Iegūt informāciju- radīt zināšanas!

Mēs visi mīlam Dzimtenes DABU. Mēs ejam pie tās smelties spēku,... ogas, zivis (bet bija arī vēži...), mēs brienam spēka meklējumos pa rasainu zāli, pie ūdens! Kaut kā ļoti pievelk ūdensmalas, mazās upes, ezeri, vēlams pie kura neviens pirms mums nav bijis. Meklējam sazin ko, samīdami mājvietas, atstājot ilgi redzamas pēdas, Jo nezinam ko jāredz. 

VĒROŠANAS VEIDI - visdažādākie!

Sākot ar 2010. gada aprīli sabiedriskā monitoringa progammu ieviešana uzsākta visā Latvijā. Par pamatu izmantotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādātās sabiedriskā monitoringa programmas.

Sabiedriskā monitoringa progamma - Dabas aizsardzības pārvalde;-  rokasgrāmatas; pdf.

Tajā skaitā par ūdens kvalitātes, saldūdens gliemeņu un gliemežu, spāru un krastu čurkstu novērojumiem. Arī BEBRU...!

Labs paraugs - zelts!

Mūsu Daugava - tā ir Lielvārdes skolas vietne par mazajām pietekām.

Skolēni nometnes laikā iepazinuši un parāda arī mums pieteciņas Lielvārdē - Rumbiņu, Remti, Kaibalu un Riti. Nometnes mājaslapā rodama arī sadarbība ar Daugavas muzeju.

Bērnu Vides skola -

UPE MAN STĀSTU STĀSTA     1999. -2000. gadu projekts. Sadaļā meklētājs īpaši daudzveidīga informācja iedvesmai.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 

īsteno sabiedriskā monitoringa programmu, kuras galvenais mērķis ir iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu stāvokli, novērojumu procesā iesaistot vietējo sabiedrību.

Šim mērķim sagatavotajā “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmatā” ir ietverti metodiskie materiāli par lauku darbiem, upes tīrības pakāpes noteikšanu, ķērpjiem kā gaisa tīrības bioindikatoriem, latvāņiem, orhideju atradņu apsekošanu un orhideju noteikšanu, dižkokiem, lapkoku praulgrauzi, spāru daudzveidību, balto stārķu uzskaiti, gājputniem, krastu čurkstēm, nomedītajiem ūdensputniem, naktsputnu un griežu uzskaiti, bebriem, sikspārņiem, saldūdens gliemežiem un gliemenēm, alejām un koku rindām. Metodiskos materiālus izstrādāja savas jomas speciālisti, lai tie būtu zinātniski pamatoti, iegūtie dati salīdzināmi un izmantojami lēmumu pieņemšanā. Materiālu var izmantot ikviens, kam ir interese par pastāvīgiem novērojumiem dabā.

Vecāks dokuments (pdf) par AKMEŅU likšanu UPĒ - autors Andris Urtāns.

Hidrometeo dienesta ūdenslīmeņi

Novērojumu posteņi visā valsts teritorijā -

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/hidrologiska-operativa-informacija

Liec akmeni upē -

NO ZINĀŠANĀM PIE RĪCĪBAS!


Kopš 2010. gada sākta iniciatīva "Liec upē akmeni". Viens tās apraksts, kurš derīgs ikvienai upītei no www.Gaujas istabas.


AVOTU IZPĒTES ANKETA

Dabas retumu krātuves izstrādātu un ilgstoši praksē lietotu - izmanto arī Tu!

Word doc. 40Kb;

Trīs  lapaspuses ar 18 jautājumiem.KRASTU VĒROTĀJI

Starptautiska vides izpētes programma kuru Latvijā ieviesa Bērnu vides skola. Sekojošajā PDF pielikumā 20 lappusēs Skolotāja rokasgrāmata ar pielikumiem viss vajadzīgais vērošanas darbam  dabā pie upes vai ezera.


Klusie rūķi - upes!

- (ANDRIS URTĀNS)

TAGAD kad Latvijā ir nepārskatāms daudzums dabas parku, liegumu, PATĪKAM APZINĀTIES ka biosfēras rezervāts ir tikai viens! Un viņa kā vienīgā šād tipa teritorijas darbības parauga loma nu redzama.

Zilaļģes - inde visiem!

Kad ieraugam šādu krāsu krastos tad jau ir par vēlu.

Piesārņojums ūdenī ir radījis pārmērīgu zilaļģu koncentrāciju. Plašāks zinātnisks temata izvērsums vietnē ezeri.lv.

Kūst ledus vāki,

UN PA PLAISĀM, kuras pirmās parādās, izspiežas virsējais ūdens ar to kas nu peld pa virsu... Tāds jauks buljons, sīrups - gauži prasās taisnā ceļā uz laboratoriju. Tāpat skaidrs kas tas ir. Vietās kur makšķernieki un ledus biezāks, kur braukāts ar sniega močiem, tur sastāvs ir koši melns.


UPES TĪRĪBAS NOTEIKŠANA

Pēc ūdensdzīvniekiem un arī pēc ūdensaugiem - 

Loretas un Andra Urtānu izveidota metodika atvērsies jaunajā tīmekļa vietnē GAUJASISTABA.LV.

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Iegūt informāciju - radīt zināšanas!

Sabiedriskā monitoringa progamma - dabas aizsardzības pārvalde;-  rokasgrāmatas; pdf.

Sākot ar 2010. gada aprīli sabiedriskā monitoringa progammu ieviešana uzsākta visā Latvijā. Par pamatu izmantotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādātās sabiedriskā monitoringa programmas.

Tajā skaitā par Tajā skaitā par ūdens kvalitātes, saldūdens gliemeņu un gliemežu, spāru un krastu čurkstu novērojumiem. Arī BEBRU...!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~