ROBEŽUPES - UPESE PA SIENA

NO AUSTRUMU GALA PIE BALTKRIEVU ROBEŽĀM KOPĪGĀS JURAS VIRZIENĀ

Riču ezers/ Skirnas  ezers -Skirna-Vilenka -Kumpota / Prode-Kreuna / Laucesa / Nereta / Dienvidsusēja / Mēmele / Mūsa / Plānīte/  Svitene / Oglaine/ SVĒTE  / Tērvete / Dabiķene / Losis / Jonupe / Sārte / Apše / Vadakste / VENTA / Lukne / Sventāja / JŪŖĀ!

Patreiz tiek mazuliet grēkots, jo mūsu robežupes ar Lietuvu pieder dažādiem baseiniem.

Meklējot austrumu robežas upes dodies uz MUDAVAS baseinu. Tur ari "pielieta" PEDELE - ar Igauņiem dalītā.

Sakārtojums no Rītiem uz Vakariem; Sēlija-Zemgale-Kurzeme; Informācija iekļauta šķidrāk nekā pie baseiniem.

Riču ezers/ Skirnas  ezers -Skirna-Vilenka -Kumpota / Prode-Kreuna / Laucesa / Nereta / Dienvidsusēja / Mēmele / Mūsa / Plānīte / Svitene / Oglaine/ SVĒTE  / Tērvete / Dabiķene / Losis / Jonupe / Sārte / Apše / Vadakste / VENTA / Lukne / Sventāja / JŪŖĀ!

Skirna //Poddubja 10 km - Laucesas > pietekas Kumpotas < pieteka SĒLIJĀ Daugavpils novadā. iztek no Skirnas ezera.

Vilenka - Laucesas > pietekas Kumpotas > pieteka SĒLIJĀ Daugavpils novadā.

Kumpota (lietuviešuKumpotė) ir Laucesas >labā krasta pieteka SĒLIJĀ Daugavpils novadā un Lietuvas Utenas apriņķī. Sākas mežainā apvidū austrumos no Kirklišķiem Turmantas seņūnijā. Tek ziemeļu virzienā līdz Latvijas robežai, kur pagriežas uz austrumiem. Augšteces nosaukums līdz Mazajam Kumpotim ir Vilenka. 5 km garumā no Grendzes līdz Lielajam Kumpotim Kumpota ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Pēc Lielā Kumpota pagriežas ziemeļu virzienā, kur lejpus Birķeneļiem ietek Laucesā. Upes augštece un vidustece līdz Kurcumam regulēta, iztaisnota. Lejpus Kurcuma tek pa izteiktu ieleju (kritums līdz 3 m/km)  Šķērso vairākus ezerus: Saloču ezers  (Lietuvā), Grendzes ezers, Mazais Kumpotis, Lielais Kumpotis (uz robežas), Zemgales ezers. Lielākās pietekas ir >Skirna, >Straumene  (labās), <Priduleja (kreisā). Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Grendze un Zemgale.

Laucesa ir Daugavas <kreisā krasta pieteka SĒLIJĀ, īsu gabalu arī Latvijas un Lietuvas robežupe, tek caur Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas teritoriju. Upi šķērso Daugavpils—Viļņas dzelzceļš un autoceļš A13. Iztek no Laucesas ezera uz Latvijas un Lietuvas robežas (pēc citiem avotiem no Griežta ezera pie Zarasiem). Pēc iztekas 2 km garumā ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Tek pa Augšzemes augstienes Laucesas pazeminājumu. Līdz Kumpotas ietekai upes gultne dabīga, stipri meandrēta, vidustece līdz Kalkūniem regulēta. Krasti mežaini, vietām purvaini. Ietek Daugavā Grīvā. Lielākās pietekas - Medums; >Pakrāce; >Krastupe; >Grendze;  <Kumpota;<Jāņupīte; <Zeļenka<

Prode - Nemunas >pietekas Kreunas < pieteka SĒLIJĀ .
 .