Narvas baseinam no Latvijas ~

TE VAJADZĒTU IETECĒT TAM VISAM, KAS NO DR uz ZA~ustrumiem PA NARVU SASNIEDZ TO PAŠU BALTIJAS JŪRU...

MUDAVA vai Mude /Veļikaja (krievuВеликая), ir upe Pleskavas apgabalā Krievijas federācijā, kura ietek Pleskavas ezerā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
gada vid. notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
m³/s

 MUDAVA 430Veļikaja      25200 km² 134 no Latvijas promtekošas

Pavasaros pali sasniedz pusotra metra augstumu. Gada vidējā ūdens caurtece ir 134 m3/s. Ledus sega no novembra līdz aprīlim. Upes krastos atrodas pilsētas OpočkaOstrova un Pleskava. Zemieni šķērsojošām upēm - Veļikajas pietekām (VēdaiKiraiRītupeiLudzai un Zilupei) - ir tranzīta raksturs. (Wiki);

Upe sākas Bežaņickas augstienē. Augštecē ir vairāki ezeri.

Pēc tiem Veļikaja 15 kilometru garumā tek mežos, stipri līkumojot.

Tālāk upes krasti ir ļoti ainaviski, tās krastos aug priežu meži. 

Pēc Idricas ietekas (5 km augšpus ietekas pie Idricas upes atrodas Idricas ciems) Veļikaja strauji pagriežas uz ziemeļiem. 

Upes platums palielinās līdz 30 - 40 metriem, mežu tās krastos kļūst mazāk, krastu apdzīvojums paliek lielāks. 

Lejpus Opočkas, pēc Kudkas ietekas, mežu praktiski vairs nav, straumes ātrums palēninās. 

Pēc Siņajas (Zilupes) ietekas Veļikajas platums sasniedz jau 60 - 70 metrus. 

Augšpus Ostrovas pilsētas upē ir daudz salu un pietekas atrodas starp tām.

Lejpus Ostrovas, Veļikajā piecu kilometru garumā ietek uzreiz trīs lielas upes - RītupeKūkova un Vēda.

Veļikajas platums palielinās līdz 100 metriem, straumes ātrums stipri samazinās. 

Upes krastos šeit ir ļoti maz mežu, tie ir diezgan apdzīvoti

Pie Pleskavas upē ietek vēl arī Čereha un Pskova. Tad upes platums ir vairāk nekā 100 metri.

Veļikaja ietek Pleskavas ezerā 15 km lejpus Pleskavas, veidojot nelielu deltu. 

Upe lejtecē ir kuģojama.

SHĒMAS apakšdaļā redzams Osvejas ezers, Rāznu vajadzētu pazīt?!


~~
?
~~
Arheoloģiskie un etimoloģiskie (vietvārdu) pētījumi apliecina, ka pagātnē latvieši dzīvojuši apvidos uz rietumiem no Veļikajas upes un Sebežas un Drisas apkaimē līdz pat Polockai. Veļikajas upes vēsturiskais nosaukums ir Mude (Mudve), kas latviski nozīmēja "ātra upe". Daudzu vietu nosaukumi, tādi kā Drisa, Dzisna, Jazna, Jelna, Kleva, Osveja, Plisa, Sebeža, Sula, Vedega utt., joprojām uzrāda savu neslāvisko izcelsmi. Latvieši bija saglabājušies šajos apvidos gadsimtiem ilgi;vēlāk viņus lēnām asimilēja krievi, tāpat kā latviešiem radniecīgās tautas - galindus un jātvingus - iepriekšējos gadsimtos. 1920. un pat vēl 1941.gadā šajos apvidos bija atrodamas latviešu iedzīvotāju grupas. Disnas apvidū ierosinātais plebiscīts tā arī nenotika." Latvijas Vēsture, 1991. g., Nr.1

Vēsture 20 gadsimts - http://www.historia.lv/raksts/aizstavesanas-velikajas-upes-pozicijas

