Upju kopšana

Tik tālu reiz esam nodzīvojušies, ka jāsāk piespiesti tīrīt upju krastus un pat gultnes.

Slīdrāde - Mazo upju kopšanas padomi, A. Urtāns, L. Urtāne ©;

http://www.slideshare.net/UNESCO_LNK/upes-bsp25-compatibility-mode.

2016. gadā -

Jau kā regulārs pasākums notiek VENTAS parumbas tīrīšana no zālēm un saknēm kuras kā siltumnīcā izmanto 200 km vākto mēslojumu un pastiprinātu skābekļa pioeplūdi / aerāciju.

Pārgaujas novada biedrība BRASLAS draugi aizcina uz Braslas sakopšanu zivīgās interesēs jau 14. jūlijā. saite novada mājaslapā;


PIESAKI SAVU TALKU SAVĀ UPĒ!

MISA, foto: Olaines ūdenstūristi.

2015. gadā ~

Gaujas atbrīvošana Jaunpiebalgā - saite uz rakstu e-Druva - Atjaunots Gaujas tecējums.

Gaujas < Palsas < Rauzas upē tira sanesumus - Rauzas upē veidos straujteces.

Ziemeķlvidzemē VAIDAVĀ mērķtiecīgi saglabā foreļu nārsta vietas - Alūksnes avīze par notikumu;

Jūlijs 25. Brasla, iesaka Vides klubs. 

Ar Braslas vārdu (Gaujas pieteka) sākusi dzīvi vietne http://www.brasla.lv/page/lv/Par-mums/

Daugavas > Ilūkstes < DVIETES palienē SĒLIJĀ atskats uz paveikto rudens talkā - Bebreniešu mājaslapā;


2014. gadā ~

Ar tiešu Andra Urtāna dalību un padomdevēja lomu jaunu dzīvi iesākuši 14 upju posmi.

Bez tam darbošanās notikusi Baldones Ķekaviņā, ...

Jaunpiebalgā Gaujas augštecē pat vairākas reizes un Vaivē arī. 

Dubnas upē Arendoles muižā

Mazsalacas ļaudis ar LVAF atbalstu satīra 12 km Salacas - saite uz rakstu e-Druva - Salacā novērsta upes aizaugšana;

UN PIE JUMS?!

SKUDRUPĪTE - ĶEMERU NAC PARKA RISINĀJUMS atlīkumotām upēm. saite uz hydroplan.


Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A. L.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .