LĢIA logo ar saiti uz Vietvārdu datu bāzi

Vāda ~ //Vēda /Vjada ar pietekām,

Vjada (arī Vēda //Vāda (Lģia) krievuВеда — Veda) ir upe Latvijā un Krievijā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 VĀDA 83 (67/40) Vēda 86  Stompaku purvs 130,912,24 km  1160 () 

Iztek no grāvju sistēmas Stompaku purvā Susāju pagastā. Tek galvenokārt ziemeļaustrumu virzienā pa Abrenes nolaidenumu, tālāk pa Mudavas zemieni. Lielākajā daļā tecējuma Latvijas teritorijā upes gultne regulēta. Vēda tek cauri Nastrovas un Tepenīcas ezeriem.  Lejpus Sosnīcas tek pa Vecumu mežu dabas parku. 2,3 km garumā Latvijas un Krievijas robežupe. Ietek Mudavā pie Ručjiem Pleskavas apgabalā. Pirms notika Abrenes apriņķa aneksijas VĀDAS garums Latvijā bija 67 kilometri. Upi šķērso autoceļš P42, lielākā apdzīvotā vieta krastos ir Rodovoje (Krievijā).

Baseina lielākās pietekas - >labā, > kreisā - >Koura; < Liepna47; < Opočna, < VIrica< Voroža (<Ačinka);

JS logoar saiti uz kartes produktu


KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Balvu novads, 2010; karte mērogā 1 : 100 000 (kilometrs centimetrā).

Liepna (krievuЛипенка, Ļipenka) ir Vādas kreisā krasta pieteka Latvijā un Krievijā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

LiIEPNA  50  76  149,5 10,42 km 245,8 0,045 

Sākas no meliorācijas grāvju sistēmas austrumos no Norietņu purva Alūksnes novadā. Tek pa mežainu apvidu Adzeles pacēlumā. Augštecē un vidustecē upes gultne regulēta. Latvijas un Krievijas robežupe. Ietek  pie Medņikovas Pleskavas apgabalā. Lielākā apdzīvotā vieta krastos ir Liepna (Latvijā) un Suhoverkova (Krievijā). Upi šķērso autoceļš P42.

Pietekas >Saidupe 9; km, >Vorubka8; >Gruzdovka6; < Medņusala9; un vēl 26 mazākas pietekas 0,2 km garumā 

Pilns sateces baseins - (>Ķikšu gr.; <Duncu strauts; <Slimnīcas strauts; >Saidupe9; <Sloku strauts; <Medņusala9; >Vārubka //Vorubka8; <Liepicas ez.; >Poseļnica; (>Gruzdovka6); <Dobrovidka;

 Dabas liegums Katlešu meži -
DA pārvaldes vietnē

Liepnas upes krastos mācību dabas taka,

ar pavadoni!

 VĒRTUMI KRASTOS -
>Katlešu iezīši; >Simonskija ozols;

KOURA, arī Kira ir Vādas labā pieteka Balvu rajonā un Krievijas Pleskavas apgabalā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 KOURA 59 (37,7) Kira58     20,34 km295,4 (276,8)  

Iztek no pārpurvota mežu masīva dienvidaustrumos no Viļakas. Tek augstos krastos pa morēnu pauguraini. Vidustece Abrenes nolaidenumā, lejtece Mudavas zemienē. Ietek Vādā Krievijas teritorijā austrumos no Rodovojes. Lielākās apdzīvotās vietas krastos: Semenova, Viļaka,  Borisova (Latvijā), Mirnija (Krievijā). Upi šķērso autoceļi P35 un P45 un Gulbenes-Pitalovas dzelzceļš.

Lielākās pietekas: Nidrupīte (21 km); Meirupīte (11 km); Goorva (8 km); Ilziņa (7 km); Bušma; Tutinova; <Pušnica;

>Koura23 (<Olutova avots; <Bušma; <Gorova; <Meirupīte; Viļakas ez.-; <Tutinova; >Niedrupīte21);

Nidrupīte arī NiedrupīteTrostjankakrievuТростянка, ir Kouras > labā krasta pieteka Viļakas novadā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 NIDRUPĪTE 21Niedrupīte 21    96,4  71 (56,9)0,015 

Sākas kā novadgrāvis austrumos no Semenovas Medņevas pagastā. Tek galvenokārt ziemeļaustrumu virzienā, upes gultne regulēta. Lejtecē 8 km garumā Latvijas un Krievijas robežupe. Ietek Kirā pie Rūbežnīkiem. Upi šķērso autoceļš P35, lielu apdzīvotu vietu krastos nav.

Voroža (krievuВорож) ir Vādas kreisā krasta pieteka Latvijā un Krievijā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 VOROŽA 48 ()15 32   141,9 111 (36)  

Sākas no grāvju sistēmas Alūksnes novada austrumu daļā ziemeļos no Liepnas. Lielākoties tek pa Abrenes nolaidenumu, gultne augštecē regulēta. Sākumā tek ziemeļaustrumu virzienā un ziemeļos no Goruškiem pamet Latvijas teritoriju. Pie Bērziņu robežpārejas punkta Voroža nelielā posmā atgriežas Latvijā. Pie Latvijas robežas tek cauri ezeru virknei (Rutku ezers, Apses ezers (Latvijā), Gņiloje ezers, Sredņeje ezers (Krievijā)). Lielākā pieteka ir Ačenka (Krievijā). Ietek Vādā netālu no Rodovojes Pleskavas apgabalā. Lielākā apdzīvotā vieta krastos ir Gorbunova Gora (Krievijā).

Virica ir Vādas kreisā krasta pieteka Viļakas novadā. Sākas mežainā purvainā apvidū dienvidaustrumos no Žīguriem netālu no Gulbenes - Pitalovas dzelzceļa līnijas. Upe lielākajā daļā tecējuma regulēta. Savāc ūdeņus no plaša meliorēta mežu masīva. Ietek Vādā lejpus Žīguriem.7/23,2[]

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Tecējums vēsturē ~

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas kreisajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas labajā pusē.

~ Labais bloks

Upe starp katoļu baznīcu un Muižu

Ievadi lapas virsrakstu

VĀDAS sateces baseina pieteku pietekas no iztekām -

>Koura; < Liepna47; < Opočna, < VIrica; < Voroža (<Ačinka);

<VĀDA /Vēda83 (Stompaku purvs-; <Kulpenes ez.; -Lukšu ez.; -Nastovas ez.; <Virica7; >Kuora23 (<Olutova avots; <Bušma; <Gorova; <Pušnica;<Vēžupīte; ( -Viļakas ezers <Meirupīte); <Tutinova; >Niedrupīte); <Liepna47 (>Ķikšu gr.; <Duncu strauts; <Slimnīcas strauts; >Saidupe9; <Sloku strauts; <Medņusala9; >Vārubka //Vorubka8; <Siltenīte -Siltie poriņi; <Liepicas ez.; >Poseļnica; (>Gruzdovka6); <Dobrovidka); <Voroža (<Ačinka); <Opočna;


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          


Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A.L.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .