Upju nosaukumu saraksts

Sarakstā iekļauti galvenokārt pamatnosaukumi; NAV visi iespējami neiespējamākie paralēlnosaukumi // sinonīmi // izlokšņu formas vai kropļoti vietvārdi. Visu upju nosaukumi sadalīti pa lielbaseiniem, un tajos pēc apakšbaseiniem, ar saiti uz upes.lv. 

Daugava G a u j a Lielupe V e n t a Salaca Baltijas jūra Rīgas līcis Nemuna Mudava

PATREIZ ATRODAMAS   4 0 8 3    ūdEnsTeces;                                                                             REGULĀRI TIEK KĀRTOTS un PAPILDINĀTS, atgriezies !

Saraksts izveidots atrast kuram baseinam pieder meklējamā mazupīte -      

MOBILAJĀ ierīcē atliek spiest uz baseinu saites vai pogas!!!                     //     Meklēšanas rīks Ctr + F

Ierakstot  lodziņā  nosaukuma daļu, var skatīt visus līdzīgos nosaukumus... 

Kopējā sarakstā lielbaseinu dalījumā upes kārtotas pēc `alfa-beta`, ( A - Z ). Var tikt norādīts citādāk, tecēšanas virzienā, piemēram. Te var iegūt minimālās ziņas - baseina piekritību, nosaukumu, garumu, >labā vai <kreisā pieteka, un iekavās (sāntekas, ja tādas ir). Nosaukums LIELIEM burtiem treknrakstā norāda upi, kuras baseinam ir sava atsevišķa upes.lv lapa. Nosaukumi Treknrakstā lietoti upēm kurām sekojošās (iekavās) iekļautas pietekas, izteces ezera nosaukumam priekšā mazā - svītriņa. Retumis aiz // slīpsvītrām papildināts ar ūdensteces sinonīmu, bet apzīmējums ar vienu slīpsvītru / nozīmē upes posma nosaukumu. Ar lielu `X` pēc nosaukuma apzīmēta zudusi upe. Reti, reti `?` kaut kur pie neskaidrības. Jaunums - figūriekavās {nosaukums} kura avots ir tautas TEIKA.

PIEMĒRAM: šāds pieraksts zem Dienvidu Susejas - ">Zalvīte36 (<Dešupīte10 (Žīdu grāvis); >Gobāja;...", nozīmē - Susejas > labā krasta pietekai Zalvītei ir <kreisā pieteka Dešupīte ar Žīdu grāvi; nākamā Susejas pieteka ir > labā sānupe Gobāja.

DAUGAVAS lielbaseins Latvijas robežās - ( A - Z ) - >labās; <kreisās; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);    

>AIVIEKSTES baseins -Lubāns //Lubāna ezers;

Viss LUBĀNS sateces baseins pa Saulei no ZiemeļAustrumiem - 

(A) ~Pupiņa; ~Krēsle15; (D) ~Suļka; (DR) ~CiskaX; (ZR) ~Asna; ~Lakste; ~Tropupe; Īdeņas kanāls (<Vec-Malta (<Oluta grāvis));

>Rēzekne116 -Rāznas ezers -Zosnas ezers (<Ismeru str. (>Rubčinskas str.)); >Ancovas strauts5 (<Vaga); <Čečora19 (<Piļveru gr.); <Geikinu`strauts12; ~Holodnijsručejs; <Kovšupe10; >Križutu grāvis12; >Liužanka26 (>Murdiuls); >Maltas-Rēzeknes kanāls; <Medine (<Jaunive); >Pārtava10 (<Orehovka (<Akmenica)); <Reva9; >Sūļupe14; >Tarasīne; >Taudejāņu strauts13 -Adamovas ezers (>Svilpīne); <Vagaļu strauts8; >Živuha7;

<Malta105 -Solojs; /Tocs /Klismetka /Mostovuha; <Aina9 //Ainaseņš; <Balda24 -Bižas ez. -Olusņica -Olovecs; (<Zeiļupīte); <Čornaja10 (<Nalobne); >Kozupe8; >Lauza9; >Leičupe12; <Liska18; <Mozgupe10; <Notra; >Prezma5 -Losu purvs (<Deimanka); >Rēzeknīte; <Spierga9; <Šaloņa; >Tiskade15 //Ciskada; >Viertiukšne14;

AIVIEKSTES labā > krasta pietekas ( A - Z ), > labās, < kreisās,

>Akmensstrauts; >Arona44 -Skujiešu ez.; <Austrona; >Bērzaune (<Podupīte; <Krustiņš; -Brencītis; >Lācīte (>Adažiņa); >Taleja20 (>Skapgrāvis); >Misenīca); >Dzedziekste; >Dzirnupīte (<Briedaine -Dēklainis, Dēklainīte); <Jole; <Kapupīte (>Masuļavots); >Ķēvupīte0,4; >Raganīte -Acu avots; (<Ančupīte -Anča avots; >Iztekas strauts -Ezermuižas ez.); >Pirķene; >Paugurīte; >Sīļauka; >Vēžaunīca -Kalsnavas ez. (Zušulīcis); <Zīles strauts -Cūku purviņš;

>IČA71 ( A - Z ) - (>Červonkas strauts -Micānu ez. (<Vornaišu upīte); >Dasas strauts10; >Dziļaune12; <Jūzupeite //Juzupe; >Ķeiba25 (<Siltene; >Skujatne; <Vecā Iča); >Lakšinīku strauts; <Melnais grāvis; <Moziča11 -Stružanu purvs- Krācīte -Lempu ez.; >Paukle18 (<Kanaviņa); <Starica12; >Uguļauka10 (<Solas-Ruskulovas str. (>Krampīšu gr.); >Strodu strauts15; >Tilža38 (<Akmeņrūcs; <Raicene; <Dūkšupe (>Mežupe; <Nūvozine); >Vakša); <Zušupe14 /Vīces strauts (>Lazdupeite); <Ūdzins; <Vejupeite); <Vozņankas str.?;>Jaunpededze +>PEDEDZE159; <Vecpededze (<Bolupe82); >Kalnupe; 

>KUJA77 ( A - Z ) - Liezēris (Sebricas strauts); <Apiņupīte14; <Beķu gr.; >Birzelīte /Rūgupīte; <Bumbuļu gr.; >Cilmija; >Ilga12; >Kārzdaba; >Lācīte4,7; >Libe22 (>Graudupīte; <Pagrabiešu gr.); >Norkalnu gr.; <Padauklis; >Poļvarkas gr.; >Rieba15 (<Varenīte; <Dorupe; <Mucenieku`upīte; >Lisa (<Madonas upīte //Biržiņa; <Ridzīte <Leivērīte (>Silapalts))); >Sīļu gr.; >Sūla19 (>Āriņa); <Tēce17; <Upsts19 (>Zvirgzdupīte; <Alksnas gr. (>Meimurta gr.)); >Urdava17; <Vepralksnas gr.;

>Lagažs; >Liede60 (>Olene6; >Liedīte7; >Kapupīte6 (>Grīvupīte5); >Dokupīte -Bakans ({Grava} >Pelnupīte -Cūku purvs; <Kraujeļmu gr.); >Padoma strauts; <Lapenieku gr.; <Ušurupe12 -Ušurs; (>Asarupe14 (>Silto gr.)); <Nidrīte18; >Krieviņgrāvis; <Ustupu gr.3,5; <Mandauga17 (>Stiebriņu gr.; Solitudes gr.)); >Morozas grāvis; >Nirīte; >Pīsteņa24 /?Piestiņa /<?Osa (>Saipīte (>Palaceņa)); >Saikava; >Sogārdu grāvis; >Svētupe15 -Svētes ez. (>Krāka) -Starpīte0,2 -Dreimaņu ez. (<Nesala -Dūku ez.); <Niedruška12 //Ķemerupe -Viļvānu ez.; (<Pārkārtne); >Tocīte (>Krusta gr.; >Graulīte);

Jaunpededze +>PEDEDZE159 ( A - Z ) - >Akaviņa22 (>Maltupīte; <Jāņupīte; <Siberupīte); >Alūksne 24 //Beja /Alūksnīte; (>Jērupīte10 (<Struncene); <Sarkanīte; <Lielā Sarkanīte; >Skolasupīte (>Adrakašu str.); >Robežupīte); >Audīle18 (<Plūdu gr.; <Dzelzceļa gr.; >Grūžupīte (>Purva gr.); <Knerša (<Vienvārstes strauts9); <Dardziņas gr.); >Dambīte12; >Guldupe; >Ievedne22 -Dūņenieks; (<Sisiņu upīte; >Šķiņķupe; >Vilkupīte (<Vēršupīte; <Kļavupīte; <Panāsīte); <Ogļupīte; <Svarīte (>Zvērupīte (<Sebežnieku gr.)); >Ievupe (>Upja); >Krustalīce24 (<Velna gr.; >Asarupe13 (>Emzīte); >Āriņupīte11; <Ķīšupe; >Alksne); >Krutupīte9; >Ķerupīte; >Laikupe (>Krutupīte7; >Medņupūra str.); >Lepistioja; >Lešķupe; >Maiļupe (<Miezāju līnija); >Makstiņupe; >Mazupīte; >Mugurupe2 (>Mellupe + <Pogupe  (<Ludza ez.- Ludzupīte; <Kaugurupīte (>Kazupe); ?<Līdumupe8); >Mugurve12 (>Ķīšupe; <Melnupīte); >Paparze27 -Indzers (>Racupīte; <Umāra17 (>Kapupīte (>Seskupīte); >Dzelzsupīte); >Uranažu strauts; <Lejas str.; >Ermiķu strauts; >Rūdupe; >Dzelzupīte); >Parioja; >Pika grāvis; >Sarkanīte8; >Sikseleoja; >Stebera gr.; >Tīro grāvis16; >Vidupīte; <Bebrupe11; <Dzelzupe; <Igrīve17 (<Grundu gr.; >Mellupe (<Bērzupīte); >Ciršņu upīte; <Indzera gr.); <Jurenska; <Krusenaoja; <Liepkalnu strauts; <Mālupe; <Sita41 (>Akmeņrūcis; >Apkārtupe12; >Bērzupe; <Dzirla23; <Dvorupe14; <Liepupe; <Vilkarūcis); <Sūrmēoja; <Viertupe (<Sāmaņu gr. -Sāmaņu purvs; (>Dobusalas kanāls)); <Vilkupe; <Virgulica20; <Vucenupīte; 

Vecpededze <Pērde82 //Bolupe /Pērdeja (A - Z), >Ašusila strauts; >Čāgupīte; >Dūgupe; <Dūrupe; >Kaļņupīte4,5; >Kurna26 (<Kačupīte -Sprogu ez.- <Zaļcupe); >Ladzeņa3; >Makšinava; >Mežareja?; <Narica (<Melnais rūcis); >Oknupe; >Palnupe; >Raganiņa (Silacīma upīte); >Rūbežupe1,8; <Staigupe; <Teterupe23; <Vārniene50 (>Rūbežupe11 (<Sūcene); >Cimpīte; <Kārnīte14 (>Dobupe); <Sudarbe22 (<Doberūcis5; <Ilgančupe5 -Ilgančezers; (>Dzīste)); <Pokratiņa14 (<Avotiņa; <Cykupe)); -Pērkonu ez. (<Žaugupe); - Balvu ez.; grīvas attekas, zari - /<Posms; />Sūriņš; 

>Veseta56  ar avotiem -Kāla ezers (>Saltupe //Tolka -Sudāriņš //Tolkas dzirnez.; Asmenītis- Milnupīte- <Ilziņupīte- Ilziņš- Salājs- Miltupīte; <Rēzēnu strauts); >Aronīte; <Antonīca14 (>Svirēja (<Jordānīte)); <Skaldu upīte -Dēlītis; <Labonīte6; Mailīšu grāvis; <Jaunā Veseta; >Vecā Veseta; <Savīte25 -Kaņepēnu ez.; (<Dzērvīte; >Taurupīte4); >Riekstiņa; <Šubraka; 

>Vērde; >Veseta56; >Vesetas kanāls; >Ziedu grāvis; 

AIVIEKSTES kreisā < krasta pietekas ( A - Z ), (> labās, < kreisās), 

<Abaine14 //Abaines kanāls (<Lakstienas gr.; <Seldžu gr.; >Nainiekste; >Abora); <Babraunīca //Braslava15 (>Līkups; >Bebrupe); <Bērzaune29 (>Alūksnīte10; <Gardaune //Rītupīte; >Timsmalīte); ?<Ciķeļgrāvis; <Driksna -Driksnis; <Isliena25 -Islienas ezers; (<Sildu ezers; <Muižupe; <Jaunisliena; >Sumeja3,2; >Madava; >Dubīte); <Joša; <Kārklupīte; <Kāršupe; <Lukstupe (>Salupe); <Liepkalnu strauts12; 

<Meirānu kanāls25- (Malmuta25 (<Kaževa15; <Varka; <Strodauka; >Līpupeite; Dekšoru str.; Rūbežnieku gr.;); <Brieža grāvis; <Teicija; <Ūjiņa; <Lisiņa18 (>Vabole; >Inčāres strauts (<Suruča); <Dīrīte (>Murmastiene; <Grāna grāvis); <Vasjas strauts (>Jāņkrusta strauts); <Bestineica); <Veclisiņa (<Peilāgs); >Lubāna izvadkanāls (>Īdeņas kanāls (<Malta; <Suļka; <Vecmalmuta (>Mežūlne); <Ciska; Veclisiņa)); >Zvidzienas kanāls (>Lakste; >Maizaste; >Asna; >Strūdzene); <Pabrauklis); <Mila; <Odaža; <Patmaļu grāvis; 

<Pūķupīte; <Rupsalas grāvis (>Seldžu gr.); <Smerdīte (<Dzirnavu gr.); <Talicka; <Sāvīte10,5 /Uģērnīca (<Lapse??); <Vaibiņa12 (<Kaķene); <Vērdes kanāls; Ziedu grāvis; <Ķimstene //Zušupe; <Zvidze; 

DAUGAVAS > labā krasta pietekas (A - Z); 

>Aizmata /Skanstupīte (<Maiļupīte); >Apšupīte; >Ašķere; >Auseika; >Balta; >Baturišku gr.; >Bazneicas gr.; >BlieķupīteX; >Bluķupe; >Bondaru`grāvis; >Ceplīšu upe; >Čerņija; >Dārzupīte //Asote; >Dīvaja (>Brasla24 + <Maizīte14 (<Pulksteņupīte)); >Donaviņa; 

>DUBNA120 -Sivers (>Zvirgzdupīte; <Juzupe; >Krūģeru upe2,3; <Kovšika -(<Dreidzs- Čenčupe (>St))); -Ārdavs -Lejs; -Cārmins (>Mazā Dubna); -Zosns; <Dubovka (>Kamennij ručej); -Sakovas ezers; <Muldovka; -Aksenovas ezers; >Paršučka; <Gņilojručej; <Šaltupeite; >Taukupeite; -Višķu ezers (<Lekša gr.; >Raudiņa); <Aliute; <Augšdedze; <Bērzupe7; >Dalbiņš10; >Dūklis8; <Dzilnas gr.1,2 >Egļupe6; >Feimanka72 (<Preiļupe (>Ostrovas grāvis); >Sanaude14; >Maļa); <Greivas gr.; >Jāša28 (>Neica -Asaru ez.; <Dzaļbovka; <Rūbežneica; <Gubaika; <Vīragne -Vīragnes ez.- >Vordovka); <Kolupe19 (<Ūdze; >Zelmera gr.; <Viedzeleite; <Krivanu upīte //Riša; -Mazais Kolupes ez.-Lielais Kolupes ez. (>Solupe)); <Kucupe5; <Mundovka6; <Medupe16 (<Kampinskajas gr.); <Malnaviņa6; >Oša62 (>Mazā Ūša; <Zvergža11; >Lēcija10 (>Tiltagala grāvis); <Ivaisis10; <Soltupe (>Ezera grāvis); >Locupe); <Sauna43 /Sovanka (<Salamaska; >Jašores strauts); >Melnupīte17 //Malnupeite -Deguma ezers; <Sumanka16; >Borovka10); <Stukmaļņeicas gr.; >Šusta17 -Šusta ez.- (>Bleideņa //Rītupīte; >Dzilna (>Rūbežnīca -Baidieļs); >Raudupīte; <Vaižanka); >Tartaks21 -Rušons (>Rušenica -Zolvas ez.; Lazdu grāvis; >Pušica11 -Pušas ez. (>Dziļais gr.; <Locu gr.; >Dubņagu upe;) (<Zelta upīte)); >Ūdzeņa; 

>Dūbupe (<Rištaks); >Dzeņu grāvis; >Elena; >Florupīte; >Gņiloj rovok; >Graužupīte; >Greiva; >Gumerte5,6; >Indrica60 (>Limana upe; <Žukovka7 //<Nartišu gr.; <Mazā upīte; -Ižūns; -Iļdžs; -Indrs157,2 (<Dzeguze //Zagūze25 (<Noviku gr.; <Mazā upīte); >Malnupe; >Pourišku upe -Lubāns; -Dūņu ez.; -Mazais ez.); <Kaļedovka8 (<Samaņica); <Izovas strauts7 //Gorodišķes upīte; >Lileja -Dortpoles ez.; >Purva ez.; -Dziļais ez.; >Lukštānu ez.); >Izteka; >Jāņupīte (>Veiguļu str.; <Olksna); >Jaunušānu upe -Ļubasts (>Šoltupe; <Ožupe); >Joņupe //Ivane (>Šaušupe); >JurupeX; >Kaibala16 (<Gribuļupīte; >Kraukļupīte); >Kaloda; >Kamenka; >Karikste; >Kaupreite; >Kārklupīte (<Velvīte); >Ķillupe; >Kiseļevcu str.; >Ķīsums; >Koņuša grāvis; >Kosines grāvis -Koša ez. (>Ķirupe); >Kozupe (>Melnais gr.); >Kraukļupīte; >Krutovka //Seļica; >Laimes grāvis1,7; >Lapsu strauts; >Lazaretnaja; >LebģeX; >Leiksna47 //Līksna (>Auksteņa13; >Ceistopura grāvis; >Jurčiha grāvis; <Kapustņica; >Lielais Veipiets; >Lielā Muša8 (>Mazā Muša); >Mazais Veipiets; >Molupes grāvis; >Olksna; >Strope9 (>Omūta; >Veižalka)); >Lokstene; >Longa (<Greiva); >Ļipka (>Glubokij`ručej; <Kladočki); >Maltupīte (Zirgupīte); >Marku upīte (>Krasnaja rečka); >Meļņička; >Mogiļnij ručej;

>Mīlgrāvis, <DūņupeX; >SūnupeX -Ķīšezers (>Langa; >Sužu grāvis; <Šmerļupīte (<Dreiliņupīte)); <JUGLA 3,4 (>Juglas kanāls3,3 (>Bukultu strautsX // BērzupeX (Gaujas-Baltezera kanāls -Baltezers- Spriesla))); -Juglas ezers- <Piķurga17 (<Dauguļupīte; >Karātavu grāvis4,5); <Strazdupīte2,8 -Dambjapurva ezers (<Gaiļupīte); >LIELĀ JUGLA63 /Berģupe//Meldrupe; (<Mērgupe53 /Būnēnu strauts - <Brendupe; >Cirīšupīte; >Žorupīte; >Gulsupe6; <Jāņupīte; >Piģeleja; >Silupīte; >Vanagupīte (>Dandupīte); <Viļumupe8; <Zaube29 (<Rijaskalnu strauts (>Baurupīte; <Izteka; <Mellupīte); <Ļūkānu strauts; >Gāburupīte (<Domērupe); <Vārnupīte);

>Suda38 (>Dūņupe13; <Gaiļurga; >Kaķupe (<Sērupīte; >Zušupīte); >Teiļupīte6 (>Umerupīte; >Teides urga); >Vaizule; >Zviedrupīte; ?<Sudasupe11(Wiki)); >Krievupe48 (>Mude); >Pietēnupe14; >Tumšupe49 (<Arupīte14; >Ķibīte); <Urga);

<MAZĀ JUGLA119, >Abza25 (>Sise; <Ģērdiņstrauts; >Sivēnurga; <Urga7,1*; |Skolasupe <Ogres|; >Bērzupe12,4 /Iesalnīca //Dzirnupe (>Āmurupīte); (<Ošupīte14; <Kravete); >Dēliņurga (>Ķuoderīte); >Ērmaņu urga; <Ežupe (<Robežgrāvis); >Irbupīte; <Kalējgrāvis; >Ķivuļurga20 (<Nabiņurga); >Sidraburga; >Lēģerurga; <Levenstrauts11; <Liepurga; <Sisiete (>Kaļķupīte; <Paunēnupīte (<Bundulēnupīte)); <Plaudīte2,1*; <Pečorīte2,5*; <Caunupīte(XUrdziņa); <Urga;

>Nereta46 - ( A - Z ), >Ataša27 /Nikāzis (>Marindzes ez. (>Čiganka (<Ilzīte); <Oklā upīte), (<Drikaites gr.; >Vaivadu gr.; >Taurupe; <Rūzeite; >Gūbeņu upīte; <Nīdreite; <Nīdrupeite; >Mārsna); <Ģedušu gr.; <Ņotrupe1,9; >Oklā upe1,7; >Sokaža6; >Ūdze29 //Odze -Odzienas ezers (>Žagata; -Dzērvīte), (>Apozole (>Baltais strauts; <Ļimanu gr.?; >Spiļvu ez.-Spiļvupe //Caurā upīte); <Lācupīte); >Dobupīte1,8; <Dēmenīša -Domaņu ezersX, (<Rāksalas strauts (>Kurtavas gr. (<Vabulīte)); >Gergrodas gr.); >Vīpīte2,9; >Zilupeite5; <Zivjupīte; 

>OGRE177 ( A - Z ) -Sivēniņš; >Ogrīte -Astijervs; <Ogriņa; <Āķenupīte; >Alainīte12; >Anca upe; >Aviekste28 (>Rozena; <Urga (<Poļu grāvis)); <B(a)ložupīte; >Cēsīte; >Dzērvīte (<Sivēnīca); <Ežupe; >Gāršupe12 -Gulbēris (>Plānupīte5,5; >Vella gr.; Āža gr.-Govenis; >Mizu gr.); <Ilzīte12; <Kangarīte?; <Kangarupīte (<Klemšķupīte); <Kārtiņa; >Līčupe40 //LĪCE (>Bebrupīte; >Birzēnupīte (>Zvannieku strauts) |šķirtne ar Amadu|; <Bulavupīte; >Rijiņa; >Stirve (<Ķūžupīte); >Kazupīte; <Mušķupe; >Taurupe; <Vedze (<Dobaka -Vaukšu ez.)); <Lobe22 -Lobes ez. (>Bebrupe (<Galdupe; <Lantupīte); <Lokmene (<Elkšņupe); <Lubīte); >Maiļupīte; <Mākulīte; >Meltne13 (<Zāļupīte); >Milnupīte; <Mutuļupīte; >Nāruža12 (>Vimbupe /Klāvupīte); >Norupīte21; >Pāvīte; >Piparupīte9 (>Lukstiņupīte); Radžupīte; >Ranka21; >Risene10 (<Asiņupīte; <Gravkalnu strauts1,3); >Rītupe; >Saltupīte; >Simtiņa; <Skolas upīte2,4; >Skolasupe14 +|M.Juglas Abzas augšgals|; <Sumulda12; >Sustala7,0 -Briņģu ez.  (<Dzirnavupīte; >Gravas strauts (>Bābenīca; >Liedes strauts); >Orisāre2,4 -Inesis- Pīla0,9 -Tauns (>Silakroga gr.2,9 |savienojums ar Gauju|; <Balga; <Laskate); >Nedzīte1,4 -Nedzis (Meldera gr.)); >Taukātne -Mucenieku avots; <Valola17 -Pakšēnu ezers; (<Lubeja (>Ļaudonīte); >Andrupīte -Jumurdas ezers; >Sārtupīte -Lācīšu ez.); >Ceplīšu upe); <Varavīksne; >Veģerupīte7; <Viešupe15 -Viešurs (>Dietlāviņa; >Velnupīte; >Dzērvupīte; >Kuršupīte -Avošiņš (<Selīte (Bisiņa; Melnupīte)); <Riekstupīte; <Jaunupīte; <Seskupīte; <Sūcīte); <Virdzīte8 -Kvēksnītis); 

>PĒRSE - (>Atradze5; <Avotiņu upīte; <Iršupīte9 /Šukumupe (Gailīšu upīte, Nasulītis; Nolūksnīte); <Luisīte; >Mazā Atradze; <Paskule8 (>Galdupe); >Pelava22 (<Naskāne7,1; <Samala2,9; <Odze7 -Odzes ezers (~Melnupe; ~Vēžupīte; ~Kaļķupīte)); <Recija9); 

>Piešupīte; >Plēšupīte; >Podraudze; >Podgurjes str.; >Pomazina; >Puniška; >Putānu upīte (>Krjuča); >Razboja strauts; >Remte (<Gaujiņa); >Rēvelīte5,7 (>Spilve); >RīdzeneX (<SpeķupeX; >DzirnupīteX); >Rite; >Rīterupīte (>Urga8); >Rogāļu strauts; >Rosica (<Berjozovka21; >Savica12; <Vaicuļevas strauts; <Krutovka); >Rudņa (<Lābiņu upeite6; >Šaltupe (<Korklu upeite); >Malnupeite); >Rumbiņa; 

>SARJANKA 77 -Bižas ezers; (A - Z), >Asūnīca35 -Dagdas ezers- (<Locupe; >Narūta (>Guščica (<Purpļonka)); -Ješezers (<Paulinka; <Akmeneica -Riuseits (Patmaļnīku str.); -Udrijas ez.; <Židovka; <Jurkovas upīte); (>Dagda12; >Jolzas ez. (~Kaķu grovs) -Tēce; >Ormjanka (<Sarkanā upīte); >Tētes gr.4,3 (<Naudas groveits); <Boris?); <Pupaļņa; <Akmineica; <Aktica (>Lukšova (>Ūšupe)); >Čaušica21; >Deņica12; >Malcenka11 (<Oļšanīks); <Moļneica11 (>Melnais gr.; <Grava); <Mukvjacica; <Nalogu strauts8 (<Kazeņa); >Siņicas strauts8; <Rūbežneica //Borisovkas upe); <Vanagupīte9; <Kamenka; >Turja; >Volčica12; 

>Silupeite3 (<Dimantu gr.); >Silupīte4; Sitņika gr.; >Skaista (>Soļanka); >Solodka (>Šaltupe); >Stirna16 -Stirns (Skradeļu upe -Kuļs); >SūnupeX; >Šereņa; >Šumanu strauts; >Šuņica; >Tabakerka //Pļaviņa; >Teļu grāvis; >Temuļupīte; >Tite; >Torņupīte1,3; >Urga; >Vecpils grāvis; >Vilbaudīte; >Viļušu avots; >Peščanka //Zīmeļa; >ZeļķupīteX; >Ziedupīte; >Zveņģupīte (>Īdavas upīte);

DAUGAVAS kreisā < krasta pietekas - ( A-Z ) (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas); 

izņēmums no alfa-beta; < Dzisna 183 /Dysna (<Drysviatka /Drysviata /Drūkša (Lietuvas-Baltkrievijas robeža) - Drukšiai ez. (<Ryčanka -Riču ezers - Silica 2,1 -Sila ez. (>Čuriška 1,1 -Šenheidas ez.; <Vaļaņišku upe -ez. -Kuriļišku upīte -Beļanu ez.); <Dūnāklis -Akmenīca1,2 /Акмяніца; <voz.Dubra- Stavupe (>Netīrā upīte)); 

<Altene; <Bajārupīte; <Baložu upīte2,4 //Kalkūnu upīte (>Strazdupīte2,2; Bajāru gr.?); <Barana grāvis (<Liepu purva gr.); <Bērzene (>Melnais str.; >Meitupe (>Jukumstrauts; >Ēturga); <Pūķupe); <Borne; <Brantupīte; <Bruņinieku upe /Melnupīte (<Žukovka); <Buldurupe //Buļļupe9 /Ziemupe //Mēmupe; <Dīriķupīte; <Drēģu gr.; <Dūbais grovs1,4; <Dzirnupīte /Staltānu upīte; 

<Eglone36 (<Bērze16 /Caunupīte (>Rātupīte (>Rītupe)); >Lāčupīte8 (>Cīruliņa7; <Dzirnavupīte); >Grīvīte; >Riteniška; <Akņupīte); <Griķupīte1,2 {teika}; <Kapara grāvis //Hapaka grāvis (>Lāčupīte; >Rātsupīte; <Spilves grāvis; >Beķera grāvis);

LŪKSTES sateces baseins ( A - Z )  -

<ILŪKSTE55 /Lukšta /Berezauka; -Lukšta ezers (>Stelmuže (>Gulbjupīte)); >Barsukienes grāvis; >Bebrupīte; >Cīruļu upīte (<Novinas grāvis); <Eglaine10 (<Annmuižas upīte (<Sviļu upīte (<Soma upīte -Sūnāklis); <Baltmuižas upīte); <Kalvānu upīte; <Melnupīte); >Jaunupe; <Kazupe9 (<Dubupīte); <Lašupīte  (<Kairova upīte; <Jelgaviņas upīte); <Lašu strauts (>Kalnišku strauts (<Garās pļavas strauts)); <Līčupīte; >Lustbergas upīte (<Leone); >Mukāna upīte (<Goģa upīte); >Munda (-e)?; <Rauda11 (<Zvirgzdupīte; <Pavlova upīte); >Šarlotes upīte (<Lakstīgalu strauts); >Šēdere12 //Sasaļu upīte //Šēderes str.; (>Kokišpurva upīte; >Pilaču upīte; >Gorodecka upīte (>Endenes upīte); <Vecgrīnvaldes upīte);

<Dviete37 /Sloboda /Bokānu upe; >Akmeņupe12; ?<Alkšņupīte7; >Dubiks?; <Ilzupīte (<Kaņupīte); <Juzine; >Kaldabruņa12; <Krapānišku upe (<Mūratilta grāvis); >Lāčupīte; >Pūdānupe (<Līčupīte); >Pastaune8 (<Rupsīte); <Rotupe; >Roucupe //Rūcupe4,2; <Viesīte11 (>Alkšņupīte; <Sarkanā`upīte); >Pļepovka7; >Vilkupe;

<Jesperu grāvis; <Kašurga; <Kausupe (<Vilpīte; <Silupīte); <Ķekava29 /Ķekaviņa (<Alkšņu strauts9 //Bēčupīte; <Mellais strauts; >Sēravots; >Ķēžupīte; <Zites strauts; Melnais strauts; <Upmalnieku grāvis3,8; >Sūnupīte8 //Ķeruļupīte; <Vecā Dobupīte; <Butleru strauts (>Dobupīte); <Daugavas—Misas kanāls12; <TāmurgaX); <Lauce33 (>Kazupīte; >Secene9 (>Krūtupīte (>Klista grāvis -Aklis); <Mežziedu upīte; >Miglu grāvis); >Nātrene; <Ellīte (>Kučpintu upīte)); <Laucesa29 -Smelinas ez. //Laucesas ez.- >Ninaja; <Ilgas upīte -Ilgas ez.- Odenes strauts; (>Grendze; <Medums; <Pakrāce11 -Sventes ez. (); >Kumpota29,8 (>Skirna //Vilenka6; >Straumene5; <Priduleja); >Melnais grāvis; <Berkeneļu gr. (<Krastupe1,9); >Jāņupīte /Kumbule18+14 (>Černij ručei); >Zeļenka; >Karčemnaja rečka); <Lazdukalnu upīte; <Loču kanāls; <Logovka; <Mālkalne; <Marinovas gr.; <Marjanovas gr.; <Mārupīte 7,7 (>Māras dzirnavu kanāls5,6; >Bieriņgrāvis; >Tēriņu grāvis; <Mazā Mārupīte); <Meldrupīte; <Melnupīte (>Nīcas gr.); <Meņķa upīte; <Molčanovka; <Muravku upīte; <Naudas grāvis {teika}; <Ņega10 (>Šīrmeļupīte); <Olāja upīte8 (>Cārpeja gr.)); <Olekte; <Osinovka //Asinauka 4,8 (>Baložu upīte (>Strazdupīte; <Bajāru gr.); >Bezvārdis; <Līlenfeldes upīte (<Elkšņupīte)); <Pelīte; <Pikstere20 (>Rimšānu grāvis; >Baltinupīte; >Saukupīte); <Piskovatka; <Plānleja; <Plātere?; <Plieņupīte; <Poguļanka (<Tartaciņa); <Pūķupīte -Vīķu ezers (>Vīķupīte; >Akmeņupīte; <Kameņu gr.); <Puntouka (<Gaiļa ez.- Gaiļupīte); <Raģupīte; <Reiņupīte; <Robežupe (<Tjomnij rov); <Rudzaite; <Salaka grāvis; <Saulītes gr.; <Sienapurva upīte; <Silupe13 (<Jāņupīte; <Kanceuhas leja; >Pičuļupīte; >Purvinieku upe (>Perliške)); <Skujupīte; <Sleitarānu upīte; <Smiltes gr.2,9; <Dzirnupīte /Staltānu upīte; <Sodeja; <Spiču grāvis; <Šaltupe; <Tabore //Gļinovka; <Talkaņa; <Varnaviču strauts; <Varžupīte; <Vecbutānu gr.; <Vecsērene; <Viļeika (<Melnupīte, >Kobilka, >Perebrodje); <Vitkops; <Ziemeļsusēja52 - (<Aldaunīca11; >Bišu gr.; <Landzānu`upīte; >Liepu purva grāvis; <Piestiņa15 (<Melnupīte8)); <Podvāze20 (>Lakstīgalu gr.; <Misupe; >Priekulānu grāvis -Priekulānu ezers- Klaucānu ezers; <Biržupes kanāls (<B?); <Ridupīte6; >Rāviju gr.; >Bišu gr.; >Stirnu strauts; <Vecaldaunīca; <Vārzgūne5 -Vārzgūnes ezers (>Ērmīte; <Bērzupīte); <Vīpīte; <Zasa14 (<Jaunaldaunīca); <Zeļķu str.X; <Žīda grāvis; <Žīdupīte; 

Ūdenskrātuves - ( A-Z ) - Pļaviņu ūdenskrātuve # Ķeguma ūdenskrātuve # Rīgas HES ūdenskrātuve;

Attekas - ( A-Z ) <Barans; <Beķergrāvis; <Bieķengrāvis (<Bišumuižas grāvis); >Ceļa Daugava; ><Kumiņš; >Mazā Daugava (>Donaviņa); <Mazā Daugava (>Ķīlveina grāvis); <Olekte; >Pilsētas kanāls; <Saka; >Sarkandaugava (<Ūdru atteka); <Sausā Daugava (<Ķekava; >Lebjava (<Kazpurva`gr.; <Zumpītis); <Tīturga (<Ostvalda kanāls)); >Vecdaugava /Audupe -Slīkonītis; <Veide (<Līčupe /Tome; <Nabe; <Čurkstiņa); >Zunds /Āzene (<Mārupīte); /Roņu dīķis (<Spilves grāvisX);


GAUJAS lielbaseins ( A - Z ); >labās; <kreisās;  (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);                                       

Augštece - >Alauksta ezers (-Incēnu avots -Ielenis ~Gaujiņa (>Dunkupīte); >Lukstupīte0,8); <Ežupīte /Ārnīte (>Kagaiņu gr.) //Mierupīte; Vecā Gauja /Jaunā Gauja; caurteces ezeri - bijušais LaidzisX; Brenkūzis; -Dabaru ezers; -Rijas ezers: -Skolas ezers: -Stupēnu ezers: -Taurenes ezers;

Labā > krasta pietekas - ( A - Z );

>Alkšņupīte; >Amerikas avoti; >Zelle /Aukstupīte; 

>BRASLA70 (<Buļupīte; <Cūkdambis; <Darvjkalnu upīte; <Dimza (<Ošupīte; <Cīruļupe; >Kaņepju gr.); <Divupe; >Dziļais gr.; <Iesala19 (>Urpele); <Jencelis; >Jugla; >Kurmupīte3,7 //Mālgrāvis; <Līčupe (>Baltiņu gr.; <Pūrica); >Miežupīte; >Nabe (>Speltes upe); >Naidalu strauts; >Panūta (<Brūveļu`gr.); <Silēnu upīte; <Strautene (<Plaužupīte (<Ačģārņa)); <Slāktuža; >Sulaiņu gr.; <Ūdrupīte; <Virtakas upīte);

>Cīruļu strauts; >Damurga; >Degļupīte; >Draņķupīte11 /Grostiņgrāvis; >Dzērve14 (<Caunupīte; <Cēsaka); >Dziļais gr.; >Dukuļavoti; >Dzirnupe -Dzirnezers; >Egļupīte (<Oļu avots); >Gaujiņa; >Gausupīte (>Jērūžgrāvis); >Grūžupe0,9 (>Abrupe2,4 (<Kalnupe5); <Vīksnupe5,5); >Guķu avotu grava; >Ģīmes upīte; >Iežupe(>Briežupe; >Kārklupe; <Ķiurga; <Suņu gr.; <Lēnupīte; >Musturga //Dziļupīte); >Jumāra20 (>Tilgaļu strauts; <Anuļa (<Zīle; <Stinku strauts)); >Kazupīte; >Kaičupe (>Bebrupe); >Kalnupe (>Rītupīte -avots); >Kimaoja; >Krāčupe1,58 (<Andrupe10 + >Lielupe17 (>Vīburupe; >Austras upīte6)); >Krogupīte; >Koruļupīte (<Gāršupe); >Kraukle; >Krūmiņupe; >Kuilene /Bundes upīte (>Leišu gr.; <Annas gr.); >Kūžurga; >Ķūķupīte; >Lānemetsaoja; >Lazdupe; >Lenčupe26 /Kazene (>Dzirnavupīte -Rustēgs; <Dūkupīte (>Cēsupīte; >Rideļupīte1,7); >Sveķupīte -Raiskuma ezers (>Melnupīte; <Munderupīte)); >Līdece //Mūska; >Loja20 -Jērkules ezers (>Līgotņu /Dimzu strauts; <Grašupīte); >Vilkkalnu strauts; >Kaņepju strauts); >Mellupe14; >Melnupīte; >Melderupīte; >Mežrijas strauts; >Mieļupīte; >MUSTOJA83; >Mutulīte; >Niedrupīte; >Paunaoja; >Pāpenupīte; >Pedece8 (>Butlērupīte1,3); >Pilupe; >Platūne; >Poļaka (<Markūzu upīte); >Rātsupīte13; (>Bīskapa grāvis; <Varīte); >Runtiņš5,7 (<Berna tece); >Saliņupīte; >Sintaka; >Stakļupīte3,5; >Strenčupīte15; >Strīķupe10 (<Zvirgzdupīte (>Āža`gr.; >Vella grāvis); <Danka; >Ģietupīte (avots ŠtimbēgsX); <Žalga /Brīnumupīte; >Baužupīte4; >Ķiparupīte -M.Bauzis (Gūtes palteX)); >Tilta`gr.1,1; 

>TIRZA68 ( A - Z ) - >Aiša13 (>Egļupe (<Kaķupīte)); >Alkšņupīte10 (Čikstes str.); >Alsupīte; <Azanda19 (<Kubuļupīte; >Sace11; >Saltupes grāvis //Soltupe; <Robežupīte + <Krācīte); <Caunupīte (<Rakupīte); <Dadzulīte; <Doņupīte; <Gosupe19 (>Kauļupīte; >Isliņa; <Vagulica?); >Kangarupīte; >Kazu tērce; <Laskate (<Kaķupīte); >Lāčupīte12 (Kamaldiņa; >Melderupīte); <Namupīte1,5; >Narātupīte3,2; <Pāļupīte0,9 /Gruodiņa; >Sudaliņš9 -Sudalezers (Ķiplokupīte (<Cirstupe -Sprīvuļu ez. (Letes upīte; Sprīvuļupīte)); -Ķiploku ezers; <Olekšupīte (<Gribiņu gr.) -Pintelis (>Pinteļupe; <Jērupīte); <Augulienas strauts -Augulienas ez. (>Dumpjupīte; <Dzēsupīte); <Mudaža); <Tēcupīte; <Vaskupīte; <Vēršupe; >Vijata18 (>Mālupe; >Džergzdaune; >Alaune; <Krijupīe; <Melnupīte); >Virāne9 -Mazais Virānes ez.-Lielais Virānes ezers (>Ķivene5); (>Rāvupīte; >Adulīte (>Rāvija)); <Vilaune18 (<Robežupe; >Labā Vilaune (>Kapeņu upīte); <Ezerupe; <Tocupīte); 

>Tuleja17 (<Pinciņa (Draugolis); >Trakupe?; <Maiļupe; <Sastupe; <Skujupīte; >Āžupe; >Ošupe; <Streina5; >Vienzieme5; <Bāliņupīte); >Ureikste23 //Uriekste; (<Asnupe; >Ašupurva grāvis; >Radzupīte6; >Dzilnupe; >Vilkupe); >Vasilīc avots; >Vikmeste; >Vīksnupe; >Viļķenupīte (>Zīļupīte); >Virde {>AsinsupīteX- Asinspalte}; >Zāģeru upe; >Zīles grāvis; >Zvanu strauts; 

>Mustojas83 baseins ( A - Z ), <Parlijogi //Pērļupīte //Sloka (>Baznīcas gr.; <Tītmaņupe; Luutsniku oja); 

<VAIDAVA72 -Murata ezers (Kuura (Luutsepa; Soodi; Kaabli); Allumae); >Ančku strauts; >Apšupīte11 /Suskupīte; <Bēteru strauts9; >Cekulupīte13 (<Mazuļa strauts; <Zvirgzdupīte); <Čukstu strauts~3; <Dedestiņu strauts; >Dūņupīte  (<Vēžu strauts (>Zvirgzdupīte); <Avotstrauts); <Jašupīte; <Laurupīte; <Lejupīte~1; <Lintene; <Maltavnieku strauts8; <Mellāpurva grāvis; <Melderupīte; <MELNUPE73; <Metumu`strauts; >Pelli //Peļļupīte (<Ilgājs-Ilgāja; <Mušku str.); >Pehni (<Kolga /Līčupe)); ?>Prinduliņa11; <Putreniešu strauts; >Salu grāvis; >Saltupīte /Melderupīte; >Silamiķītes strauts; <Spindzeļgrāvis; >Vārņupīte15 (>Ķauķupīte; <Blusu upīte0,6; <Ašais strauts); <Zīļu`avots; 

Melnupe73; <Bebrupīte; >Baltiņupe12 (>Zvirgzdupīte; <Dzirnavupīte); >Bērzupurva grāvis; >Blīgzne26 (>Ploskava7; <Ošupīte20; >Ašupīte); <Bružupīte //Paldu gr.; <Grīdupe; >Ķīšupīte; <Kumeļupīte; >Lapšupīte; >Mazupe; <Medņupe12 (>Biritenes strauts); <Pātražupe -Pārtražs (<Brūniņu grāvis); <Sarkanupe; <Tūjas strauts; <Tinupīte; <Viru upīte10 //Ura (Karisöödi oja); <Vosu grāvis; ?<Alkšņupīte; <Sulupīte; >Ezergrāvis1; 

Kreisā < krasta pietekas - ( A - Z ); 

<ABULS52 - (>Abuliņa? <Spindzene; >Alkasu grāvis; <Avota; <Dranda13 (>Cērtene); Lazdu grava; >Līkais grāvis; <Lisa32 (Inca grāvis; -Dutkas ezers -Pannas ez.- <Palate2,7 (Palkainis); >Kaņupe (>Idroļa ez.; >Kameņupe); >Kaivu gr.; >Purva grāvis; <Sīkuļu novadgrāvis; <Sužupīte; Vaiģupu upīte; Veģupīte); >Mailīte2,4 /Braslupīte; <Mažupīte (>Spindupe); >Melderupīte; >Nārvelis10 -Slīpju ezers -Stulbis; <Nigra22 (<Alkšņupīte; <Mutulīte//Biksēja (<Kulbāsu str.; <Zaķīšu grāvis; <Zīķupe); >Knīpupīte; >Pelnanču upīte); Puju strauts; <Storupīte; <Vīksnene2,2 (>Mailīte));

<Akmeņupīte0,5; <Acupīte; <Aima; <Alkšņupe; 

Pilns AMADAS -Amatas sateces baseins no iztekas (ar * M.Vanagas atšķirīgie vietvārdi) > labās, < kreisās pietekas - 

Kūkālis - AMADA; <Skanstes upīte* (ūdensšķirtne ar L. Juglas satekupi Mērgupi); <Melnupīte* (>Jērupīte*- Teļu ezers); <Veģu strauts*; >Gnēzenes grāvis; <Zušu strauts*; <Šķiltes grāvis*; >Brasla*/Melnupīte*-Bumbu ez. (<Kuiļupīte* (>Dūmkalna tērce; <Pērkoņupīte) <Sarkaņupe- Zvannieku ezers (ūdensšķirtne ar Daugavas Ogri); ?>Vilkupīte); >Alupīte; >Briežupīte*; <Dēdupe; <Barona grāvis; <Dzirkstupe /Pērtupe -Kosas ezers; >Pauļupe*; >Zvirgzdupīte //Kļaviņupe; <Maiļupe11 //Āpšupe; >Aunupīte*; >Dzirnupe11 (>Pieņupe; <Mellupe no Bezdibeņa*; >Astrupīte*; >Krieviņu strauts*; <Krampupe; >Bērzupīte*; >Medņukalna upīte*); <Stirnupe; >Vilkate(>Vilku grāvis; <Aļņupīte); <Dadžupe11; >Vīnupīte/?Mīlīšu grāvis; >Raganiņa8 (>Kapupīte); <Nediena10 (Jāņupīte*; Maiļupīte*; <Sermuļupīte; Mazā Nediene -Rēveļu ezers; >Akmeņupīte; >Kaļļu avoti); >Silnieku strauts; >Līčupīte*; <Kalējupe*; <Gaidupe  (Kauļupīte*; Putnupe*); >Zirgupīte*; ?<Mērupe; <Skujupe9/augšgalā Mērupīte; <Spuģupe*; <Līčupe (2.); >Riestupe*; >Kalnasmīdu avotupe; >Īļaku strauts; >Saltupīte; <Pērļupe12 (>Pērtupe; <Olupe -Lepekšu avoti); <Kumada13 (>Šopupe; >Meijātu strauts; >Grūbe /Ežupe (>Žagarupe; >Kurmupe); >Dančupe; <Cecīļupīte); >Šepupe; >Zvārtes upīte; <Roču strauts; >Akmeņupīte /Riekšupe; 

<Baiļu kalna strauts; <Biernupīte; <Cīruīšu strauts; <Cēsis-Svētavots; <Dauda6,7 (>Jodupīte); <Dedums (<Atpiļu grāvis); <Dzērbe -Kapsētas ez. (>Šķesterupīte (>Auļupīte); <Skraustupīte -Juveris (Asmenīte)); (>Skolas upīte (<Pastupīte)); <Dzērdupe; <Dzestrene14 (<Sikātupp; <Oschuppe; >Stādiņupīte; >Damrožu`upīte (<Melnais gr.); >Vilkupīte2,2); <Egļupe (>Dzirnavupe); <Gaides upīte //Misa; <Grīviņupīte10 (>Jaunkainaižu gr.; <Līzīte; >Ustupu`gr.1,4); <Ielīca; <Inčupīte; <Julla (<Renču`strauts); <Kaugurmuižas strauts; <Kāršupīte; <Kokšupīte; <Lašupīte; <Latupe; <Linupīte; <Liekupe /Braslava; <Līgatne31 (<Silmacis; <Kārkliņupīte; <Liepkalna kanāls; <Liepene; <Ratnieku upe; <Pagūžu upe; >Māliņupīte; >Mellīte; <Visendorfa kanāls); <Līnupīte; <Lorupe (<Greba gr.); <Maijupīte; <Maiļupīte; <Meļļupe -Gulbenes ez. (~Māļupīte); (<Dērēnu grāvis; <Pauniņupīte); <Mežmaļupīte; <Miegupe (>Adzele, >Grūžupe; <Ješku grāvis; <Mīļuma; <Bēkurupīte; <Būtes strauts; Velniņupīte); <Mīļums //Smirdupīte; <Mostene; <Nurmižupīte (<Svīķupīte); <Pērļupe14 (>Rīdeļupīte1,8 (>Kalnupīte1,97 -Auļukalna ez. (~Stādiņupīte))); <Pisla13 (<Ozolkalna gr.); <Rāmnieku strauts; <RAUNA (>Klampupe7; >Cimziņa12 (>Dzirnavupīte); >Irbīšu grāvis; >Spīga (<Abra; <Staiduļu gr.); >Večupe; >Viestura strauts; <Alkšņupīte; >Ārupīte8 (>Božupīte; <Sērmūkšu gr.); <Baižupīte; <Barīte; <Baltupīte //Dzirnupīte; <Ķirkumu upe; >Lubūžupīte; >Līčupe14 (<Robežgrāvis; >Līču gr.; <Bieņupe /Badupe); >Raunis22 (>Rauņupīte; >Mellužupīte; >Gūžupe; <Varsēlītis; >Dzelzupīte3,3; <Mežmaļu grāvis); >Tālīte5 (>Smurģu gr.; <Dzintaru gr.); >Vaive18 (>Rīdzeņupe3,32 (<Pauču gr.); >Daukšupīte; <Kaķupīte; <Krīvupīte (<Ruckas gr.; <Ziedu gr.); <Dzeņupīte (>Ņamupīte); <Purēnu grāvis)); 

< Rutkaviņu avoti; <Silavēveru strauts; <Siļķupīte (<Dukurgrāvis1,9; <Pirtsupīte; <Glūda2,6 /Vinterupīte (<Mellupe)); <Simtupe /Rakšupe -Āraisis (>Gaučupe); (>Meijermuižas str.)); <Skaļupe16 (Būmaņu gr.; >Ķikutupīte6; >Kazupe; <Ellīte); <Sluocene; <Stepupe; <Straujupīte (<Kursule2); <Strumpe2,4 (/Strumpes upīte1,5 -Jaundrustu ez.); <Tallupīte; <Tildurga; <Tirziņa18 (Lāču ezers - Lāču strauts; - Mustera ez. - <Svārbe7; - Ādmiņu ez. +>Zellene5 (>Kāŗklu strauts; >Torpupīte); <Bebrupīte; <Silupīte; <Egļupīte; >Dzelzupīte9; <Ilgupe7); <Triečupīte; <Ubeja -Dūķis (>Vieslavēnu grāvis), (>Pinkas upe; <Slocenes upīte1,5); <Vadžupe; <Vecgauja; <Vecpalsa (<Maiļupe; <Rauza40 /Maisiņupīte -Lizdoles ezers (<S-aka; <Ruņģupīte; >Šepka26 (>Ludze; <Lipsa; ?>Lapupe) >Ceidzelīte); <Vējupīte; <Vellupe; <Vidaga24 //Baltupe (>Irbupīte; >Niedrupe14); <Vildoga10 (<Sprogu urdziņa; <Krāčupīte; >Ūdensrijēju upe); <Viltums //Ķenģupīte; <Vinterupīte; <VIZLA26 (<Bukšupīte; <PALSA /Ūdrupe (>Linuža gr.; >Bērzupīte; <Tulčupīte; >Naucupīte; >Usmaņu strauts; <Akmeņupīte; <Ķeņģu strauts; <Kļavaisa (>Kumeļupīte)); >Robežupīte); <Zvārtavas upīte; 

<VIJA62 - >Bācupīte; >Daudzupīte12; <Kamalda18 (>Kurmīšupīte5; >Rustupīte); >Melderupīte; <Mēmupīte; <Mētra /Pubuļupe16; >Pirkuļupe; <Robežgrāvis; >Sarkaņupe; >Stampupe16; >Vārnupe; >Vēžnieku upīte; >Viga //Laužu kanāls14 -Vadainis -Salainis; >Vilkupurva upīte; ?<Dzērveņupīte; ?>Gružupīte7; 

Attekas -   Akmeņu krāce; <Airīšu; <Benču; Briedīšu; >Gāršenieku; >Ielīcas; >Karūsene+Vardīte; >Krīpēnu; Lauru; <Lindes; >Liepatteka; Mellatteka; <Piena atteka; <Pipariņu; Puikas atteka; >Šķīstene; Silene; <Silzemnieku; >Slimnīcas; Sūdaine; <Tītmaņu; <Tropiņu; >Ūdru; <Vāļu; Viešu atteka; <Vējupe; <Vecgauja; <Vecupe (<Kanāls); <Zīļu; <Zvejnieku; >Sapaasuut; 

LIELUPES lielbaseins - ( A - Z ); > labā; < kreisā krasta pietekas;  (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā); 

M Ū S A (virzienā pret straumi) >Ārces strauts; >Stabulītes strauts; >Ceraukste32 (<Lopgales strauts; <Jodavas strauts; <Spreņģu strauts; <Skaryte; <Lakštupe); <Ružu str.5,3; <Žūku strauts (>Kamardes gr. 5,7); <Žydupis(LT); <Šakarnis; >Bėrė; <Kamatis; >Tatula66, <Dubysas; >Jiešmuko; >Pyvesa95; <Patrakė; >Lėvuo //Lēvene148; <Ramojus; >Alksnupis; >Mažupė42; >Ragupis; >Plautupis; >Lašmuo; >Daugyvenė64; >Kruoja60; >Salvis; >Tilka, (Pala); >šiladis; >Kulpė41; >Tautinys; >Voverkis; >Vilkvedis; Kūra; >Einautas; Noruta; >Viekšmuo(LT), 