MUDAVA //Veļikaja; >Aloļa; >Čerjoha,; <Idrica; <Issa; >Kudka; <KŪDUPE; <KŪKOVA; >Pskova;.<SĪNUPE; >Sorota; <ŪDRĀJA; <VĀDA;

<KŪDUPE ; <Naumuva; >Bērzupīte (<Dobusalas strauts); <isanka; <Šepica);

<KūKOVA //Kuhva107 -Numierņas ez.;(<Aukupeite; <Pazlauga10; <Puncuļeva (>Kupsa); <Smiltine; <Supenka21 (<Griušļova; >Zvaiga); <Kaņepe; <Krakupe; <Rika31 (Orlvkas ez.- >Stiglava); <Mosika8 |valsts robeža|; <Lodumka25 (<Līčupe); >Pelega; >Bezymjannyj;

<ŪDRĀJA //RĪTUPE - Utroja -Meirānu ezers; >Leidaceite -Leidaceits; >Baltānu str.; <Janiku str.; <Lendzeišu str.; >Steporu str.; (>Strauja24 (>Kreiču strauts; >Locupeite; >Baranovkas grāvis); >Zeļčavas str.; <Moseju str.; <Ijevkas str.<Šņitka; >Ziblas strauts (>Žibas?); <Ludza//Lža156 -Lielais`Ludzas ezers; (>Kondratu str.; <Soltupeite; >Djatlovka; >Iņņica25; <Čodarānu upe26); Lada//Ledupe;

Lielā Ludzas ezera baseins - (DA) Istalsna20 /Ļadina (<Rudzeišu str.); Pilda36 /Ilža (>Auneja; <Rūbežnīca (>Kazeņa); <Porkaļu upīte (>Poganka); >Leidiukšņa17 Leidiukšņa ez. (>Kalaša str.; >Diukša -Nirzas ez. (<Raipoles str.); <Kuharenku str.); <Kiudolica (<Aprūbs; >Kara upe -Šosta ezers; >Gaveiku upīte); Poldera kanāls; Pilsētas kanāls; (A) <Plītnīca -M.Ludzas ezers - Zvirgzdenes ezers (<Stauka- Cirma ezers  (>Undupīte; <Vasarānu upīte (>Sv.Jāņa upīte))); (>Garbara -Runtorta ez. (>Runtorta (<Bataru strauts -Dukanu ez.- <Zeiļu strauts; <Pabarga));

<VĀDA /Vēda83 -Stompaku purvs; <Kulpenes ez.; -Lukšu ez.; -Nastovas ez.-; <Virica7; >Koura23 (<Olutova avots; <Bušma; <Gurova; <Vēžupīte (-Viļakas ezers <Meirupīte); <Tutinova; >Nidrupīte); <Liepna47 (>Ķikšu gr.; <Duncu strauts; <Slimnīcas`strauts; >Saidupe9; <Sloku strauts; <Medņusala9; >Vārubka //Vorubka8; <Siltenīte -Siltie poriņi; <Liepicas ez.; >Poseļnica; >Gruzdovka6; <Dobrovidka)); <Voroža (<Ačinka);<Opočna;

<SIENUPE //Sīnupe //Zilupe-Siņaja (>Ņiavieryca (Bel); >Studenka; >Pernovka11; >Perļinka; >Ludinka; >Verša; <Plisunka27 (>Perekops -Plisūns-  >Patmalīšu upe); <Verbovka7; <Istra39 (<Zeiļovas strauts (<Anapoles str.)); <Cegeļņa -Audzeļu ezers; <Gumineicas str.; Lauderu strauts11 (<Korņovkas str.); >Grīva6); <Podupe7 //Aglonka <Jučovas strauts12; <Kurjanka11; <Rūbeža upe11 -Peiteļa ezers; <Drujanka; <Molosojka; <Kļučevatka; <Voroga);

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~