona dzirnavām līdz ietekai Daugavā. Šeit atrodas pussagruvis dzirnavu aizsprosts, kur izveidojies ap 2,5m augsts divpakāpju ūdenskritums.

Dodoties tālāk redzamas Livonijas ordeņa mūra pils drupas. Tās atrodas Karikstes ietekas Daugavā, kur savulaik atradās osta.

Taka piemērota kājāmgājējiem. IETEICAMS ar pavadoni!

Izziņas takas pie Latvijas upēm -

karte -dabas izziņu takas pa upēm Latvijā

Apzīmējumi - tukšs aploks - ziņas; nav atjaunotas. Nesakritības tekstā un kartē liecina par neskaidru patreizējo stāvokli dabā. 

Amada (1) un Skrīveri (A.) izceltas īpaši kā vēsturiski pirmās.


~ JAUNUMS

Gaujas taka Strenčos - saite uz pašvaldības vietni, ir shēma

Jauna pastaigu taka izveidota pārmaiņus pa Ālandes abiem krastiem 2019. gadā, no Pilsdrupām līdz Priedulāju tiltam. Saite Grobiņas vietnē.

- Karte, shēma

Shēma pirmajam posmamZiņas atjaunotas - 2016.g. Sveču mēnesī 
Takas GARUMS - 400 m,lineāra, ir norādes.

Tikai kājiniekiem!

Vēsturiski plašākā Latvijā izziņas taku kopuma daļa.Shēmas apzīmējumus un lielāku izmēru var apskatīt nospiežot uz >


 Ziņas atjaunotas -  2016.g. Sveču mēnesī
 atklāta 2007. gada augustā.  830 m gara


BiKSTUPīTE uz Lielupes Bērzi; foto Līga Harpere


Vieta shēmai !


foto Julita Kluša - dziedava.lv

un kā atšķiras `Viesates` VAI `Viesatas` - ?!


Bukleti saņemami vietējos TIC

Cieceres Meža taka -

Takas sākums pie Paksītes ietekas Ciecerē. Ejot pa taku iespējams apskatīt šādus objektus -
pelēkais akmens, pūces māja;
koku slimību un kukaiņu bojājumu vieta; bebra māja; grava - ledus laikmeta mantojums; krāces Cieceres upē;
atpūtas vieta un skatu laukums uz Cieceres krācēm;
dažādas koku sugas un aizsargājamie augi;
ģeomorfoloģiskais liegums "Pavāru atsegumi"; 
izcirtumu un meža dabīgās un mākslīgās atjaunošanas parauglaukumi; sastāva kopšanas cirtes paraugu laukumi (topošs)  Stāvs reljefs, LINEĀRA Kopējais takas garums ~ 2 km. Rojas upes brīvdabas takas shēma
Pilsupes kanāls


 Ziņas atjaunotas -2016. Lapu mēnesī
 Takas GARUMS -
 1,x un 3,x km

 Ziņas atjaunotas - 2019. Rudzu mēnesī 
 Takas GARUMS - 6,5 kmSkats pie ceļa Kliģene - Mazozoli; foto - Aivars Bigacsfoto: Apes Tic


Karikstes forsēšana kādā Tūristu kluba pārgājienā...


Takas gar un pa upēm, citas, bez datiem

SĒLIJĀ - Gārsenes parka takas gar Lielupes > satekupes Mēmeles < SUSEJAS augšteci;

Ellītes sēravota taka Daudzevā, kas viena no IECAVAS iztekām;

LATGALĒ - > ROGĀĻU strauta taka līdz Daugava;

Markovas taka gar >PUTĀNU strautu Augšdaugavā;

VIDZEMĒ - Gaujas > RUNTIŅUPĪTES taka 3,6 km no Kubeseles baznīcas;

Vizlas lejteces taka ar žākļu dižakmeni;

Apkārt Vaidavas ezeram, STRĪĶUPEI pāri;...?

Gaujmalas taka Jaunpiebalgā - saite uz www,gaujas istaba.lv;

Palsmanes dabas izziņas un piedzīvojumu taka 2,2 km gar PALSU;

Ogres >NARUŽAS Velna klēpis, ar gidu;

ZEMGALĒ - piekrastē izved VECUPES taka līdz Engures liedagam;

SLAMPES Dunduru pļavās; ...?

KURZEMĒ - Abavas < Imulas gravu kilometri ap Buses pilskalnu; 

Slīteres Zilo kalnu "Meža strauta taka"; ...?

Kalnu dabas taka vietnē turisms.saldus.lv gar LOSI < Ventas sānupi.

IZBIJUŠĀS TAKAS 2015.g.

VĀRNIENES  taka - "Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē" (9);

Ventas >  labās  pietekas  ZAŅAS  līkloči; (Z)

Lādezera kultūrvēsturiskā izziņas taka -

Ap 7 kilometri garā taka sākas no skolas lielās ēkas, ietver iekoptā daiļdārza apskati pie pirmsskolas iestādes, virzās līdz Empagu svētavotam, Ozolkalnu dižozolam, kas iekļauts saudzējamo valsts dabas objektu sarakstā, gar Nabes muižu aizved līdz Latvijā vienīgajai Sibīrijas ciedru audzei. Gar NABES jeb Vitrupes augšgala krastu, kur bērni ierīkojuši mazu peldvietu, tā noslēdzas pie vecajām Nabes muižkungu kapenēm. Taka marķēta, informatīvās zīmes, ugunskuru un atpūtas vietas.

Pildas ezers - Ludza -

LAIVĀ līdz Ludzai - neliela Mudavas baseina upīte ikviena spēkiem. Lielisks piedāvājums ar pilskalniem un senākās Latvijas pilsētas mūsdienu panorāmu. Pilnīgs apraksts .

UPES.lv neaplūko takas ar mikimaušiem, tarzāniem un citu pasaku atribūtiku.

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.