Upju talkas ~

Tik tālu reiz esam nodzīvojušies, ka jāsāk piespiesti tīrīt upju krastus un pat gultnes.

Ķeza ir tāda, ka viss, viss ko pametam pa roku galam saskaņā ar gravitācijas likumu nonāk lejā. Zemākā vieta mūsu gadījumā ir ūdeņu gultnes. Tas atiecas arī uz smiltīs izlietu naudu, (eļļu, degvielu no zāģiem, piemēram) un pat dūmiem. Tie tāpat nonāk kādam uz galvas, un pēc dušas attiecīgi..., pareizi - ūdensvidē! Slīdrāde - Mazo upju kopšanas padomi, A. Urtāns, L. Urtāne ©;

http://www.slideshare.net/UNESCO_LNK/upes-bsp25-compatibility-mode

2022. gadā ~

Vai turpinās attīstīties jau iesāktais straujteču "modes gājiens", vai tagad uz aizsprostu nost jaukšanu aicinās mūs?! Kur paliek izvāktais ogleklis, kur aizplūst nesatveramās smiltis un dūņas... Problēmas pārvietošana uz citurieni.

2021.gadā ~

Dubnas sānupē Jašā, dabas lieguma teritorijā, kas izveidots lai saglabātu vienu no izcilām nogāžu un gravu mežu teritorijām Latgalē, 29. jūlijā notiek straujteču attīrīšanas darbi plašam čaklu roku pulkam. "Daru labu dabai" Preiļu novads!

Zemgales Lielupē starp Mežotni un Bausku tradicionālā upes ravēšana 8. augustā, ar vadmotīvu zivju nārsta vietu uzlabošanai. Profesionāli un vienlaikus izglītojoši, saite Bauskas lapā.

Grandiozā, "integrētā" Lab`ūdens projekta ietvaros, Lielās Juglas satekupes Mergupes straumē, trijās talkās pēc sakritumu novākšanas, izveidoti trīs jauni elementi ar kopējo nosaukumu "liec upē koku"! Mērķis palielināt daudzveidību regulētā gultnes posmā.

2020. gadā ~

Latvenergo cītigi turpina savu iesākto ar Pērsi, Daugavas pieteku. Un tie būs visi 42 km, ne kāds null`komā, posms! (pabeigts!);

Vidzemes piekrastē KURLIŅUPĪTE, aicināti talkot 31. Siena mēneša dienā,no PD fonda ierosmes Daru labu dabai. Rezultāts ?...

? ? ? un jūs ? ! ? !

2019. gadā -

Iecava arī ir upe!, un arī tajā notiek Daru labu dabai”, pašā rudenī;

Viļakas gravā - kas Stiglava - Da pārvaldes objektā;

Uz robežas Valkā tek Pedele, kuras kopšana turpinās nedēļu pēc nedēļas;

Jaunannaas pagastā otro gadu savāc Pededzē sakritušos kokus;

Dabas liegumā "Jaša" 6. augustā plkst. 10.00 Preiļu novada Pelēčos;

Biedrība “Beverīnas ūdeņi” sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldību 29.jūlijā;

Irves / Irbes dabas liegumā "Ances meži" Dap savāc "tūristu" drazas;

paredzēts jūnijā Amatas krastos..., ko darīt, pašvaldība neziņo!?

Lielāku programmu solās piedāvāt laivotāju komanda no Ozolniekiem;

Turpinās biedrība "Mēs zivīm" Pērsē, (notika 12,4 km) Būtiski ka darbos un to rezultātu vērtēšanā piedalās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko pētījumu institūts "BIOR", kādēļ katru reizi var uzlabot pieeju, un secināt kādas bioloģiskas pazīmes vēsta par... strauta foreļu tuvošanos.

2018. gadā - 

PĒRSI pēta un sagatavo kopšanai ar Latvenergo atbalstu biedrība "Mēs zivīm", šeit; (notika 12 km);

PIENAVAI sakopšanas talka paredzēta;

Viļakas novadā Stiglavas gravas upīte kopta augustā, no sanesumiem pie aizkritumiem atbrīvoti 700 metri;

Preilēnieši rosās Jašas upē, ziņa mājaslapā; sakopti 650 metri gultnes;

Lubāna baseina augšgalā BALDU tīrīs kromakolnīšu saime;

Notikusi Vaidavas pietekas Melnupes tīrīšana Zeltiņos.