MĒMELE ( A - Z ) - Lūšna; |Lietuva|->Laukupe23 (<Ravupis); <Beržona; >Vingerine22 (<Kardupelis; >Beržiena); >Vīžona40 (<Ūdrupis; <Karvelis; >Gervalė; >Šaltoja |ūdensšķirtne ar Daugavu| (>Šeškynė (Lūkšta); >Juodupė (Paskaistis); <Valeikupis; <Būtėniškio upėlis; >Pajuodupelys; >Plentauka; >Lakštena; >Minava; >Fermos upelis; >Drūčiupis; <Valkšna); >Pūkinė: >Nadžupe; <Gaigala (<Senupe //Senupis); <APAŠČA88; <Audupė; >Ānmēmeles strauts; <Bardžūnu strauts (>Krūtas (<Ašoklis)); <Bėnupė (Palsupė); <Budbergas strauts; >Dvorupe; >Egļupīte; <Kalnadruvu grāvis: >Kalnamuižas strauts; <Kišupe; <Kraklis; <Kukuču strauts; <Ķīku strauts; >Likvertenu strauts; >Nereta25\valstu robeža\; >Riju strauts; <Rindauga; >Rīkanu strauts18 (>Kadiķu grāvis; >Kūgeļstrauts); <Robežgrāvis; <Plačiuju kanāls; <Sandariškiu upelis; <Strautas; >DienvidSUSEJA114; <Totorkalniu upelis; >Vieniņa grāvis; >Viesīte66 (>Melnupīte; >Sunīte13; >Pālupe6; >Stērstiņa; >Jūga10; >Dzilna12; <Dzelzīte; <Liesvinču? grāvis; <Platone1,5; <Cēze11,5 //Veccēzīte; Varžupe; Vilkupe; <Žebere9); >Žūžas strauts; <Žvejotgalos upīte; >Žūru`strauts9; >Vecsaules strauts; Saules strauts7; 

DIENVIDSUSEJA114 ( A - Z ) - >Arālīte21 (>Orste; >Sūpīte; <Goba9; >Tameiku grāvis; Oisteres strauts); >Dobe13 //Susejiņa -Patmalnieku ez.; (>Lapenes upīte; >Vilkupe); >Dūņupe14 //Duoņupe; (<Skosupīte; <Vecupīte3; (Saukas ezers- >Klauce17 (<Raktupīte -Sūpes ezers); Bruģupīte1,54); <Dzirnavupīte; <Elsīte15; >Garvēderu grāvis; >Gaujiņa; >Krācējgrāvis2,8 (>Cēzīte); <Gārsenes Lāčupe (<Indānu upīte; >Rūdupe); >Radžupe17,5 (<Rīdzene (>Upesgala upīte); >Šķērse (<Putraimiņu gr. (<Solu upīte2; >Vainagu gr.; <Mežgalu gr.); >Audriņu gr. \Aknīstes robeža\); >Plotkes strauts (<Patrupe); >Saltupīte; <Salate12; (Baložu upīte -Krīgānu ezers; <Rites strauts); <Skārdupe; <Soltupe -Svētavots; >Vecmelderu avoti; >Vilkupe; >Zalvīte36 (>Sutenāre; <Dešupīte10; <Žīdu grāvis9); >Gobāja; >Iesnupe12; >Zalvītes strauts8; <Vilkupe8; Ārsupju gr.; Binatu gr.; Krieviņu gr. Ošu gr.); 

Apašča88  no iztekas; />Apaštėlė; <Ilgoja; >Kadoras; >Dunojėlis; <Agluona; >Rovėja (<Kubiliu up.; >Garšva; >Jievinė; >Serbenta (>Molina; <Agemiškė); <Margeniškis; >Karvelupis; <Gylė; >Kryžiupis; <Žirglaukis; <Obelaukis; <Varnupys); <Šilinė (<Šilinėlis; >Upėlis); <Balo upelis; <>Užusilės upelis; <Čigonu up.; >Augštoji`Gervė (<Užla; >Gervė); >Žemoje gervė (<Stridinis; <Pekla; <Gervelė); >Perkasas);

LIELUPES   labā > krasta pietekas , ( A - Z ) -

/jaunā upe - >/Buldurupe /Buļļupe /Ziemeļupe; >Cērsna /Dišupe (<Skolasceļa grāvis (>Sarkanais gr.); >Cīruļupīte); >Dimantu grāvis; >Baņķa`grāvis; >Garoze25 (>Renģelis9 (Mizupīte7); <M.Ragvēzis; >Sidrabenīte (>Avotu grāvis; >Dziļstrauts); <Sodzeris?; >Velna gr.; >Zaķstrauts;); >Grēka`grāvis; >IECAVA155 /Veciecava; >Kalnciema kanāls (Puišstrauts /Skangaļu gr.; <Rīta ganību gr.; >Grabas gr.); >Dzīste /Klīves kanāls (>Lomes grāvis (<Brasla gr.); >Zirgu strauts); >Klostera grāvis; >Kukšstrauts; >LiekneX; >Mellupīte; >Mežzars; >Nāburdzīte; >Spuņņupe (>Sarkanais gr.); >Tetele?; >Varkaļu kanāls (>Neriņa18 (>Beberbeķu strauts; <Dzilnupe; >Miglupīte); >Zizma15 (>Sidrabe7; <Malva5,8); 

IECAVA136 ( A - Z ) - >Avotgrāvis; <Avotu grāvis; <Būriņu grāvis; >Bābu strauts; >Bicāju grāvis; >Birziņa15; >Briede10 (>Gaiļu str.); <Dzeņupīte; >Dzērvīte11 (>Mūrnieku gr.; <Plasa); >Glīdzstrauts; >Ģērķu grāvis; <Iecavīte3,7; <Īkstrums28 (>Dole (<Dolīte); >Dorīte); >Jesku grāvis; <Jorģelēnupīte; <Garbaru strauts; <Ģedule11; <Ģirupe12; <Kumas upīte; >Koķupe; ?<Kūmupe6; <Lambārtes kanāls; <Meiru grāvis; <Mentes`upīte; >MISA108  (>Apiņupīte6; >Cena18 (<Spulle); >Daugavas—Misas kanāls; <Medaine; <Milupīte; >Mīlupīte11; >Olaine (<Apšukalnu kanāls (>Vāciešu liekņa); <Smerdukļu grāvis); >Pupla; <Skujupīte; >Stiebrāju grāvis; >Taļķe31 (Vīksniņa22; >Gailīšu strauts); <Tēces`strauts; >Upmalnieku grāvis; >Vārnupe (>Plančupīte); <Vāverupīte6; >Zvirgzde30 (<Augstupe10; >Rūsiņupīte7; (Staņķu ezers; Aklais`strauts5,2 (Plošu grāvis5,4)); >Reizenupīte; <Rudupīte; <Rukšupīte; >Skujaine; >Slastupīte; >Slepkavupīte; >Smakupe19 (Jāņupe20; (?Ratastrauts; Veca Jāņupe5; Putrupe11); Baložu kanāls); <Smārde12 (>Vedzerīte); >Stampupīte; >Straujupīte; >Sudmaļupīte6; >Sveķu strauts; >Svētupe6; <Svētupīte; >Taurupe; >Vabuļupīte; >Vērģupe15 (>Rajuma strauts);

LIELUPES  kreisā < krasta pietekas ( A - Z ) -

<Īslīce70 /Yslykis (<Maučuve22 (<Upelis; >Drykis);<Bērstele53 (>Kerkšnis; >Piktakmenis); <Plānīte35 /Plone (<Eglupis; <Marginis; <Murdzenis); <Mazplānīte; <Svirkale28; <Melnupīte16; <Dzirnupīte10; >Padegu strauts); <Borne?; <Jāņupīte; <Kaucis13; <KaugurīteX; <Kauguru kanāls12 (<Slampe (<Līkaušķu str.; <Skudrupīte); >Džūkste30 (<Bulduru strauts; >Čabu grāvis; >Kazuļu strauts; >Klabju strauts; <Kundziņu strauts; <Lestene (<Bražu grāvis; <Cīruļu grāvis; <Lieljāņu grāvis; >Šautrupe; <Vadžu strauts))); <Kauguru strauts (<Vilku strauts); <Vecbērzes poldera kanāls (<Gaurata; <Pienava28 (>Sellīte5; >Lēpju strauts6); >Garais dambis; >Zaļais grāvis; >Mellais grāvis)); <Pārupju grāvis (<Lāču gr; <Ziemeļu`grāvis; Mārta); <Platone69 /Platonis; (<Kukūlynas; >Dirnēnka; <Vešētinis; <Saulītes grāvis9; >Raudziņu grāvis8; >Salas grāvis; >Sidrabe49; (>Vilķauše; <Kuišupe); >Lielplatones grāvis12; <Režu strauts23,2 (<Zemdegu strauts)); <Sesava58 /Šešėvė; (>Šešėvėlė (<Šaltupis); <Jušķēnu grāvis; >Upele19 (>Žībārtu grāvis8,2); <Oglaine26 (>Jodupe (<Žubu gr.); >Dzirnavu gr.); <Skursteņu strauts26 (<Pičūnu gr.); >Plakšņu`strauts; <Rēda25; >Tigalu strauts); <SVĒTE123; <Svitene80 /Švitynis (<Juodupis; <Raistas|robeža|; >Virsīte /Viršytis40 (>Kapupė); >Kapupe17; <Liepars43; (<Melnupīte //Jodupe); >Lindraku grāvis3,8); >Vanzārīte; <Vecbērze (>Vecpienava (>Vecgaurata1,54); <Vecslampe (>Apšupes gr. (<Čabu gr.)); <Pliķu gr.); <VecSLOCENE44; <Vircava69 (<Kiriena; <Ašvine; >Žvynė; <Audruve52 (<Purvė; <Daumantu gr.); <Eleja32 /Aleja (<Pūču`str.; <Mūrnieku grāvis)); 

<SVĒTE123 <Auce86 /Puolene (>Rīgava13 (<Vecmiķeļu gr.); >Govainis; >Dorupīte; <Lakāju strauts; <Ružupe; <Sidrabene; <Strautiņauce5,23); <Melnupe5,55 //Jaunupe - BĒRZE; >Buķišķe; >Galiņu grāvis; >Jodupe; <Kaņņu strauts10,4; >Katmilže; >Liekna; <Smirda; <Šakyna; <Tērvete68 (>Reņģe13; >Ailes strauts18; >Ellītes grāvis; >Bramberģes strauts28; <Cērpaine17; <Svēpaine26; <Skujaine32; <Sode (Eglone12)); >Vilce48 (<Vilkīte I; <Vilkīte II; >Kāņupe12; >Ķīve23 (>Lanka; <Žirnupe; <Trumpe); <Rukūze25; <Igate9; <Vingre; <Versme); <Vilpleķu strauts; >Žurele; 

<Melnupe14 //Jaunupe /BĒRZE107 (>Ālave (<Jugliņa; <Aurupīte; >Strautiņu gr); >Balžiņa; <Bikstupe (>Ķīļu strauts; >Jaunsēžu grāvis3; <Rūšu`strauts16 (<Padurvju strauts (>Leveste)); <Brandavu grāvis |- savienojums ar Abavu|, >Kaulaiņu grāvis (<Abaviņa); <Bitšķēpu strauts; <Blīdene (>Biržu strauts); <Būku strauts; >Gardene (>Grauzdupe); <Līčupe; <Smukupīte (>Stūrupīte); <Snierājs); >Pikšu gr.; >Sesava25 (>Spārņu`ezera noteka); >Zušupīte2,9 -Svētaiņu ezers-Zebrus ezers- Vāļupīte; <Žare; >Kaulaiņu grāvis /Abaviņa); ? 

<VecSLOCENE44 ( A - Z ) /Slocis /-Valguma ezers - Pulkaine (>Samulomi) -Kaņieris (>Medupīte (>Akiņa); <Moku strauts //Sudmaļupe; >Skujupīte; >Smirdgrāvis; >Stūrmaņupe; <Starpiņupe); >Tumes strauts; <Tīles strauts; >Vašleja18 /Mieču kanāls (<Sprungu strauts; <Kanennieku strauts; <Ratnieku strauts (<Rēpju strauts); <Viļņu strauts; >Kūlu grāvis; ?Pauru str.); >Vecslocene -Duņieris; (<Siliņupe; >Vēršupīte18 (>Lūžņu grāvis; ">Ķirzaciņa"; >BertumsX; >Sēravots); -Slokas ezers); >Vēžupe; <Velna klēpja avots; <Zvirgzdupīte; 

ATTEKAS - >Buļļupe //Buldurupe (<Ziemeļupe /Mēmupe); <Driksa6; >Gāte (>Vidus Gāte; <Lielā Gāte); <Kaķene \Babīša R galā\; >Meža`zars2,47//Mežzara upīte; <Rudulis; >Bumburatteka; >Klīvju atteka; >Ramiņu atteka; <Melnais līcis; <Jūras zars; <Valtera atteka; <Piziķu atteka; >Kīšu atteka; <Kabakas attekas; <Bulduru atteka; <Buļļu atteka; Kuksārs; 

VENTAS lielbaseins ar pieteku pietekām — ( A - Z ) - > labās; < kreisās sānupes,  (apakšbaseinos kārtojums no iztekām);          

>ABAVA129 ( A - Z ), > labās < kreisās pietekas;

>Aclejas upīte; >Bebrupe11; >Bērnvalks; >Cūkupīte; >Čāpuļu strauts (<Kurzemnieku strauts11); >Dubenvalks; >Dzelzāmurupe //Lanka; >Dzirupe (>Vardene); >Jāņkroga gr.; >Kalešupe (>Alkšņstrauts; <Kapu valks); >Kroja11; >Lašupīte2,4 (>Alkšstrauts; <Ošstrauts); >Līgupe17 (>Bumburupīte+ <Ilbatupīte; >Dzirnavupīte; >Krāčupīte (<Mellupīte)); >Kraupvalks //Naglu valks; >Lašupe; >Mālvalks; >Mellupīte; >Mežzīles upe10; >Novadnieku valks; >Novadstrauts; >Pampju grāvis; >Pūpolstrauts2,45; >Pūre18 (<Auču str.; <Sīļupe; >Sēme; <Pikstupe; >Viljeta); >Purmaļu grāvis; >Putnukroga strauts; >Rēdnieku strauts; >Rūšuvalks; >Pirtsvalks; >Sarkanavots; >Sēržu valks; >Stelba; >Šķērsciema upīte (>Kaiju strauts); >Svente22 //Kārone /Sknābe (<Kāroņstrauts (>Zābakupīte); <Žuburupīte); >Tojātu upīte8; >Vecupe (>Dārtsmuižas strauts); >Veģupīte8; >Zvarīte6; >Žīdmines valks;

<Abavnieku grāvis; <AMULA55 -Klagātu dīķis; <Auziņu grāvis; <Bebrupīte11 (>Dambupīte; Kazu valks); <Biežupīte; <Brandavu str.; <Brasliņu`upe; <Būdnieku valks; <Burkvalks; <Ceļmaļu str; <Depšvalks; <Dumpju strauts; <Dūņupīte7 //Brasliņu upīte; <Eliņu valks; <Grīfvalks; <IMULA52; <Īvande26 (>Rīteļa; <Renda /Mērgava); <Kaderu valks; <Mazupīte; <Oļupe9; <Ozolupe; >Caunes valks); <Roja15 (>Stūru str.; <Tojārtu grāvis2,2); <Peņķu veselības avots; <Rumbiņa; <Rumbulīte15; <Saules grāvis; <Sausvalks; <Smirnieku strauts (<Velna acs avots); <Streijupīte -Mordaiķu ez. (>Dzelzvalks); <Šķiltu strauts; <Teņņu strauts; >Tērpietes valks; >Tuktes valks; Valgale22 -Jānīša purvs (>Tīruma grāvis; >Mundaga (>Višļupīte); <Milzava); <Vecabava; <Vēdzele35 /?Zilupīte /Kukšupe (<Novadnieku strauts; <Tūtu str.5,4; >Krumešu strauts (<Kannenieku str.); <Gailīšu str.; <Lindiņu gr.); <Vēršvalks; <Viņķu gr.; <Viesata41 -Remtes ezers (~Pērējupīte); >Kūlu strauts; <Krūmešu strauts (<Lieknes gr.); <Ķuņķurupe; <Ķīpa10; >Aleslauku strauts; <Prūsene11 (>Vārnu grāvis; <Isvintonu strauts (<Amoliņu gr.)); <Platā Liekne6); <Zārvalks; <Žagarstrauts; <Žīdu strauts11 (>Skrimbu strauts (>Brutenieku gr.; <Miegaiņu gr.)); <Šķiltu strauts?;

AMULA55 -Klagātu dīķis; >Aukstupīte (>Dēliņstrauts?); <Birznieku str.; <Ķīšu str.; >Laugaļu str.; >Lemešstrauts; >Liesmu str.- Lanceņu dīķis; <Liesupe; <Mencu str.; <Maitiķu avots; >Novadu str.; >Sudmalu strauts  (>Egīšu str.; <Strautnieku str.; <Lagzdkalnu str.(<Pagravu str.)); >Robežnieku str. (<Brūveļu str.; >Cūku gr.)); >Veperstrauts;>Zāģeru str.;

IMULA52 -Miču ez. - <Briežupīte12 (<Pīslis); <Buļļupe30 (>Brancupīte); >Dimžava17; <Dzīvene; >Garozstrautiņš3,3; >?Garozstrauts; <Kauķakalna strauts; <Krojstrauts3,9; >Ķilpjupīte (>Skroderupe); >Pūteļu str.0,3; <Sārcene (>Pormaļu gr.; <Skatrumstrauts);

>Annas valks (>Šķībais grāvis); >Bensona upe; >Bērzene12 (<Bērzenes strauts); >Bērzvalks; >Buntu grāvis; >Cērsupe (>Aungrāvis); 

>CIECERE51( A - Z ) -Cieceris (Mazupe //Ciecere (>Zaurupīte (<Purviņu str.); <Valtu strauts; >Cūku strauts1,3; <Mežupīte (>Timrēnu strauts; <Akmeņstrauts)); <Lomzere (<Elles strauts); <Timbru strauts; >Salas strauts; >Dūņupe); <Bukupe14; >Butnāru str.; >Dīcmaņu strauts11; ?>Gubu`str.; >Jāņupīte4,2; >Kaļķupīte -Saldus ezers- Vēršāda  -Brocenu ezers, (<Kazenieku strauts; >Nabagupe|šķirtne ar Abavas Imulu|); >Krimelde25 //Rūtupe (>Vēdzele; <Krieķupīte; <Lašupīte (>Dēņu strauts); >Meldzirupe); >Kumeļpurva grāvis4,23; <Naša; <Paksīte26 /Pinkupe (Daku upe4,55; >Kūka); >Pišķupe; >Slimnīcas strauts; <Siltupīte; <Spaļu strauts; <Tilgāļu valks; >?; 

>Dabiķene37 (>Drūktupe; >Akmenupe; <Nīžuva; <Krūte; <Šventupe; <Paragalve); >Daurātupe; >Dižgrāvis; >Dzirnavupe18 (>Kāžupe); >Dobjais valks;

>Ēda6 (>Šķēde32 (<Edīte ?(>Eglīte); >Lukačupe (<Kalnakuncu upīte); >Grauzdupe (>Dobjais valks); <Pormale; >Polīšupe; >Ūdrupe; <Karpene); <Vārme17 (>Palīce6,88 (<Vidiņu gr.; <?Rožkalnu gr.); <Ķīse; <Dūre /Strumpe? /Spārupīte (>Gnīdupe)); >Grozila (<Pīļupīte); >Gudupe; >Iernestiņvalks (>Pločupīte); >Klūga17 (>Sīļupīte; <Žuburvalks (>Kražu strauts); <Garais strauts; <Zirdzenes upīte (<Lāču strauts); <Skrapstvalks; >Kūrisas valks (<Bišu valks); >Akmeņvalks3,4 (>Rugājvalks); >Gaidupe5); >Kumbrupe; >Kustes kanāls; >Mārtiņsalas kanāls; >Mazupe14 (<Puorupe (<Alkšņvalks; >Melnais valks)); >Miglasstrauts; >Neivārda gr.; >Packule (>Kamārce22 //Elšķene (<Zambe); >Platene); >Packules lunka (> Dokupe /Vecā Kamārce); (>Elšķene (>Mauriņupe); <Skalde)); >Pestīle9 (>Burbu gr.(<Jaunais grāvis)); >Plocis; >Plūču valks; >Poļvalks; >Ponakste27 (Alkšņu valks; <Robalts (>Augstupīte; >Niedres dzirn.d.); >Čabu gr.; Zobenvalks); 

>RIEŽUPE42 - >Desas grāvis; <Dzērsvalks; <Ēģernieku grāvis?; >Lībvalks7 (<Graudupe1,4); >Mērgava22; <Mizas gr.; <Rūpjupe11 (>Kaķvalks); <Ozolvalks8,1; <Sālsvalks; <Veldze29 /Piņķupīte -Ēģernieku purvs, (<Bāliņstrauts; ?<Serenvalks; <Ezervalks; <Plocis; PūcvalksX); 

>Roznieku grāvis (<Buntu gr.); >Rudupe18 /Korļupīte -Ozolu tīrelis (>Cepļupīte; >Bebrupe //Zirgvalks (>Kazu valks); >Ratiņvalks1,9; >Skārbuļvalks2,1); >Standze9; >Straumēnu grāvis; >Sudrabstrauts; >Sumata11 (>Oša valks; <Katla valks); >Vēždūka30 (>Modes grāvis+ <Māteru grāvis; <Kāršmežupe; <Kreziņģe10; <Vārzava; >Sirgumupe; <Varžupe; >Gārzdes strauts); 

>VADAKSTE82 - robežupe; ( A - Z ) - <Aglona23 (>Vežupis; >Pipiris; <Sertupis); >Alkšņupe22; <Ašva33; >Avīkne26 (Sudrabstrauts?; >Vikstrauts; >Dīķu strauts; <Melnupe); <Benkavas grāvis; >Benaišu strauts (>Asīšu grāvis; <Burkānu grāvis); >Burbulis4; <Dubulis; >Ezerupe56 //Ezere (<Klagātupīte -Zvārdes ezers; >Vatstrauts; -Svētaiņu ezers -Ķerkliņu ezers (<Grīvu strauts; Alīdas strauts; >Matužēnu grāvis); >Druve22 (<Miķeļstrauts (Lapezera gr.)); <Grunduļu strauts; <Pūteļu grāvis11; <Lieknas grāvis; <Jūdupīte9; >Līkupe40 (<Mālkalna str.1,1; <Mazā Līkupe6 (>Celmu str.); Vērteža11 -Ķauķu dīķis (>Upītes grāvis); >Bērnu strauts; >Illaisis //Šarlote12; >Bruzile27 /Sauļupe (>Kalnenieku str.; <Garozu strauts; <Riepju strauts (<Renģenes strauts)); <Jaunauces grāvis9); <Kilaupis; <Klykolis; >Līgotne14; <Mežupe /Miežupis (>Vaidupe; <Kūlupis); <Prūdupis; >Rīkstrauts3; >Silupe1,5; >Suste17 (<Rāva; <Misiņgrāvis (>Sustu str.); >Lielais grāvis); <Valkštaris; Vecventa (<Straumēnu gr; >Pastaru gr. (Vārņpurva grāvis));

ZAŅA ( A - Z ) -  <Abrupe7 (<Pusaru gr.); >Ainu gr.5 //Biedrāliekna strauts; <Akmeņstrauts; >Auniņgrāvis6,4; >Bāliņu gr. (>Maļļu strauts); >Brasla upīte; <Briežu strauts; <Celmu gr.; >Dadzu strauts; >Desu strauts; <Kārklupe12 (Grietēnu strauts (>Sātu strauts; <Lībaišu str.)); >Lībju grāvis; >Lībju strauts; >Mazā Zaņa //Zaņas strauts13 /Zirnāju strauts (>Briežu str.); <Meļļupīte9 (>Straumīte (>Pirtsgaru gr.)); <Pīpāļu strauts; >Plocīte7 (>Vēršupīte); >Pluočugrāvis?; <Šķēpu strauts6 //Plaupis9?; >Strazdupīte (>Bāliņu str.; <Puteņu grāvis 6); >Sūdupīte; <Varžu strauts; <Zaļenis8 //Zaļēnstrauts; 

VENTAS kreisā < krasta pietekas - ( A - Z ); 

<Virvīča 131; <Šerkšne 56; <Varduva 96 \Lietuvā\; <Alekšupīte (<Kurmāles upīte; <Taurkalna upīte); <Bārtiens; <Dūmiķe; <Einupīte3,5; <Ēnava19 (<Robežgrāvis (<Rijas valks); <Dzirnavu strauts); <Garūdene15 //Ropjupe /Pīgupe (>Zaļumu strauts; <Durbes upīte); <Lēna //Imala; <Jaunmuižas grāvis; <Kaļķupīte; <Krāčupīte (>Meņģupīte2,4); <Koja30 (<Kukuļupīte; >Strautupīte; >Bērzkroga upe); <Krebicupīte; <Kuļupīte; <Lauris (>Silaiņu grāvis); <Kukupīte (<Aukstais valks);  <Ķiemeļvalks; <Lejasgaļu valks; <Lejējupe19 (<Svilpdīķis- <Pinčupe; <Piķvalciņš; <Gaiļvalks (<Vistiņvalks); <Sprincupe18 -Āpezers (>Eldernes Svētavoti; >Mazsālija; >Krogsētu valks; <Pāze8 -Tīrelis) >Lones gr.); <Lētīža32 /Lēntiņa -Bātas dīķis; (>Zāģene; <Velda7; >Kazbarupe; >Ošupīte; <Drapeļupe; <Bakuze5; <Gaurata; >Baltupe7 (<Vistupe)); <Līgutu strauts; <Losis44 (<Spinnis14 (<Norupīte); <Dārģe; <Zvērupe; <Jonupe); <Medole? <Naba7 (>Mellais grāvis; >Zīļvalks; <Garūdens); <Padure19 (<Dūņupīte; >Belte; >Andavas upe2,5 (Rudupe3,2)); <Raņķvalks; <Runčvalks; <Skutule (>Žydiupis); <Sprincupe; <Stradze47/41; <Veļupīte;

<ŠĶĒRVELIS14 (>Krustkalnu upe2,07; <Dzelda24 /Kazupe (<?); (>Lanka10 (< Kuiļupe5,0; >Ošķe6,0; <Cepļupīte1,5)); >Pļavnieku valks //Strautiņvalks3,0; >Namdaru valks //?Kvašu valks//?Krāsu valks4,1); <Vidumgrāvis; \*Špinnis; Lauris; Dūmiķis\; 

Attekas - Dokupe; Jēkaba kanāls //Mārtiņsalas kanāls; >Packules lunka //Bridupe; <Pasiekstes lunka; >Vecventa (Zvirbuļupe); 


SALACAS 95 lielbaseins ( A - Z ); > labās, < kreisās sānupes; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);                   

>Aurupīte; <Dambjupīte; >Glāžupe18 /Līvupe (>Gaņģupe7; >Maldupīte6; <Medājtērce); >Līčupīte; >Melnupe; >Nikuce; >Peida; >Pēkšenupīte; >Piģele -Melnezers; >Promulta; >Pužupe; >Ramata30 (<Svērdele; >Zariņupīte8; >Ķīšupe7 -Ramatas Lielezers (>Ezergrāvis //Leišgrāvis); <Krūkļupe10; >Ārņupīte); <Avotiņu avots; <Iģe51 (>Mažurka6,8; <Soģupe9; <Struņķupīte6,0 -Svētezers -Paužezers-; >Urga; <Ūpšupīte7; ?Kristiņupīte); <Jaunupe4,82*|kanāls ar Svētupi|; <Jogla30 (<Zonape; <Megra); <Karogupīte; <Korģe14 (>Korģītes strauts); <Ķirele14 -Rēbeles ezers Laukupīte? -Krenis- (>Bubulgrāvis); <Laņģupīte (>Neķe); <Mugurupe; <Nātrene13 (>Demokrātupīte(!)6,5*; <Vāčupe4,25*; >Ēkava); <Noriņa11; >Pūčavots; <Puršēnupe9 (>Kanale); <Spaļupe7,0 (<Mellurga); <Vecupīte; 

SVĒTUPE58 -Limbažu Lielezers- (>Nabe); ~Donaviņa -Dūņezers (>Zītaravots); >Raudupīte; >Lūdiņupe22 (<Spričupīte; >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa -Āsteres ez.; >Pērļupe //Greile19; >Sausupe11; <Arupīte16; <Vāvuļurga; <Ķulaurga5; <Vedamurga8; >Jaunupe4,82* 

BURTNIEKS - ietekošās upes pa Saulei (ZA - ZR) apkārt ezeram; (pietekas >labās; <kreisās); 

ZA - Rūja; ZA - Seda; A - Aunupīte; A - Dūre; A - Lielais grāvis; DA - Smiltsvēveru upīte; D - Ēķinupe (>Maurupīte3,2; >Negurskas upīte); Briede; DR-Santupīte; R - Vienvīru grāvis; Bauņupīte, ZR - Ozoliņupīte; Balodiņu grāvis //Santupīte; Z - Rozas upe; 

RŪJA70 ( A - Z ) - 

<Kiviste (Igaunijā); <Acupīte22 (>Tīrumgrāvis; >Klūģupīte; >Maiļupīte (>Zirgupīte); >Spriņģupīte; <Pētersona grāvis; >Gulbene18 (>Rungas upīte; >Beigotupīte; <Maiļupīte; <Kārkliņupīte); <Baltupe; <Ķire14 (>Šēlupīte -Cepšu ez.; <Akmene (<Silene); <Linupīte; <Andrupīte)); >Austrumu grāvis; >Dabru grāvis; <Juldurga12; >Kolkupīte8; <Kurklužupīte; <Maiģupīte; >Palmute14 (<Krāņupīte; <Vidzemnieku grāvis; <Galzemnieku gr.); >Rauseļupīte; >Umuļu upīte; >Sapraša //Pestava24 (<Melderīšupīte; <Kaučupīte; <Maratas upīte); >Raudava12; >Silupīte8 (<Krūmiņupīte; <Veserupīte); <Oļa19 (>Jungas gr.; >Purupīte (>Riemas grāvis); >Kucenu gr.); <Supučupīte5 (<Lungas upīte); <Sutra //Laņģupīte8; <Tiltgaļu grāvis; >Tūtere //Mellupīte15 (<Pakundžu gr.); >Virķīte13; <Spilve; 

SEDA62 ( A - Z ) - 

>Āžupīte (>Vecais kanāls); <Baložupe14; <Buļļupe18 (>Ostermaņu strauts; <Balcerupīte; >Kančupe12 /<Timbas upe); >Diļupīte; <Gaspaža; >Ērgļupīte -Rūķis; -Sutainis; -Kukuris; -Vīrcēlis; ->Trūdis; >Līvena grāvis; <Ošupīte12; <Purgaile13; >Rikanda24 (?>Pudžurga5; >Gaumērupe4,5; Stince; >Oļupe5; <Žukupe8; <Mauriņu strauts2,73); <Šūnupe14 (<Veites strauts; <Ančupīte); >Vēršādiņa; -Andums; -Valdis; >Vīķupe6,2; <Tīrelis -VīksnupeX; 

BRIEDE42 //Līdace /Lielupe, ( A - Z ) -

BRIEDE -Vīķvēnu ezers (<Pūču strauts- Vaičaku dīķi); >Brenguļupīte; <Briedes vecupe; <Budze //Pinte (>Pikātu upīte); <Drona //Pučurga11 (<Unguru gr.); <Ežupīte7; <Gružupīte13 (<Menčupīte -Augstrozes Lielezers78,0 ~Stopura grāvis1,98); >Kauliņupīte; <Mazbriede19 -Dauguļu Mazezers (<Zunda //Lapurga10); >Meļļu gr.4,5; <Paktene13; <Rūņu gr.3,21; >Ziede12 -Lielais Bauzis (<Mirkšis); ?>Zilūžu grāvis;


Baltijas JŪRĀ ietekošās notekas, jeb mazo upju baseini - ( A - Z ), (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);        

~ Aldas valks ~ Annas upīte ~ Bubieris ~ Ceriņu grāvis ~ BĀRTA ~ Dangas grāvis ~ Dīķgrāvis ~ Ēnava ~ Griguļupe ~ Gulēnu valks ~ Iļģēnu valks ~ IRBE ~ Jaunupe ~ Kaļķvalks ~ Kapupe ~ Kara ostas kanāls ~ Kārļupīte ~ Krūzēnu grāvis ~ Ķikans ~ Laika upīte ~ Lenkupe ~ LīvaX ~ Lošupe ~ Lūžupe ~ Mārka grāvis ~ Mazirbe ~ Medoles strauts ~ Muižupīte ~ Nabeļgrāvis ~ Nabeļvalks ~ Olderupīte ~ Papes kanāls ~ Pāžupīte ~ PērkoneX ~ Pitragsupe ~ Rīva ~ Rudupe ~SAKA ~Sventāja ~Tirdzniecības kanāls ~ UŽAVA ~ Vecročupe ~ Vičaka ~ VENTA ~ Zemstilta upīte

Sventāja76 - sateces baseins tecēšanas virzienā ar leišiem sākot - /Šventoji; <Paraistupis; >Gunlupis; <Laukupis; >Dunojelis; <Plaušmirkis; >Žioklalnis; >Skroblis (>Eglupis); \valstu robeža\ >Lukne (>Ģeišupe); <Graumenalis; <Ipiltis (>Pievupis; <Juodupis); <Rūdis; <Kulše (<Klaupiške; >Daubale); >Rungupīte3,9; <Darba (<Dubupis; <Lazdupis; <Živa); >Kaņava /Skrāblas gr.; >Leju Svētavots;

PAPES kanāls1,77  -Papes ezers- Tukleru kanāls; Kalnišķu strauts; <Vidusupe; <Līgupes-Paurupes kanāls8 (>Līgupe20 //Līgupis (>Bružupe; <Kliņķupīte (>Mazais Ķirbu str.); <Tabāku grāvis; >Vārnupe; <Melnupe); <Paurupe17 -Pikta peļķe; (>Vecmaušu kanāls; >Pemperu grāvis; >Urbānu strauts; >Rucava));

LIEPĀJAS ezers - Ālande24 -Tāšu ezers (>Andžupīte; >Vēžupīte); >Kālīšu gr.; (>Zoņu grāvis; <Eiles strauts; <Kazupe7 //Kokupe (~Cūkleja); >Aļļupīte; <Kārļupīte11 (>Liepnieku upīte (>Saļu gr.)); <Dzirnavupīte; (>Muitas`upīte; Vērnieku upe >ĶīšupeX)); >Orbupe; >Dorupīte6; >PlatupeX, SarmaX; >LatupeX; >Otaņķe32 //Purvupe /Brūnupe (<Jauju dīķis; <Prūšu strauts2,9; <Kāķene8; >Līčupe); >Maģistrālais kanāls; >Rumbas poldera apvadkanāls (>Deģu kanāls); <PērkoneX; Līvas upeX; 

>Cietokšņa kanāls -Tosmares ez. (<Grīzupīte (>Strautiņupīte)); 

BĀRTAS sateces baseins (A - Z) >labās, <kreisās; - >Angina; >Apše45 (>Āžu upe; >Kalte; >Ruņa31 (>Augustupe (>Varķe); >Kauliņupe; <Spricele; <Dakterišķe; <Spigina /Vecā Ruņa (<Vidvide); /Jaunā Ruņa (>Žagāre)); >Sārte; >Svaru strauts (<Cedve); <Dabrupe; <Lendima); >Elkupīte6; >Kārklupe (>Kūlupe (>Peļupe; <Puļķupe)); >Ķiburu strauts //Dūkupju strauts? (<Nullenes gr.; <Zvirgzdupe); >Loba; >Pupu upe; >VĀRTĀJA64; >Vilkupe; 

<Dobupis (<Lankupīte; >Kūlupis); <Erla; <Ječupe28 (>Lankas grāvis (<Vīves upe; <Dejupīte); <Avenišķes; >Roļu grāvis); <Melnupīte; <Naudupe (<Kalvaitu gr.; >Bumbuļu upelis3,3; >Dzintaru gr.); <Roļu upe; <Sargupe; >Bārtas Vecupe (<Tosele (>Spicbāržu gr.; >Kaņiere; Toseles-Mēķes kanāls (>Kristupīte))); BeitiņaX; KazupeX; 

Vārtāja64 no iztekas -Sepenes ezers /Strīķupe (>Tīreļupe); >Melnezers; <Blažģu ezers; <Ādģēre8 (<Remese; <Čikste); >Padones strauts10 (<Kalējupīte; <Plūģupīte /Dubļupīte; >Vecvagaru gr. (>Vecupe?)); >Dreimaņu grāvis; <Virga29 (>Lībjupe5; >Dobeļupe7; >Niedrupe8; >Melnupe16 (>Melnupīte?; <La(o)šupe?)); >Olupe; <Bruncu upīte; <Birztala25 (>Braucupe (<Zāģupe (>Cīruļupe)); >Leinupīte; >Roļu str.); >Pūšļupe //Krūtes strauts; <Lejas grāvis; >Gravas upīte); 

Bubieris (<Bubierpieteka; <Kristapenes grāvis (<Lanka));

Gulēnu valks (<Vernātu grāvis);

Kapupe0,8 (>Kunkuļupe2,8 (<Zaķa gr.; >Bezvārda gr.); <Ziemupe);

Ķikans (>Vecmājupe 7; >Mīzalvalks; Rutkvalks; ?>Celmupe);

Mazirve (>Zārtapvalks //Rākstupīte; < Celmupe 6 km);

Pitragsupe (<Mežvidu valks; >Zviedrgrāvis 7 (<Purlejas valks));

Lošupe 1,5 -Būšnieku ezers (Kāņu - Būšnieku kanāls; <Aga?);

SAKAS sateces baseins (A - Z) >labās, <kreisās -

<Durbe47 -Durbes ezers- ZA -Lāņupe17 (>Dupļupe5; >Ķiepa; <Rasūte); D -Trumpe6; <Aistere6; <Atupe6 (<Kārklleja); <Andreviču valks; >Ašvalks; >Akmene15; >Cepļupe10 (~Dzērves-Bērziņu avoti); >Dubeņa14; <Glemžvalks; <Kārpa8 (>Mazā Kārpa); <Kazupe; >Laumaņu valks; >Pilsnika (<Kraukļu valks); >Rāvene9; >Rudīte10; >Sūriku valks; <Ilmuts6; <Gārde7); >Tebra - Podnieku ez.- Stulbe; (>Alokste44 - <Akmeņvalks; <Bērzu valks; >Brūžupīte; >Krāvalks; >Mīsika; <Piņķupīte; <Skalda18; (>Elkupīte; >Lapupe14 //Turlava \kļūdaini\ (>Gulvalks); >Raudiņa); >Vaipa (>Pūņu d. - Maiķu valks); <Āpu valks; >Ažu valks; <Brašu valks; <Belzēju valks1,1; >Diņu orga; <Grāpste15 (<Mālvalks3,95; <Mālvalks2); <Jēkabvalks; <Karalanka; ?Lāču upe; >Laža16; <Metupīte; <Muižarāju valks; <Kāvūžu valks; <?Teņņu valks; <Pora grāvis; >Saļienas orga (>Štaugutu valks6); >Sārkanvalks); >Mindes strauts; >Malduguņu urga; <Remešvalks; <Torka urga;

Rudupe (>Ezergrāvis; <Grīņvalks; <Tīrpora grāvis);

RĪVA /<Aga9|aptekas gultne|-Vilgāles ezers (>Jāmaņupe //Cerenda; >Vārdupe; ?T); <Bēršupīte2,4; >Vilgutiņa /Našķupe2,78; >Krāčdanga1,68 /Muska; <Mara9; <Kalējsātu valks1,63; >Mālvalks; <Drabeņu valks3,06;

UŽAVA67 /Mālupe (A - Z) - <Bērzkalnupe (>Muceniekvalks; <Dravniekvalks (>Dusmvalks)); >Guļas valks7 (>Pūkas valks); >Mārgava6-Dēlene; >Dižgrāvis11,3; >Elku strauts; >Gaiļvalks; >Kauliņa26 (<Dižandrejupīte- Ērkulsezers; -Pilsezers; -Putrsezers; <Kukšezers; <Tulnikezers; >Pinku`ezers; >Reģvalks; <Mazreģvalks); <Saltvalks /Bumbuļupe; >Stirna10; >Tērande15 (>Mazupe); <Tiemene; >Vanka30 /Planīca /Valsāte /Bebrene /Lanka (<Suņupīte; <Sūnupīte; >Vallsupīte);

IRVE, IRBES  sateces baseins no augšas; >labās, <kreisās -

>Stende100 /Laļļupe (>Baltā Pūka??; >Dzelzupe10; <Avotkalnu grāvis8; <Silupe12 (>Zāģstrauts; <Vanagu grāvis4,4; <Rata grāvis); >Kalnupe8 (<Ievas valks); >Lūšupīte12 (>Sēme8); >Strumpe; <Mellupīte4,8; <Grenčvalks; >Seklene; >Paegļu valks; >Dorupes valks; >Aizupju valks; >Zalkšu valks5; <Pavārvalks; >Upatvalks20; <Teļvalks; >Kalēju valks5; <Asiķu valks4; <Grūžvalks7; >Lonaste12 (>Pāce27 (>Alakste; <Šteburupe /Pieņupe; >Zvērupe; <Peļvalks; <Vīgriežupīte (>Zāģupe); <Kārklu valks); <Raķupe34 (>Dingasvalks (>Zemdegsvalks (<Alkšnupe)); <Sundzeres valks; >Pārkakte (<Pelīšdanga; <Sustriņvalks); <Veciere; <Pesteļvalks; >Atara (<Sumburvalks //Liepniekvalks); >Krojas valks; >Vēžvalks; <Bērzvalks; >Dzērves valks; <Vecbelzējvalks); <Satikvalks; >Lāžvalks; >Avotu grāvis; Rūšupe10; <Nabagvalks; <Mālvalks); >Ostupe29 (>Drollupe3,5; <Vedalvalks; <Čikste); >Trumpe18 /Egļvalks /Mazupe; <Abramgrāvis; <Rindsupe); <Dižgrāvis;

<Rinda (>Engure19 (<Riekte12; >Lakšu ezers (>Pelcenes gr.; <Aburgas gr.); >Dūņupīte; <Krojvalks; >Dūņupe); -Puzes ezers (<Svēte; >Višķervalks); >Zviede13 //Renda; >Akmeņvalks; >Cietvalks; >Guģenieku valks; <Briežvalks; <Brandu grāvis); <Dižgrāvis;

Usmas ezers - <Baņģava (<Ežupe); >Godele; >Kāņupe14 - Kāņu ezers -Mordangas ezers (<Ganekļupe7 //Gaņupe - Gulbis; ?Lāčvalks); -Dāklis (>Dingezera noteka; <Rūšvalks4,5 -Vēžu ezers; -Kleinis-; >Rūmiķis -Egļu ezers; -Kalvenes ezers-; >Sudmaliņupe /Briežupīte3,5 -Gulbju ezers ); >Mazupe; >Melncelma; >Meķupe - Mežkunga ezers; <Ostupe; <Sērža; <Struncene; >Tirukšupe -Tirukšezers- Spāre15 -Spāres ez.; (<Ķipstvalks - Vieglis); <Vidusupe24 (<Kārklvalks; >Mālupīte; <Tērukšupe15 -Pluncezers (<Briežupe /Illupe (>Dižozolgrāvis; <Upīte); Bundžiņgrāvis); >Vēvergrāvis); >Jērstrauts; <Dižais grāvis; >Ratupe; <Ķīļvalks -Stundezers);

Vecročupe 1,6 (>Vaides grāvis; <Kukšupes grāvis);

Rīgas LīčA Kurzemes piekrastes mazo upju baseini - ( A - Z ), (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);              

~ Aizklāņupe ~ Daudzīšu strauts ~ Engures upe ~ Grīva ~ Jaunais grāvis ~ Krustceļgrāvis ~ Ķilmiņupe ~ Ķīšupīte ~ Lāčupe ~ LIELUPE ~ Mazupīte ~ Melnsilupe ~ Mērsraga kanāls ~ Otrvalks ~ Pilsupe ~ Plieņupe ~ ROJA ~ Sedumvalks ~ Teitupīte ~ Trešvalks ~ Ušvalks ~ Vagarvalks ~ Vecistabvalks ~ Zēņvalks ~ Žulniekvalks;

Zemgales liedags -  Mērsraga kanāls ~ Vecupe (Engures) ~ Starpiņupīte ~ Siliņupe ~ Lāčupe31;

Melnsilupe, no iztekas - >Lorumupe12; <Milzgrāvis  (<Kusprlankgrāvis; >Bažuvalks; <Ellsupe /?<Ellsgrāvis; >Ragavsvalks; >Krauķvalks; >Zvejniekvalks); >Krustupīte; <Timatejupe;

Pilsupe /Kaļķupe - >Mazupe5; <Emarkalnvalks6; <Lieknsupe13 //Leķupe (>Dārksvalks5 /Spārnvalks (<Pursilupīte));

ROJA  sateces baseins (A - Z) >labās, <kreisās -

ROJA ->Kristpurs; <Viekste; >Amulupīte 7; >Augšdonavas grāvis5; <Īves grāvis; <Jūrenvalks; >Kazpurgrāvis; <Maušupīte; >Lejasdonavas grāvis7; >Ķeižupe6; <Pūņu grāvis9 //Benerupe; <Silupīte /Greimica7; >Mazroja20 -Dižavota dīķis; (>Suteņu grāvis; -Sasmakas ezers (<Zaķupe; >Āpšupe (>Undra)); >Vērums11 /Mazupīte -Lubezers; >Lībes valks; <Vilkaste; <Rūdiķvalks (<Knātervalks); <Planču valks9 (>Dižvalks); <Vārzavas strauts7; <Vecupe16 (<Ziepanvalks (>Zvērvalks; >Velkumupe4 (<Mellvalks); <Jaunarājupe (>Dorvalks)); <Vēveru grāvis; <Zušvalks6;

Grīva28 /Sārcene -Laidzes ez. (<Krovalks; ~Isla); <Brantu grāvis4,4; <Mucupe; >Mālvalks2,77; >Krācumu grāvis2,71; <Vilkaste3,9;

Viss Engures ezera //Mērsraga kanāla baseins - virzienā pa Saulei no Dienvidiem līdz Ziemeļ-Austrumiem -

D ->Melnupe; Vecupe; DR - >Kalnupe (<Silupīte (>Klankšupīte; >Baznīclejas strauts; >Ķilmupe)); >Kazes upe /Berģupe? /Jurģupe (<Liekna6 (>Kraujas upīte + <Vecmuižas upe; >Akmeņupite); >Jerķene); >Dursupe28 (<Mazdursupe (>Vārngrāvis; >Sēņgrāvis); >Oksle14 (<Galtenes`svētavots); >Sviķu strauts; >Smildziņstrauts; <Diemests; <Briežkrogstrauts; >Smilšustrauts; <Raudziņu grāvis); <Grunču grāvis; <Alksnējgrāvis; <Čekstgrāvis; R -<Dzedrupe9 (<Pļavupe /Jādekša (>Diemests; <Mellupīte); +Šķēde /Odre (<Ziemeļvalks; <Alksnvalks) //Žurnikupe); <Ķīšupe; ZR <Pelču upe; Vecā Pelču upe; ZA - Mērsraga kanāls;

~Starpiņupīte - Kaņieris (Slocene); ~Siliņupīte;


Rīgas LīčA Vidzemes piekrastes mazo upju baseini - ( A - Z ), (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);          

~ Aģe ~ Bazunurga ~ Blusupīte ~ DAUGAVA ~ Dūčurga ~ Duntes strauts ~ Eimura kanāls ~ GAUJA ~ Grēvurga //Kuņurdziņa ~ Inčupe ~ Kickiņurga ~ Krišupe ~  Kurliņupe ~ Ķilķurga ~ Ķīšupe ~ Laučurga ~ Laudurga ~ Lielurga ~ Liepupe ~ Lilaste ~ Manurga ~ Mazurga ~ Muižuļurga ~ Pēterupe ~ Reisagrāvis ~ SALACA ~ SVĒTUPE ~ Unģenurga ~ Vēverurga ~ Vidurga ~ VITRUPE ~ Zaķupīte; 

Aģe -Aģes ezers; (>Mudurga; <Sudurga; >Igate -Aijažu ezers (~Sīkuļu gr.); >Tora; >Mazupīte); 

Eimuru kanāls - >Vec-Langa; 

Ķīšupe -Višezers; >Ķidurga; <Ķivurga; <Pupaļurga; 

Laučurga (>Josturga; <Rūpes urga); 

Līlaste 1,67 -Lilastes ezers (>Melnupe); -Dūņezers- >Ciemeļupe (>Rampurva grāvis); >Puska /Rāpste23; 

Pēterupe - >Tarupe (<Melnupīte; <Dabru grāvis); <Žagarurga; <Ežurga (>Muižnieku grāvis; >Augštilta grāvis); 

SVĒTUPE  sateces baseins - 

Dūņezers ~Donaviņa -Limbažu Lielezers (>Nabe); >Raudupīte; >Lūdiņupe22 (<Spričupīte; >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa -Āsteres ez.;  >Pērļupe //Greile19; >Sausupe11 <Arupīte16; <Ķulaurga5; <Vedamurga8; >Jaunupe 4,82* 

VITRUPE /Ķimšupe sateces baseins 

-Riebezers -Dziļezers; >Cimeļupe (<Sutas grāvis); -Lādes ezers (<Stante; >Sprukstupe); ~Lielupīte; ~Mazupīte (>Bruņķītis; >Kranupīte /Naužupe); -Skuju ezers - Auziņu ezers- ~Baurupe; -Mazezers >Dzirnupīte; <Lepsturga; |uz R, ar Liepupes baseinu savienojums Reiņu (-pes) kanāls|. 


NEMUNAS > labās pietekas Kreunas sateces baseins Latvijas-Lietuvas pierobežā -                                                                 

KREUNA -Baltišku ezers -Apsānu ezers; >Dzirnavupīte (Pazarišu ez.; Bebru ez.; Āzišku ez.; Lielais Subates ezers (>Čulgene); Mazais Subates ezers); <Līčupe; <Pļentauku upe; <Prode //Kreunas strauts; <Kraunēnu upele (>Ugra (Jermulišku upe (Cabišku ez.; <Dziļais ez.; Līkuma ez.; Kaminčas ez. Lunas ez.); >Biķernieku upe)); >Bačupe (Lit); 


MUDAVAS //Veļikajas  sateces baseins - (A - Z) > labās, < kreisās; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);    

MUDAVA //Veļikaja; >Aloļa; >Čerjoha,; <Idrica; <Issa; >Kudka; <Kūdupe; <KŪKOVA; >Pskova;.<SĪNUPE; >Sorota; <ŪDRĀJA; <VĀDA; 

<Kūdupe; <Naumuva; >Bērzupīte (<Dobusalas strauts); <Isanka (<Fjuku strauts); <Šepica); 

<KūKOVA //Kuhva107 -Numierņas ez. <Aukupeite; (<Pazlauga10; <Puncuļeva (>Kupsa); <Smiltine; <Supenka21 (<Griušļova; >Zvaiga); <Kaņepe; <Krakupe; <Rika31 (Orlvkas ez.- >Stiglava); <Mosika8 |valsts robeža|; <Lodumka25 (<Līčupe); >Pelega; >Bezymjannyj; 

<ŪDRĀJA //Iudrupe / RĪTUPE //Utroja -Meirānu ez.- Micānu ez.- (>Vornaišu upīte); >Leidaceite -Leidaceits; >Baltānu str.; <Janiku str.; <Lendzeišu`str.; >Steporu str.; (>Strauja24 (>Kreiču strauts; >Locupeite; >Baranovkas grāvis); >Zeļčavas str.; <Moseju str.; <Ijevkas str.<Šņitka; >Ziblas strauts (>Žibas?); <Ludza//Lža156 -Lielais Ludzas ezers; (>Kondratu str.; <Soltupeite; >Djatlovka; >Iņņica25; <Čodarānu upe26); Lada //Ledupe; 

Lielā Ludzas ezera baseins - DA - >Istalsna20 /Ļadina (<Rudzeišu str.); >Pilda36 /Ilža (>Auneja; <Rūbežnīca (>Kazeņa); <Porkaļu upīte (>Poganka); >Leidiukšņa17 -Leidiukšņa ez. (>Kalaša str.; >Diukša -Nirzas ez. (<Raipoles str.); <Kuharenku str.); <Kiudolica (<Aprūbs; >Kara upe -Šosta ezers; >Gaveiku upīte); Poldera kanāls; Pilsētas kanāls; A - <Plītnīca -Mazais Ludzas ezers - Zvirgzdenes ezers (<Stauka- Cirma ezers  (>Undupīte; <Vasarānu upīte (>Sv.Jāņa upīte))); (>Garbara -Runtorta ez. (>Runtorta (<Bataru strauts -Dukanu ez.- <Zeiļu strauts; <Pabarga)); 

<VĀDA //Vēda83 -Stompaku purvs; <Kuļpenka -Lukašu ez. - Kulpenes ez,; -Nastovas ez.-; <Virica7; >Koura23 (<Olutova avots; <Bušma; <Gurova; <Pušnīca; <Vēžupīte (-Viļakas ezers <Meirupīte); <Tutinova; >Nidrupīte); <Lipna //Liepna47 (>Ķikšu gr.; <Duncu strauts; <Slimnīcas strauts; >Saidupe9; <Sloku strauts; <Sosnīca; <Medņusala9; >Vārubka //Vorubka8; <Siltenīte -Siltie pūriņi; <Liepicas ez.; >Poseļnica; >Gruzdovka6; <Dobrovidka)); Birzupīte?; <Voroža (<Ačinka);<Opočna;

<SIENUPE //ZILUPE //Siņaja (>Ņiavieryca (Bel); >Studenka; >Pernovka11; >Perļinka; >Ludinka; >Verša; <Koršupe4; <Plisunka27 (>Perekops -Plisūns-  >Patmalīšu upe); <Verbovka7; <Istra39 (<Zeiļovas strauts (<Anapoles str.)); <Cegeļņa -Audzeļu ezers; <Gumineicas str.; Lauderu strauts11 (<Korņovkas str.); >Grīva6); <Podupe7 //Aglonka <Jučovas strauts12; <Kurjanka11; <Rūbeža upe11 -Peiteļa ezers; <Drujanka; <Molosojka; <Kļučevatka; <Voroga); 

Narvas lielbaseina Emmajegi //Mētras pieteka PEDELE > Varžupīte (robežupe); > Rautina (Igaunijā); > Menniku; < Ežupe (robežupe); <Rīzupe; <Zulpis; >Smēķupīte /Līvupīte; <Vīraoja (Igaunijā); 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©

Šeit es un Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A.L.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .