MANS PIENESUMS

Doma, ka viens cilvēks varētu un spētu apkopot vispārīgai lietošanai datus par visas Latvijas visām upēm, nav bijusi, un nav iespējama. 

Tā arī upes.lv, pēc 1000 diennakšu darbošanās, ir tādas ar JŪSU ieteikto un papildināto. Turpinam?!

Taviem vērojumiem, atmiņām, zināšanām, vai jebkam citam par Latvijas ūdeņiem. Ziņojumā lūdzu iekļaut norādi uz informācijas PIRMAVOTU (personu, rakstu, grāmatu, karti, ) vai apstiprini, ka minētais ir paša pieredzēts, izpētīts, novērots. Lietišķu informāciju iespēju robežās papildini ar datējumu. Gatavību dalīties ar attēliem apspriedīsim papildus.

Uzdot jautājumus un komentēt labāk atbilstošajā /saziņa/ lapā.

Ietecējušais tiks izmantots Ziņu Pūra papildināšanai.                                                                      Aigars Liepiņš