Dabas aizsardzība...

KĀ VISA TAVA MIESA IR ASIŅU CAURSKALOTA, TĀ VISU ZEMI APSKALO ŪDENS. ZEMES PLAŠĀ SIRDS IR JŪRA. TĀ IK ACUMIRKLI RAIDA VESELUS MIRDZĪGUS EZERUS PA DEBESS CEĻIEM UZ VISĀM ZEMES MALĀM, LAI TIE NOLAIDUŠIES ATGRIEZTOS PA UPĒM UN PA STRAUTIEM ATPAKAĻ UZ VIŅU.

Jānis Jaunsudrabiņš

PIECAS LIELĀKĀS NEBŪŠANAS LATVIJAS UPĒS.

Vai mazām upēm mazas bēdas? Bebri Daugavu neaizdambēs. Mainās laiki mainās nekrietnības, tikai cilvēku daba paliek nemainīga. Ja vienādojuma viena daļa nemainās, bet rezultāts arvien pieaug, tad laikam pieaug tā otra daļa. Daba veselāka un tīrāka nepaliek. Rezultāts ir draņķīgāka vide, acīmredzot mainīgais lielums ir upes spēja attīrīties. Tad ne jau pašām no sevis tām jāmazgājas! Tās vēl visus mūsu krastus, salas un dīķus spiestas tīrīt. 

Ja ūdeņu sistēmu salīdzinam ar organisma asinsriti, tad Latvijas upes ir kolapsa stāvoklī, jeb nāvējoši slimas. Trombi, sašaurinājumi, izplūdumi - viss kā pie cilvēka. Vecs, degradēts organisms, apzināti novests līdz tam ar "pragmatisku saimniecisko" darbošanos. Ūdensteces, kanāli - jā, bet ne vairs dzīvas upes... 

Attieksme un rīcība

Viss, pilnīgi viss ir saistīts un maināms apzināti darbojoties;

Lasu, staigāju, vēroju un atkal lasu, lai pēc 30 gadiem sāktu pats rakstīt. jo cūcības redzēt un nedarīt nozīmē piedalīties.

Patiesībā nav problēmu Dabai ar mūsu, cilvēku rīcību. Pašiem mums rodas grūtības saņemot atgriezenisko saiti. Sen jau pagātnē techniskās revolūcijas laiks kad droši ar ticības spēku parakstīja problemātiskus projektus. Kompromisi tiek pieņemti starp dažādu interešu ļaudīm, neprasot neko Dabai. Reti reti ieskanas kāda advokāta balss... kompromisu meklējot.

BALTA DABA video "Neaizmirsti Gaujmalu" filma iekš YouTube 21:57,

Atkārtoti, 2019.g. zinātniskā pētījumā apstiprināta patiesība ka "mazie hes" kaitē videi, ūdeņu iemītniekiem, ūdens resursiem kopumā -

Projekta ECOFLOW mērķis bija iegūt informāciju, kas nepieciešama, lai uzlabotu to upju apsaimniekošanu, uz kurām ierīkotas mazās hidroelektrostacijas (HES), kā arī zinātniski novērtēt mazo hidroelektrostaciju darbības ietekmi uz ūdens faunu (zivīm) Ventas un Lielupes upju baseinos.


problēmas -

Upju PIESĒRĒŠANA ir lielākās briesmas, kura ietekmē apkārtni;

āra vidē izgāztas DRAZAS, sadzīves un ražošanas notekūdeņi;

kā visa rezultāts pastiprināts AIZAUGUMS ar ūdeņu "nezālēm".

Bebru darbība kā mazākais ļaunums vai kompromiss; un pašu

mākslīgie AIZSPROSTI ar pretdabīgām ūdensrežīma svārstībām;

un KANALIZĀCIJA, jeb kopšana, taisnošana un "sakārtošana"!?

(Problēma - sarežģīts, pētāms un noskaidrojams jautājums - latviešu valodas vārdnīca.) 

Par ūdeņiem allaž rūpi turējis arī VAK - 

logo ar saiti uz VAK lapu

ik Pavasari rīkojot Ūdens dienu un Saules sagaidīšanu ūdensmalās. 

ATKĀRTOT lai ATCERĒTOS - jēdziens MELIORACIJA  ""latīņu - `uzlabošana`- radikāla zemes uzlabošana lauksaimniecības vajadzībām - purvu nosusināšana, plūstošu smilšu nostiprināšana, mākslīga apūdeņošana, koku stādīšana, dīķu un ūdensbaseinu ierīkošana...

Un KANALIZĀCIJA - 2} kanālu ierīkošana (avots - Svešvārdu vārdnīca).

Karsto punktu karte

piemēram  arī gudrons kurš pa pazemi plūzdams, drīz kļūs par Gaujas sastāvdaļu..! Un TAVI priekšlikumi?!

2017.21.07. - priekšlikumi NAV saņemti..! Vis štokos?

Salacgrīvas semināra laikā parādījās informācija, ka ar "Lāču maizes" tehnoloģiskajiem atkritumiem un produkcijas pārpalikumiem tiek piesārņota apkārtne - Babītes ezera (Lielupes baseins) piekraste. Kurš precizēs?!

Tas kā iesākās 21. gadsimts ar aizsprostiem uz mazajām upem ar "mazajiem hes" ir pretējais mērkoka gals. Daugavas lielākās, garākās, pietekas, pirmās pakāpes pietekas, dēvēt par `MAZĀM`!? Bezkaunība pret valodu un morāli, pat naudas malšana paliek iepakaļ. Ko nu pietekas - PATI Gauja tiek aizsprostota un pārrakta lielāku kritumu gādājot / cūkojot...


Andris Urtāns, Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes (LDAP) Dabas datu un plānojumu departamenta vecākais eksperts: „Projekts „Liec upē akmeni!” paredz stratēģisku akmeņu izvietošanu upēs, radot straujteces un palielinot upju pašattīrīšanās spējas. Tas ir arī mehānisms, kā cilvēks, uzlabojot upju dabiskās funkcijas, spēj palīdzēt upēm pašattīrīties, saglabāt to dzidrumu un nodrošināt lielāku bioloģisko daudzveidību tajās. Ūdensteces posms, kurā pēc „Liec upē akmeni!” principiem izveidota straujtece 10 m2 platībā ir līdzvērtīga attīrīšanas iekārtai, nodrošinot viena cilvēka radītā piesārņojuma pilnīgu pārstrādi.”

foto: 2017.g. Rudzu laika sākumā Salacgrīvā sabraukušā LifeProgramme saldūdeņu kopšanas semināra dalībniekiem A.Urtāns demonstrē iespējamību ar lieljaudas techniku izveidot dabiskam tuvinātu tecējuma garenisko profilu. Tālākais pašas straumes ziņā, kā izveidosies sēres vai kraujas...

Blusupīte - sākas Igaunijā, posms robežupele, regulēta pie Tallinas šosejas, pēc kilometra ietek Randu pļavās.

Mazas upes - lielas problēmas,

Baltkrievijā izveidota vietne par Dzisnas pieteku ekoloģisko stāvokli - http://reka-disna.org/#. (Apmēram kā Latvijā pirms Atmodas...)


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU


Šeit es un Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A.L.