2017. gadā ~

Vides izglītības fonds Sakā cenšas ķert peldošos piesārņojumu pirms tas nonāk baltās jūras zītara pludmalēs Pilotprojekts...

Jaudīga darbība Bauskā Mēmelē un Mūsā - saite pašvaldības vietnē;

Ogres augšgala VEDZE kopta 12 km garumā ar Latvenergo atbalstu biedrība "Mēs zivīm".

Biedrība "Beverīnas ūdeņi" apkopj Abula lejteci;

Vidzemes dabas skola Jaungulbenes Stāķos tīra Liedes upi - "Kuš,  zāle aug!"

Aiviekstes >Aronas >Bērzaunītes talka beidzas Vilkājos!;

Vaidavas iztekas tīrīšana augštecē - rīko Pasaules dabas fonds 16. Virsāja dienā. ATCEĻ LIETAVAS!

2016. gadā ~

Jau kā regulārs pasākums notiek VENTAS parumbas tīrīšana no zālēm un saknēm, kuras kā siltumnīcā izmanto 200 km vākto mēslojumu un pastiprinātu skābekļa pieplūdi / aerāciju. 

Pārgaujas novada biedrība BRASLAS draugi aizcina uz Braslas sakopšanu zivīgās interesēs jau 14. jūlijā. saite novada mājaslapā;

SVĒTUPĒ liela apmaksāta projekta ietvaros pieveikti 22 kilometri upes gultnes un krastu.

PIESAKI SAVU TALKU SAVĀ UPĒ!

2015. gadā ~

Gaujas atbrīvošana Jaunpiebalgā - saite uz rakstu e-Druva - Atjaunots Gaujas tecējums

Gaujas < Palsas < Rauzas upē tīra sanesumus - Rauzas upē veidos straujteces; un laikrakstā Ziemeļlatvija

Aiviekstes pirmās pieteka, daudz cietusī IČA, tagad gan kanāls, aprillī atzāģēta no sakritušajiem stumbriem. Var braukt ar motorlaivu! (video 4 minūtes). 

Salacas pietekā NORIŅĀ lauzts un zāģēts dzirnavu aizsprosts - palikušas vēsturiskās celtņu pēdas un dīķa vieta ar sanesumu slāni...

Ziemeļvidzemē VAIDAVĀ mērķtiecīgi saglabā foreļu nārsta vietas - Alūksnes avīze par notikumu

Jūlijs 25. Brasla, iesaka Vides klubs. Ar Braslas vārdu (Gaujas pieteka) sākusi dzīvi vietne http://www.brasla.lv/page/lv/Par-mums/ 

Daugavas > Ilūkstes < DVIETES palienē SĒLIJĀ atskats uz paveikto rudens talkā - Bebreniešu mājaslapā


2014. gadā ~

Ar tiešu Andra Urtāna dalību un padomdevēja lomu jaunu dzīvi iesākuši 14 upju posmi. Tajā skaitā Fazānupīte Brenguļos.

Bez tam darbošanās notikusi Baldones Ķekaviņā, ... 

Jaunpiebalgā Gaujas augštecē pat vairākas reizes, un Vaivē arī. 

Turpa blakus Raunā - "laši varēs nākt līdz baznīcai" - saite e-Druva

Dubnas upē Arendoles muižā;

Kārsavā, pie Šņitkas Mudavas baseinā, ar pašvaldības darbinieku apmācībām veido vīziju.

Mazsalacas ļaudis ar LVAF atbalstu satīra 12 km Salacas - saite uz rakstu e-Druva - Salacā novērsta upes aizaugšana;

2013. gadā ~

Gaujas < kreisā s pietekas Abula < pieteciņa Mažupe sagaida savus kopējus pateicoties jaundibinātajai biedr''ibai "Beverīnas ūdeņi". saite eLiesma.

SKUDRUPĪTE - ĶEMERU NAC PARKA RISINĀJUMS atlīkumotām upēm. saite uz hydroplan.

MISA, foto: Olaines ūdenstūristi.

Jaunums 2018.g. - Dap & Pdf koprīcību apliecinoša vietne Darudabai.lv. šeit


Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A. L.