Upju nosaukumu saraksts

Sarakstā iekļauti galvenokārt pamatnosaukumi; lai saglabātu pārskatāmību NAV visi iespējami neiespējamākie paralēlnosaukumi // sinonīmi + izlokšņu formas vai kropļoti vietvārdi. Visu upju nosaukumi sadalīti pa lielbaseiniem, un tajos pēc apakšbaseiniem, ar saiti uz upes.lv. 

Daugava G a u j a Lielupe V e n t a Salaca Baltijas jūra Rīgas līcis Nemuna Mudava

PATREIZ ATRODAMAS   4 1 2 4    ūdens-Teces;                                                                                     REGULĀRI TIEK KĀRTOTS un PAPILDINĀTS, atgriezies !

Saraksts izveidots atrast kuram baseinam pieder meklējamā mazupīte -

MOBILAJĀ ierīcē atliek spiest uz baseinu saites vai pogas!!!                     //     Meklēšanas rīks Ctr + F

Ierakstot  lodziņā  nosaukuma daļu, var skatīt visus līdzīgos nosaukumus... 

Kopējā sarakstā lielbaseinu dalījumā upes kārtotas pēc `alfa-beta`, ( A - Z ). Var tikt norādīts citādāk, tecēšanas virzienā, piemēram. Te var iegūt minimālās ziņas - baseina piekritību, nosaukumu, garumu, >labā vai <kreisā pieteka, un iekavās (pietekas/sāntekas, ja tādas ir). Nosaukums LIELIEM burtiem treknrakstā norāda upi, kuras baseinam ir sava atsevišķa upes.lv lapa. Nosaukumi Treknrakstā lietoti upēm kurām sekojošās (iekavās) iekļautas pietekas, izteces ezera nosaukumam priekšā mazā - svītriņa. Retumis aiz // slīpsvītrām papildināts ar ūdensteces sinonīmu, bet apzīmējums ar vienu / slīpsvītru nozīmē upes posma nosaukumu. Ar lielu `X` pēc nosaukuma apzīmēta zudusi upe. Reti, reti `?` kaut kur pie neskaidrības. Jaunums - figūriekavās {nosaukums} kura avots ir tautas teika.

PIEMĒRAM: šāds pieraksts zem Dienvidu Susejas - ">Zalvīte36 (<Dešupīte10 (Žīdu grāvis); >Gobāja;...", nozīmē - Susejas > labā krasta pietekai Zalvītei ir <kreisā pieteka Dešupīte ar Žīdu grāvi; nākamā Susejas pieteka ir > labā sānupe Gobāja.

Daugavas sateces rajons

DAUGAVAS lielbaseins Latvijas robežās - ( A - Z ) - >labās; <kreisās; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);    

>AIVIEKSTES baseins -Lubāns //Lubāna ezers;

Viss LUBĀNS sateces baseins pa Saulei no ZiemeļAustrumiem - 

(A) ~Pupiņa; ~Krēsle15; (D) ~Suļka; (DR) ~CiskaX; (ZR) ~Asna; ~Lakste; ~Tropupe; Īdeņas kanāls (<Vec-Malta (<Oluta grāvis));

>Rēzekne116 -Rāznas ezers -Zosnas ezers (<Ismeru str. (>Rubčinskas str.)); >Ancovas strauts5 (<Vaga); <Čečora19 (<Piļveru gr.); <Geikinu`strauts12; ~Holodnijsručejs; <Kovšupe10; >Križutu grāvis12; >Liužonka26 (>Murdiuls); >Maltas-Rēzeknes kanāls; <Medine (<Jaunive); >Pārtava10 (<Orehovka (<Akmenica)); <Reva9; >Sūļupe14; >Tarasīne; >Taudejāņu strauts13 -Adamovas ezers (>Svilpīne); <Vagaļu strauts8; >Živuha7;

<Malta105 -Solojs; /Tocs /Klismetka /Mostovuha; <Aina9 //Ainaseņš; <Balda24 -Bižas ez. -Olusņica -Olovecs; (<Zeiļupīte); <Čornaja10 (<Nalobne); >Kozupe8; >Lauza9; >Leičupe12; <Liska18; <Mozgupe10; <Notra; >Prezma5 -Losu purvs (<Deimanka); >Rēzeknīte; <Spierga9; <Šaloņa; >Tiskade15 //Ciskada; >Viertiukšne14;

AIVIEKSTES labā > krasta pietekas ( A - Z ), > labās, < kreisās,

>Akmensstrauts; >Arona44 -Skujiešu ez.; <Austrona; >Bērzaune (<Podupīte; <Krustiņš; -Brencītis; >Lācīte (>Adažiņa); >Taleja20 (>Skapgrāvis) -Talejs; >Misenīca); >Dzedziekste; >Dzirnupīte (<Briedaine -Dēklainis, Dēklainīte); <Grišķīte; <Jole; <Kapupīte (>Masuļavots); >Ķēvupīte0,4; >Raganīte -Acu avots; (<Ančupīte -Anča avots; >Iztekas strauts -Ezermuižas ez.); >Pirķene; >Paugurīte; >Sīļauka; >Vēžaunīca -Kalsnavas ezers (Zušulīcis); <Zīles strauts -Cūku purviņš;

>IČA71 ( A - Z ) - (>Červonkas strauts -Micānu ez. (<Vornaišu upīte); >Dasas strauts10; >Dziļaune12; <Jūzupeite //Juzupe; >Ķeiba25 (<Siltene; >Skujatne; <Vecā Iča); >Lakšinīku strauts; <Melnais grāvis; <Moziča11 -Stružanu purvs- Krācīte -Lempu ez.; >Paukle18 (<Kanaviņa); <Starica12; >Uguļauka10 (<Solas-Ruskulovas str. (>Krampīšu gr.); >Strodu strauts15; >Tilža38 (<Akmeņrūcs; <Raicene; <Dūkšupe (>Mežupe; <Nūvozine); >Vakša); <Zušupe14 /Vīces strauts (>Lazdupeite); <Ūdzins; <Vejupeite); <Vozņankas str.?;>Jaunpededze +>PEDEDZE159; <Vecpededze (<Bolupe82); >Kalnupe; 

>KUJA77 ( A - Z ) - Liezēris (Sebricas strauts); <Apiņupīte14; <Beķu gr.; >Birzelīte /Rūgupīte; <Bumbuļu gr.; >Cilmija; >Ilga12; >Kārzdaba; >Lācīte4,7; >Libe12 (>Graudupīte18; <Pagrabiešu gr.); >Norkalnu gr.; <Padauklis; >Poļvarkas gr.; >Rieba15 (<Varenīte; <Dorupe; <Mucenieku`upīte; >Lisa (<Madonas upīte //Biržiņa; <Ridzīte <Leivērīte (>Silapalts))); >Sīļu gr.; >Sūla19 (>Āriņa); <Tēce17; <Upsts19 (>Zvirgzdupīte; <Alksnas gr. (>Meimurta gr.)); >Urdava17; <Vepralksnas gr.;

>Lagažs; >Liede60 (>Olene6; >Liedīte7; >Kapupīte6 (>Grīvupīte5); >Dokupīte -Bakans ({Grava} >Pelnupīte -Cūku purvs; <Kraujeļmu gr.); >Padoma strauts; <Lapenieku gr.; <Ušurupe12 -Ušurs; (>Asarupe14 (>Silto gr.)); <Nidrīte18; >Krieviņgrāvis; <Ustupu gr.3,5; <Mandauga17 (>Stiebriņu gr.; Solitudes gr.)); >Morozas grāvis; >Nirīte; >Pīsteņa24 /?Piestiņa /<?Osa (>Saipīte (>Palaceņa)); >Saikava; >Sogārdu grāvis; >Svētupe15 -Svētes ez. (>Krāka) -Starpīte0,2 -Dreimaņu ez. (<Nesala -Dūku ez.); <Niedruška12 //Ķemerupe -Viļvānu ez.; (<Pārkārtne); >Tocīte (>Krusta gr.; >Graulīte);

Jaunpededze, Pededzes kanāls +>PEDEDZE159 ( A - Z ) - >Akaviņa22 (>Maltupīte; <Jāņupīte; <Siberupīte); >Alūksne 27 //Beja /Alūksnīte; (>Jērupīte10 (<Struncene); <Sarkanīte; <Lielā Sarkanīte; >Skolasupīte (>Adrakašu str.); >Robežupīte); >Audīle18 (<Plūdu gr.; <Dzelzceļa gr.; >Grūžupīte (>Purva gr.); <Knerša (<Vienvārstes strauts9); <Dardziņas gr.); >Dambīte12; >Grīviņa1,2; >Guldupe; >Ievedne22 -Dūņenieks; (<Sisiņu upīte; >Šķiņķupe; >Vilkupīte (<Vēršupīte; <Kļavupīte; <Panāsīte); <Ogļupīte; <Svarīte (>Zvērupīte (<Sebežnieku gr.)); >Ievupe (>Upja); >Krustalīce24 (<Velna gr.; >Asarupe13 (>Emzīte); >Āriņupīte11; >Ķīšupe; >RobežupīteX; >Alksne); >Krutupīte9; >Ķerupīte; >Laikupe (>Krutupīte7; >Medņupūra str.); >Lepistioja; >Lešķupe; >Maiļupe (<Miezāju līnija); >Makstiņupe; >Mazupīte; >Mugurupe2 (>Mellupe + <Pogupe  (<Ludza ez.- Ludzupīte); <Kaugurupīte (>Kazupe); ?<Līdumupe8); >Mugurve12 (<Melnupīte); >Paparze27 -Indzers (>Racupīte; <Umāra17 (>Kapupīte (>Seskupīte); >Dzelzsupīte); >Uranažu strauts; <Lejas str.; >Ermiķu strauts; >Rūdupe; >Dzelzupīte); >Parioja; >Pika grāvis; >Sarkanīte8; >Sikseleoja; >Stebera gr.; >Tīro grāvis16; >Vidupīte; <Bebrupe11; <Dzelzupe; <Igrive17 (<Grundu gr.; >Mellupe (<Bērzupīte); >Ciršņu upīte; <Indzera gr.); <Jurenska; <Krusenaoja; <Liepkalnu strauts; <Mālupe; <Sita41 (>Akmeņrūcis; >Apkārtupe12; >Bērzupe; <Dzirla23; <Dvorupe14; <Liepupe; <Vilkarūcis); <Sūrmēoja; <Viertupe (<Sāmaņu gr. -Sāmaņu purvs; (>Dobusalas kanāls)); <Vilkupe; <Virgulica20; <Vucenupīte;

Vecpededze <Pērde82 //Bolupe /Pērdeja (A - Z), >Ašusila strauts; >Čāgupīte; >Dūgupe; <Dūrupe; >Kaļņupīte4,5; >Kurna26 (<Kačupīte -Sprogu ez.- <Zaļcupe); >Ladzeņa3; >Makšinava; >Mežareja?; <Narica (<Melnais rūcis); >Oknupe; >Palnupe; >Raganiņa (Silacīma upīte); >Rūbežupe1,8; <Staigupe; <Teterupe23; <Vārniene50 (>Rūbežupe11 (<Sūcene); >Cimpīte; <Kārnīte14 (>Dobupe); <Sudarbe22 (<Doberūcis5; <Ilgančupe5 -Ilgančezers; (>Dzīste)); <Pokratiņa14 (<Avotiņa; <Cykupe)); -Pērkonu ez. (<Žaugupe); - Balvu ez.; grīvas attekas, zari - /<Posms; />Sūriņš; 

>Veseta56  ar avotiem -Kāla ezers (>Saltupe //Tolka -Sudāriņš //Tolkas dzirnez.; Asmenītis- Milnupīte- <Ilziņupīte- Ilziņš- Salājs- Miltupīte; <Rēzēnu strauts); >Aronīte; <Antonīca14 (>Svirēja (<Jordānīte)); <Skaldu upīte -Dēlītis; <Labonīte6; Mailīšu grāvis; <Jaunā Veseta; >Vecā Veseta; <Savīte25 -Kaņepēnu ez.; (<Dzērvīte; >Taurupīte4); >Riekstiņa; <Šubraka; 

>Vērde; >Veseta56; >Vesetas kanāls; >Ziedu grāvis; 

AIVIEKSTES kreisā < krasta pietekas ( A - Z ), (> labās, < kreisās), 

<Abaine14 //Abaines kanāls (<Lakstienas gr.; <Seldžu gr.; >Nainiekste; >Abora); <{Arona}; <Babraunīca //Braslava15 (>Līkups; >Bebrupe); <Bērzaune29 (>Alūksnīte10 (<P gr.); <Gardaune //Rītupīte; >Timsmalīte); ?<Ciķeļgrāvis; <Driksna -Driksnis; <Isliena25 -Islienas ezers; (<Sildu ezers; <Muižupe; <Jaunisliena; >Sumeja3,2; >Madava; >Dubīte); <Joša; <Kārklupīte; <Kāršupe; <Lukstupe (>Salupe); <Liepkalnu strauts12; 

<Meirānu kanāls25- (Malmuta25 (<Kaževa15; <Varka; <Strodauka; >Līpupeite; Dekšoru str.; Rūbežnieku gr.;); <Brieža grāvis; <Teicija; <Ūjiņa; <Lisiņa18 (>Vabole; >Inčāres strauts (<Suruča); <Dīrīte (>Murmastiene; <Grāna grāvis); <Vasjas strauts (>Jāņkrusta strauts); <Bestineica); <Veclisiņa (<Peilāgs); >Lubāna izvadkanāls (>Īdeņas kanāls (<Malta; <Suļka; <Vecmalmuta (>Mežūlne); <Ciska; Veclisiņa)); >Zvidzienas kanāls (>Lakste; >Maizaste; >Asna; >Strūdzene); <Pabrauklis); <Mila; <Odaža; <Patmaļu grāvis; 

<Pūķupīte; <Rupsalas grāvis (>Seldžu gr.); <Smerdīte (<Dzirnavu gr.); <Talicka; <Sāvīte10,5 /Uģērnīca (<Lapse??); <Vaibiņa12 (<Kaķene); <Vērdes kanāls; Ziedu grāvis; <Ķimstene //Zušupe; <Zvidze; 

DAUGAVAS > labā krasta pietekas (A - Z); 

>Aizmata /Skanstupīte (<Maiļupīte); >Apšupīte; >Ašķere; >Auseika; >Balta; >Baturišku gr.; >Bazneicas gr.; >BlieķupīteX; >Bluķupe; >Bondaru`grāvis; >Ceplīšu upe; >Čerņija; >Dārzupīte //Asote; >Dīvaja (>Brasla24 + <Maizīte14 (<Pulksteņupīte)); >Donaviņa; 

>DUBNA120 -Sivers (>Zvirgzdupīte; <Juzupe; >Krūģeru upe2,3; <Kovšika -(<Dreidzs- Čenčupe (>St))); -Ārdavs -Lejs; -Cārmins (>Mazā Dubna); -Zosns; <Dubovka (>Kamennij ručej); -Sakovas ezers; <Muldovka; -Aksenovas ezers; >Paršučka; <Gņilojručej; <Šaltupeite; >Taukupeite; -Višķu ezers (<Lekša gr.; >Raudiņa); <Aliute; <Augšdedze; <Bērzupe7; >Dabiņš10; >Dūklis8; <Dzilnas gr.1,2 >Egļupe6; >Feimanka72 (<Preiļupe (>Ostrovas grāvis); >Sanaude14; >Maļa); <Greivas gr.; >Jāša28 (>Neica -Asaru ez.; <Dzaļbovka; <Rūbežneica; <Gubaika -XĀrdava ez. (Jānu avota strauts); <Vīragne -Vīragnes ez. (>Vordovka7)); <Kolupe19 (<Ūdze; >Zelmera gr.; <Viedzeleite; <Krivanu upīte //Riša; -Mazais Kolupes ez.-Lielais Kolupes ez. (>Solupe)); <Kucupe5; <Mundovka6; <Medupe16 (<Kampinskajas gr.); <Malnaviņa6; >Oša62 (>Mazā Ūša; <Zvergža11; >Lēcija10 (>Tiltagala grāvis); <Ivaisis10; <Soltupe (>Ezera grāvis); >Locupe); <Sauna43 /Sovanka (<Salamaska; >Jašores strauts); >Melnupīte17 //Malnupeite -Deguma ezers; <Sumanka16; >Borovka10); <Stukmaļņeicas gr.; >Šusta17 -Šusta ez.- (>Bleideņa //Rītupīte; >Dzilna (>Rūbežnīca -Baidieļs); >Raudupīte; <Vaižanka); >Tartaks21 -Rušons (>Rušenica -Zolvas ez.; Lazdu grāvis; >Pušica11 -Pušas ez. (>Dziļais gr.; <Locu gr.; >Dubņagu upe;) (<Zelta upīte)); >Ūdzeņa; 

>Dūbupe; >Dzeņu grāvis; >Elena; >EžurgaX; >Florupīte; >Gņiloj rovok; >Graužupīte; >Greiva; >Gumerte5,6; >Indrica60 (>Limana upe; <Žukovka7 //<Nartišu gr.; <Mazā upīte; -Ižūns; -Iļdžs; -Indrs157,2 (<Dzeguze //Zagūze25 (<Noviku gr.; <Mazā upīte); >Malnupe; >Pourišku upe -Lubāns; -Dūņu ez.; -Mazais ez.); <Kaļedovka8 (<Samaņica); <Izovas strauts7 //Gorodišķes upīte; >Lileja -Dortpoles ez.; >Purva ez.; -Dziļais ez.; >Lukštānu ez.); >Izteka; >Jāņupīte (>Veiguļu str.; <Olksna); >Jaunušānu upe; >Joņupe //Ivane (>Šaušupe; <Kalnišķu ez.(<Rištaks)); >JurupeX; >Kaibala16 (<Gribuļupīte12; >Kraukļupīte); >Kaloda; >Kamenka; >Karikste; >Kaupreite; >Kārklupīte (<Velvīte); >Ķillupe; >Kiseļevcu str.; >Ķīsums; >Koņuša grāvis; >Kosines grāvis -Koša ez. (>Ķirupe); >Kozupe (>Melnais gr. -?Gerlaks); >Kraukļupīte; >Krutovka //Seļica; >Laimes grāvis1,7; >Lapsu strauts; >Lazaretnaja; >LebģeX; >Leiksna47 //Līksna (>Auksteņa13; >Ceistopura grāvis; >Jurčiha grāvis; <Kapustņica; >Lielais Veipiets; >Lielā Muša8 (>Mazā Muša); >Mazais Veipiets; >Molupes grāvis; >Olksna; >Strope9 (>Omūta; >Veižalka); kanāls -Ļubasts (>Šoltupe; <Ožupe)); >Lokstene; >Longa (<Greiva); >Ļipka (>Glubokij`ručej; <Kladočki); >Maltupīte (Zirgupīte); >Marku upīte (>Krasnaja rečka); >Meļņička; >Mogiļnij ručej;

>Mīlgrāvis, <DūņupeX; >SūnupeX -Ķīšezers (>Langa; >Sužu grāvis; <Sīriusa grāvisX; <Šmerļupīte (<Dreiliņupīte)); <JUGLA 3,4 (>Juglas kanāls3,3 (>Bukultu`strautsX // BērzupeX (Gaujas-Baltezera kanāls -Baltezers- Spriesla))); -Juglas ezers- <Piķurga17 (<Dauguļupīte; >Karātavu grāvis4,5); <Strazdupīte2,8 -Dambjapurva ezers (<Gaiļupīte); >LIELĀ JUGLA65 /Berģupe//Meldrupe; (<Mērgupe58 /Būnēnu strauts6 - <Brendupe; >Cirīšupīte; >Žorupīte; >Gulsupe6; <Jāņupīte; >Piģeleja; >Silupīte; >Vanagupīte (>Dandupīte); <Viļumupe8; <Zaube29 (<Rijaskalnu strauts (>Baurupīte; <Izteka; <Mellupīte); <Ļūkānu strauts; >Gāburupīte (<Domērupe); <Vārnupīte);

>Suda38 (>Dūņupe13; <Gaiļurga; >Kaķupe (<Sērupīte; >Zušupīte); >Teiļupīte6 (>Umerupīte; >Teides urga); >Vaizule; >Zviedrupīte; ?<Sudasupe11(Wiki)); >Krievupe48 (>Mude); >Pietēnupe14; >Tumšupe49 (<Arupīte14; >Ķibīte); <Urga);

<MAZĀ JUGLA119, >Abza25 (>Sise; <Ģērdiņstrauts; >Sivēnurga; <Urga7,1*; |Skolasupe <Ogres|; >Bērzupe12,4 /Iesalnīca //Dzirnupe (>Āmurupīte); (<Ošupīte14; <Kravete); >Dēliņurga (>Ķuoderīte); >Ērmaņu urga; <Ežupe (<Robežgrāvis); >Irbupīte; <Kalējgrāvis; >Ķivuļurga20 (<Nabiņurga); >Sidraburga; >Lēģerurga; <Levenstrauts11; <Liepurga; <Sisiete (>Kaļķupīte; <Paunēnupīte (<Bundulēnupīte)); <Plaudīte2,1*; <Pečorīte2,5*; <Caunupīte (XUrdziņa); <Urga; 

>Nereta46 - ( A - Z ), >Ataša27 /Nikāzis (>Marindzes ez. (>Čiganka (<Ilzīte); <Oklā upīte), (<Drikaites gr.; >Vaivadu gr.; >Taurupe; <Rūzeite; >Gūbeņu upīte; <Nīdreite; <Nīdrupeite; >Mārsna); <Ģedušu gr.; <Ņotrupe1,9; >Oklā upe1,7; >Sokaža6; >Ūdze29 //Odze -Odzienas ezers (>Žagata; -Dzērvīte), (>Apozole (>Baltais strauts; <Ļimanu gr.?; >Spiļvu ez.-Spiļvupe; >Caurā upīte); <Lācupīte); >Dobupīte1,8; <Dēmenīša -Domaņu ezersX, (<Rāksalas strauts (>Kurtavas gr. (<Vabulīte)); >Gergrodas gr.); >Vīpīte2,9; >Zilupeite5; <Zivjupīte; 

>OGRE177 ( A - Z ) -Sivēniņš; >Ogrīte -Astijervs; <Ogriņa; <Āķenupīte; >Alainīte12; >Anca upe; >Aviekste28 (>Rozena; <Urga (<Poļu grāvis)); <B(a)ložupīte; >Cēsīte; >Dzērvīte (<Sivēnīca); <Ežupe; >Gāršupe12 -Gulbēris (>Plānupīte5,5; >Vella gr.; Āža gr.-Govenis; >Mizu gr.); <Ilzīte12; <Kangarīte?; <Lašupīte //Kangarupīte (<Klemšķupīte); <Kārtiņa; >Līčupe40 //LĪCE (>Bebrupīte; >Birzēnupīte (>Zvannieku strauts) |šķirtne ar Amadu|; <Bulavupīte; >Rijiņa; >Stirve (<Ķūžupīte); >Kazupīte; <Mušķupe; >Taurupe; <Vedze (<Dobaka -Vaukšu ez.)); <Lobe22 -Lobes ez. (>Bebrupe (<Galdupe; <Lantupīte); <Lokmene (<Elkšņupe); <Lubīte); >Maiļupīte; <Makupīte; >Meltne13 (<Zāļupīte); >Milnupīte; <Mutuļupīte; >Nāruža14,5 (>Stampupe-Strupis; >Vimbupe /Klāvupīte; <Skuķupīte); >Norupīte21; >Pāvīte; >Piparupīte9; >Lukstiņupīte; Radžupīte; >Ranka21; >Risene10 (<Asiņupīte; <Gravkalnu strauts1,3); >Rītupe; >Saltupīte; >Simtiņa; <Skolas upīte2,4; >Skolasupe14 +|M.Juglas Abzas augšgals|; <Sumulda12; >Sustala7,0 -Briņģu ez.  (<Dzirnavupīte; >Gravas strauts (>Bābenīca; >Liedes strauts); >Orisāre2,4 -Inesis- Pīla0,9 -Tauns (>Silakroga gr.2,9 |savienojums ar Gauju|; <Balga; <Laskate); >Nedzīte1,4 -Nedzis (Meldera gr.)); >Taukātne -Mucenieku avots; <Valola17 -Pakšēnu ezers; (<Lubeja (>Ļaudonīte); >Andrupīte -Jumurdas ezers; >Sārtupīte -Lācīšu ez.); >Ceplīšu upe); <Varavīksne; >Veģerupīte7; <Viešupe15 -Viešurs (>Dietlāviņa; >Velnupīte; >Dzērvupīte; >Kuršupīte -Avošiņš (<Selīte (Bisiņa; Melnupīte)); <Riekstupīte; <Jaunupīte; <Seskupīte; <Sūcīte); <Virdzīte8 -Kvēksnītis); 

>PĒRSE - (>Atradze5; <Avotiņu upīte; <Iršupīte9 /Šukumupe (Gailīšu upīte, Nasulītis; Nolūksnīte); <Luisīte; >Mazā Atradze; <Paskule8 (>Galdupe); >Pelava22 (<Naskāne7,1; <Samala2,9; <Odze7 -Odzes ezers (~Melnupe; ~Vēžupīte; ~Kaļķupīte)); <Recija9); 

>Piešupīte; >Plēšupīte; >Podraudze; >Podgurjes str.; >Pomazina; >Puniška; >Putānu upīte (>Krjuča); >Razboja strauts; >Remte (<Gaujiņa); >Rēvelīte5,7 (>Spilve); >RīdzeneX (<SpeķupeX; >DzirnupīteX); >Rite; >Rīterupīte (>Urga8); >Rogāļu strauts; >Rosica (<Berjozovka21; >Savica12; <Vaicuļevas strauts; <Krutovka); >Rudņa (<Lābiņu upeite6; >Šaltupe (<Korklu upeite); >Malnupeite); >Rumbiņa; 

>SARJANKA 77 -Bižas ezers; (A - Z), >Asūnīca35 -Dagdas ezers- (<Locupe -Loceits; >Narūta (>Guščica (<Purpļonka)); -Ješezers (<Paulinka; <Akmeneica -Riuseits (Patmaļnīku str.); -Udrijas ez.; <Židovka; <Jurkovas upīte); (>Dagda12; >Jolzas ez. (~Kaķu grovs) -Tēce; >Ormjanka (<Sarkanā upīte); >Tētes gr.4,3 (<Naudas groveits); <Boris?); <Pupaļņa; <Akmineica; <Aktica (>Lukšova (>Ūšupe)); >Čaušica21; >Deņica12; >Malcenka11 (<Oļšanīks); <Moļneica11 (>Melnais gr.; <Grava); <Mukvjacica; <Nalogu strauts8 (<Kazeņa); >Siņicas strauts8; <Rūbežneica //Borisovkas upe); <Vanagupīte9; <Kamenka; >Turja; >Volčica12; 

>Silupeite3 (<Dimantu gr.); >Silupīte4; Sitņika gr.; >Skaista (>Soļanka); >Solodka (>Šaltupe); >Stirna16 -Stirns (Skradeļu upe -Kuļs); >SūnupeX; >Šereņa; >Šumanu strauts; >Šuņica; >Tabakerka //Pļaviņa; >Teļu grāvis; >Temuļupīte; >Tite; >Torņupīte1,3; >Urga; >Vecpils grāvis; >Vilbaudīte; >Viļušu avots; >Peščanka //Zīmeļa; >ZeļķupīteX; >Ziedupīte; >Zveņģupīte (>Īdavas upīte);

DAUGAVAS kreisā < krasta pietekas - ( A-Z ) (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas); 

izņēmums no alfa-beta; < Dzisna 183 /Dysna (<Drysviatka /Drysviata /Drūkša (Lietuvas-Baltkrievijas robeža) - Drukšiai ez. (<Ryčanka -Riču ezers - Silica 2,1 -Sila ez. (>Čuriška 1,1 -Šenheidas ez.; <Vaļaņišku upe -ez. -Kuriļišku upīte -Beļanu ez.); <Dūnāklis -Akmenīca1,2 /Акмяніца; <voz.Dubra- Stavupe (>Netīrā upīte)); 

<Altene; <Bajārupīte; <Baložu upīte2,4 //Kalkūnu upīte (>Strazdupīte2,2; Bajāru gr.?); <Barana grāvis (<Liepu purva gr.); <Bērzene (>Melnais str.; >Meitupe (>Jukumstrauts; >Ēturga); <Pūķupe); <Borne; <Brantupīte; <Bruņinieku upe /Melnupīte (<Žukovka); <Buldurupe //Buļļupe9 /Ziemupe //Mēmupe; <Dīriķupīte (>Degļupīte; <Torbēnupīte); <Drēģu gr.; <Dūbais grovs1,4; <Dzirnupīte /Staltānu upīte; 

<Eglone36 (<Bērze16 /Caunupīte (>Rātupīte (>Rītupe)); >Lāčupīte8 (>Cīruliņa7; <Dzirnavupīte); >Grīvīte; >Riteniška; <Akņupīte); <Griķupīte1,2 {teika}; <Kapara grāvis //Hapaka grāvis15 (>Lāčupīte; >Rātsupīte; <Spilves grāvis; >Beķera grāvis);

LŪKSTES sateces baseins ( A - Z )  -

<ILŪKSTE55 /Lukšta /Berezauka; -Lukšta ezers (>Stelmuže (>Gulbjupīte)); >Barsukienes grāvis; >Bebrupīte; >Cīruļu upīte (<Novinas grāvis); <Eglaine10 (<Annmuižas upīte (<Sviļu upīte (<Soma upīte -Sūnāklis); <Baltmuižas upīte); <Kalvānu upīte; <Melnupīte); >Jaunupe; <Kazupe9 (<Dubupīte); <Lašupīte  (<Kairova upīte; <Jelgaviņas upīte); <Lašu strauts (>Kalnišku strauts (<Garās pļavas strauts)); <Līčupīte; >Lustbergas upīte (<Leone); >Mukāna upīte (<Goģa upīte); >Munda (-e)?; <Rauda11 (<Zvirgzdupīte; <Pavlova upīte); >Šarlotes upīte (<Lakstīgalu strauts); >Šēdere12 //Sasaļu upīte //Šēderes str.; (>Kokišpurva upīte; >Pilaču upīte; >Gorodecka upīte (>Endenes upīte); <Vecgrīnvaldes upīte);

<Dviete37 /Sloboda /Bokānu upe; >Akmeņupe12; <Alkšņupīte7; >Dubiks?; <Ilzupīte (<Kaņupīte); <Juzine; >Kaldabruņa12; <Krapānišku upe (<Mūratilta grāvis); >Lāčupīte; >Pūdānupe (<Līčupīte); >Pastaune8 (<Rupsīte); <Rotupe; >Roucupe //Rūcupe4,2; <Viesīte6,5 (>Berezovka /Peikstulīte, <Bērzupīte?; <Sarkanā upīte); >Pļepovka7; >Vilkupe;

<Jesperu grāvis; <Kašurga (>Saltais gr.); <Kausupe (<Vilpīte; <Silupīte); <Ķekava29 /Ķekaviņa (<Alkšņu strauts9 //Bēčupīte; <Mellais strauts; >Sēravots; >Ķēžupīte; <Plasa /Zites strauts; Melnais strauts; <Upmalnieku grāvis3,8; >Suņupe8 //Ķeruļupīte; <Vecā Dobupīte; <Butleru strauts (>Dobupe); <Daugavas—Misas kanāls12; <TāmurgaX);

<Lauce33 (>Kazupīte; >Secene9 (>Krūtupīte (>Klista grāvis -Aklis); <Mežziedu upīte; >Miglu grāvis); >Nātrene; <Ellīte (>Kučpintu upīte)); <Laucesa29 -Smelinas ez. //Laucesas ez.- >Ninaja; <Ilgas upīte -Ilgas ez.- Odenes strauts; (>Grendze; <Medums; <Pakrāce11 -Sventes ez. (); >Kumpota29,8 (>Skirna //Vilenka6; >Straumene5; <Priduleja); >Melnais grāvis; <Berkeneļu gr. (<Krastupe1,9); >Kumbule/Janovka/Kruča24 (Bruņa ez. >Černij ručei); >Zeļenka; >Karčemnaja rečka); <Lazdukalnu upīte; <Loču kanāls; <Logovka; <Mālkalne; <Marinovas gr.; <Marjanovas gr.;

<Mārupīte 7,7 (>Māras dzirnavu kanāls5,6; >Bieriņgrāvis; >Tēriņu grāvis; <Mazā Mārupīte); <Meldrupīte; <Melnupīte (>Nīcas gr.); <Meņķa upīte; <Molčanovka; <Muravku upīte; <Naudas grāvis {teika}; <Norena/Ņega10 (>Šīrmeļupīte); <Olāja upīte8 (>Cārpeja gr.)); <Olekte; <Osinovka //Asinauka 4,8 (>Baložu upīte (>Strazdupīte; <Bajāru gr.); >Bezvārdis; <Līlenfeldes upīte (<Elkšņupīte)); 

<Pelīte; <Pikstere20 (>Rimšānu grāvis; >Baltinupīte; >Saukupīte); <Piskovatka; <Plānleja; <Plātere?; <Plieņupīte; <Poguļanka (<Tartaciņa); <Pūķupīte -Vīķu ezers (>Vīķupīte; >Akmeņupīte; <Kameņu gr.); <Puntouka -s grāvis (<Gaiļupīte (Niedru str.)); <Raģupīte; <Reiņupīte; <Robežupe (<Tjomnij rov); <Rudzaite; <Salaka grāvis; <Saulītes gr.; <Sienapurva`upīte; <Silupe13 (<Jāņupīte; <Kanceuhas leja; >Pičuļupīte; >Purvinieku upe (>Perliške)); <Skujupīte; <Sleitarānu upīte; <Smiltes gr.2,9; <Dzirnupīte /Staltānu upīte; <Sodeja; <Spiču grāvis; <Šaltupe; <Tabore //Gļinovka; <Talkaņa; <Varnaviču strauts; <Varžupīte; <Vecbutānu gr.; <Vecsērene; <Viļeika (<Melnupīte, >Kobilka, >Perebrodje); <Vitkops;

<Ziemeļsusēja52, augšgalā <Landzānu upīte; (<Aldaunīca11; >Bišu gr.; >Liepu purva grāvis; <Piestiņa15 (<Melnupīte8)); <Podvāze20 (>Lakstīgalu gr.; <Misupe?; >Priekulānu grāvis -Priekulānu ezers- Klaucānu ezers; <Biržupes kanāls //Cara kanāls?; <Ridupīte6; >Rāviju gr.; >Bišu gr.; >Stirnu strauts; <Vecaldaunīca; <Vārzgūne5 -Vārzgūnes ezers (>Ērmīte; <Bērzupīte); <Vīpīte; <Zasa14 (<Jaunaldaunīca); <Zeļķu str.X; <Žīda grāvis; <Žīdupīte; 

Ūdenskrātuves - ( A-Z ) - Pļaviņu ūdenskrātuve # Ķeguma ūdenskrātuve # Rīgas HES ūdenskrātuve;

Attekas - ( A-Z ) <Barans; <Beķergrāvis; <Bieķengrāvis (<Bišumuižas grāvis); >Ceļa Daugava; ><Kumiņš; >Mazā Daugava (>Donaviņa); <Mazā Daugava (>Ķīlveina grāvis); <Olekte; >Pilsētas kanāls; <Saka; >Sarkandaugava (<Ūdru atteka); <Sausā Daugava (<Ķekava; >Lebjava (<Kazpurva`gr.; <Zumpītis); <Tīturga (<Ostvalda kanāls)); >Vecdaugava /Audupe -Slīkonītis; <Veide (<Līčupe /Tome; <Nabe; <Čurkstiņa); >Zunds /Āzene (<Mārupīte); /Roņu dīķis (<Spilves grāvisX);

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©

Lieupes sateces rajons

LIELUPES lielbaseins - ( A - Z ); > labā; < kreisā krasta pietekas; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);

M Ū S A (virzienā pret straumi) >Ārces strauts; >Stabulītes strauts; >Ceraukste32 (<Lopgales strauts; <Jodavas strauts; <Spreņģu strauts; <Skaryte; <Lakštupe); <Ružu str.5,3; <Žūku strauts (>Kamardes gr. 5,7); <Žydupis(LT); <Šakarnis; >Bėrė; <Kamatis; >Tatula66, <Dubysas; >Jiešmuko; >Pyvesa95; <Patrakė; >Lėvuo //Lēvene148; <Ramojus; >Alksnupis; >Mažupė42; >Ragupis; >Plautupis; >Lašmuo; >Daugyvenė64; >Kruoja60; >Salvis; >Tilka, (Pala); >šiladis; >Kulpė41; >Tautinys; >Voverkis; >Vilkvedis; Kūra; >Einautas; Noruta; >Viekšmuo(LT),

MĒMELE ( A - Z ) - Lūšna; |Lietuva|->Laukupe23 (<Ravupis); <Beržona; >Vingerine22 (<Kardupelis; >Beržiena); >Vīžona40 (<Ūdrupis; <Karvelis; >Gervalė; >Šaltoja |ūdensšķirtne ar Daugavu| (>Šeškynė (Lūkšta); >Juodupė (Paskaistis); <Valeikupis; <Būtėniškio upėlis; >Pajuodupelys; >Plentauka; >Lakštena; >Minava; >Fermos upelis; >Drūčiupis; <Valkšna); >Pūkinė: >Nadžupe; <Gaigala (<Senupe //Senupis); <APAŠČA88; <Audupė; >Ānmēmeles strauts; <Bardžūnu strauts (>Krūtas (<Ašoklis)); <Bėnupė (Palsupė); <Budbergas strauts; >Dvorupe; >Egļupīte; <Kalnadruvu grāvis: >Kalnamuižas strauts; <Kišupe; <Kraklis; <Kukuču strauts; <Ķīku strauts; >Likvertenu strauts; >Nereta25\valstu robeža\; >Riju strauts; <Rindauga; >Rīkanu strauts18 (>Kadiķu grāvis; >Kūgeļstrauts); <Robežgrāvis; <Plačiuju kanāls; <Sandariškiu upelis; <Strautas; >DienvidSUSEJA114; <Totorkalniu upelis; >Vieniņa grāvis; >Viesīte66 (>Melnupīte; >Sunīte13; >Pālupe6; >Pātīte; >Stērstiņa; >Jūga10; >Dzilna12; <Dzelzīte; <Liesvinču? grāvis; <Platone1,5; <Cēze11,5 //Veccēzīte; Varžupe; Vilkupe; <Žebere9); >Žūžas strauts; <Žvejotgalos upīte; >Žūru`strauts9; >Vecsaules strauts; Saules strauts7;

DIENVIDSUSEJA114 ( A - Z ) - >Arālīte21 (>Orste; >Sūpīte; <Goba9; >Tameiku grāvis; Oisteres strauts); >Dobe13 //Susejiņa -Patmalnieku ez.; (>Lapenes upīte; >Vilkupe); >Dūņupe14 //Duoņupe; (<Skosupīte; <Vecupīte3; (Saukas ezers- >Klauce17 (<Raktupīte -Sūpes ezers); Bruģupīte1,54); <Dzirnavupīte; <Elsīte15 (Vecmuižas ezers - Viršupīte); >Garvēderu grāvis; >Gaujiņa; >Krācējgrāvis2,8 (>Cēzīte); <(Gārsenes) Lāčupe (<Piestele//Indānu upīte; >Rūdupe); >Radžupe17,5 (<Rīdzene (>Upesgala upīte); >Šķērse (<Putraimiņu gr. (<Solu upīte2; >Vainagu gr.; <Mežgalu gr.); >Audriņu gr. \Aknīstes robeža\); >Plotkes strauts (<Patrupe); >Saltupīte; <Salate12; (Baložu upīte -Krīgānu ezers; <Rites strauts); <Skārdupe; <Soltupe -Svētavots; >Vecmelderu avoti; >Vilkupe; >Zalvīte36 (>Sutenāre; <Dešupīte10; <Žīdu grāvis9); >Gobāja; >Iesnupe12; >Zalvītes strauts8; <Vilkupe8; <Zušupīte ?Ārsupju gr.; Binatu gr.; Krieviņu gr. Ošu gr.);

Apašča88  no iztekas; />Apaštėlė; <Ilgoja; >Kadoras; >Dunojėlis; <Agluona; >Rovėja (<Kubiliu up.; >Garšva; >Jievinė; >Serbenta (>Molina; <Agemiškė); <Margeniškis; >Karvelupis; <Gylė; >Kryžiupis; <Žirglaukis; <Obelaukis; <Varnupys); <Šilinė (<Šilinėlis; >Upėlis); <Balo upelis; <>Užusilės upelis; <Čigonu up.; >Augštoji`Gervė (<Užla; >Gervė); >Žemoje gervė (<Stridinis; <Pekla; <Gervelė); >Perkasas);

LIELUPES   labā > krasta pietekas , ( A - Z ) -

/jaunā upe - >/Buldurupe /Buļļupe /Ziemeļupe; >Cērsna /Dišupe (<Skolasceļa grāvis (>Sarkanais gr.); >Cīruļupīte); >Dimantu grāvis; >Baņķa`grāvis; >Garoze25 (>Renģelis9 (Mizupīte7); <M.Ragvēzis; >Sidrabenīte (>Avotu grāvis; >Dziļstrauts); <Sodzeris?; >Velna gr.; >Zaķstrauts;); >Grēka`grāvis; >IECAVA155 /Veciecava; >Kalnciema kanāls (Puišstrauts /Skangaļu gr.; <Rīta ganību gr.; >Grabas gr.); >Dzīste /Klīves kanāls (>Lomes grāvis (<Brasla gr.); >Zirgu strauts); >Klostera grāvis; >Kukšstrauts; >LiekneX; >Mellupīte; >Mežzars; >Nāburdzīte; >Spuņņupe (>Sarkanais gr.); >Tetele?; >Varkaļu kanāls (>Neriņa18 (>Beberbeķu strauts; <Dzilnupe; >Miglupīte); >Zizma15 (>Sidrabe7; <Malva5,8);

IECAVA136 ( A - Z ) - >Avotgrāvis; <Avotu grāvis; <Būriņu grāvis; >Bābu strauts; >Bicāju grāvis; >Birziņa15; >Briede10 (>Gaiļu str.); <Dzeņupīte; >Dzērvīte11 (>Mūrnieku gr.; <Plasa); >Glīdzstrauts; >Ģērķu grāvis; <Iecavīte3,7; <Ikstrums28 (>Dole (<Dolīte); >Dorīte); >Jesku grāvis; <Jorģelēnupīte; <Garbaru strauts; <Ģedule11; <Ģirupe12; <Kumas upīte; >Koķupe; ?<Kūmupe6; <Lambārtes kanāls; <Meiru grāvis; <Mentes`upīte; >MISA108  (>Apiņupīte6; >Cena18 (<Spulle); >Daugavas—Misas kanāls; <Medaine5,3; <Milupīte; >Mīlupīte11; >Olaine 8,7 (<Sin?idel (Apšukalnu kanāls (>Vāciešu liekņa)); <Smerdukļu grāvis); >Pupla; <Skujupīte; >Stiebrāju grāvis; >Taļķe31 (Vīksniņa22; >Gailīšu strauts); <Tēces`strauts; >Upmalnieku grāvis; >Vārnupe (>Plančupīte); <Vāverupīte6; >Zvirgzde30 (<Augstupe10; >Rūsiņupīte7; (Staņķu ezers; Aklais`strauts5,2 (Plošu grāvis5,4)); >Reizenupīte; <Rudupīte; <Rukšupīte; >Skujaine; >Slastupīte; >Slepkavupīte; >Smakupe19 (Jāņupe20; (?Ratastrauts; Veca Jāņupe5; Putrupe11); Baložu kanāls); <Smārde12 (>Vedzerīte); >Stampupīte; >Straujupīte; >Sudmaļupīte6; >Sveķu strauts; >Svētupe6; <Svētupīte; >Taurupe; >Vabuļupīte; >Vērģupe15 (>Rajuma strauts);

LIELUPES kreisā < krasta pietekas ( A - Z ) -

<Īslīce70 /Yslykis (<Bedre; <Maučuve22 (<Upelis; >Drykis);<Bērstele53 (>Kerkšnis; >Piktakmenis); <Plānīte35 /Plone (<Eglupis; <Marginis; <Murdzenis); <Mazplānīte; <Svirkale28; <Melnupīte16; <Dzirnupīte10; >Padegu strauts); <Borne?; <Jāņupīte; <Kaucis13; <KaugurīteX; <Kauguru kanāls12 (<Slampe (<Līkaušķu str.; <Skudrupīte); >Džūkste30 (<Bulduru strauts; >Čabu grāvis; >Kazuļu strauts; >Klabju strauts; >Kundziņu gr; >Kundziņu strauts; >Lestene (<Bražu grāvis; <Cīruļu grāvis; <Lieljāņu grāvis; >Šautrupe; <Vadžu strauts))); <Kauguru strauts (<Vilku strauts); <Vecbērzes poldera kanāls (<Gaurata; <Pienava28 (>Sellīte5; >Lēpju strauts6); >Garais dambis; >Zaļais grāvis; >Mellais grāvis)); <Pārupju grāvis (<Lāču gr; <Ziemeļu`grāvis; Mārta); <Platone69 /Platonis; (<Kukūlynas; >Dirnēnka; <Vešētinis; <Saulītes grāvis9; >Raudziņu grāvis8; >Salas grāvis; >Sidrabe49; (>Vilķauše; <Kuišupe); >Lielplatones grāvis12; <Režu strauts23,2 (<Zemdegu strauts)); <Sesava58 /Šešėvė; (>Šešėvėlė (<Šaltupis); <Jušķēnu grāvis; >Upele19 (>Žībārtu grāvis8,2); <Oglaine26 (>Jodupe (<Žubu gr.); >Dzirnavu gr.); <Skursteņu strauts26 (<Pičūnu gr.); >Plakšņu`strauts; <Rēda25; >Tigalu strauts); <SVĒTE123; <Svitene80 /Švitynis (<Juodupis; <Raistas|robeža|; >Virsīte /Viršytis40 (>Kapupė); >Kapupe17; <Liepars43; (<Melnupīte //Jodupe); >Lindraku grāvis3,8); >Vanzārīte; <Vecbērze (>Vecpienava (>Vecgaurata1,54); <Vecslampe (>Apšupes gr. (<Čabu gr.)); <Pliķu gr.); <VecSLOCENE44; <Vircava69 (<Kiriena; <Ašvine; >Žvynė; <Audruve52 (<Purvė; <Daumantu gr.); <Eleja32 /Aleja (<Pūču`str.; <Mūrnieku grāvis));

<SVĒTE123 <Auce86 /Puolene (>Rīgava13 (<Vecmiķeļu gr.); >Govainis; >Dorupīte; <Lakāju strauts; <Ružupe; <Sidrabene; <Strautiņauce5,23); <Melnupe5,55 //Jaunupe - BĒRZE; >Buķišķe; >Galiņu grāvis; >Jodupe; <Kaņņu strauts10,4; >Katmilže; >Liekna; <Smirda; <Šakyna; <Tērvete68 (>Reņģe13; >Ailes strauts18; >Ellītes grāvis; >Bramberģes strauts28; <Cērpaine17; <Svēpaine26; <Skujaine32; <Sode (Eglone12)); >Vilce48 (<Vilkīte I; <Vilkīte II; >Kāņupe12; >Ķīve23 (>Lanka; <Žirnupe; <Trumpe); <Rukūze25; <Igate9; <Vingre; <Versme); <Vilpleķu strauts; >Žurele;

<Melnupe14 //Jaunupe /BĒRZE107 (>Ālave (<Jugliņa; <Aurupīte; >Strautiņu gr); >Balžiņa; <Bikstupe (>Ķīļu strauts; >Jaunsēžu grāvis3; <Rūšu`strauts16 (<Padurvju strauts (>Leveste)); <Brandavu grāvis |- savienojums ar Abavu|, >Kaulaiņu grāvis (<Abaviņa); <Bitšķēpu strauts; <Blīdene (>Biržu strauts); <Būku strauts; >Gardene (>Grauzdupe); <Līčupe; <Smukupīte (>Stūrupīte); <Snierājs); >Pikšu gr.; >Sesava25 (>Spārņu`ezera noteka); >Zušupīte2,9 -Svētaiņu ezers-Zebrus ezers- Vāļupīte; <Žare;

<VecSLOCENE44 ( A - Z ) /Slocis /-Valguma ezers - Pulkaine (>Samulomi) -Kaņieris (>Medupīte (>Akiņa); <Moku strauts //Sudmaļupe; <Vilkupīte; >Skujupīte12; >Smirdgrāvis; >Stūrmaņupe; <Starpiņupe); >Tumes strauts; <Tīles strauts; >Vašlejas ?upīte18 /Mieču kanāls (<Sprungu strauts; <Kanenieku strauts; <Ratnieku strauts (<Rēpju strauts); <Viļņu strauts; >Kūlu grāvis; ?Pauru str.); >Vecslocene -Duņieris; (<Siliņupe; >Vēršupīte12 (?S; >Lūžņu grāvis; ">Ķirzaciņa"; >BertumsX; >Sēravots); -Slokas ezers); >Vēžupe; <Velna klēpja avots; <Zvirgzdupīte;

ATTEKAS - >Buļļupe //Buldurupe (<Ziemeļupe /Mēmupe); <Driksa6; >Gāte (>Vidus Gāte; <Lielā Gāte); <Kaķene \Babīša R galā\; >Meža`zars2,47//Mežzara upīte; <Rudulis; >Bumburatteka; >Klīvju atteka; >Ramiņu atteka; <Melnais līcis; <Jūras zars; <Valtera atteka; <Piziķu atteka; >Kīšu atteka; <Kabakas attekas; <Bulduru atteka; <Buļļu atteka; Kuksārs;

Gaujas sateces rajons

GAUJAS lielbaseins ( A - Z ); >labās; <kreisās; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);                                       

Augštece - >Alauksta ezers (-Incēnu avots -Ielenis ~Gaujiņa (>Dunkupīte); >Lukstupīte0,8); <Ežupīte /Ārnīte (>Kagaiņu gr.) //Mierupīte; Vecā Gauja /Jaunā Gauja; caurteces ezeri - bijušais LaidzisX; Brenkūzis; -Dabaru ezers; -Rijas ezers: -Skolas ezers: -Stupēnu ezers: -Taurenes ezers;

Labā > krasta pietekas - ( A - Z );

>Alkšņupīte; >Amerikas avoti; >Zelle /Aukstupīte;

>BRASLA70 (<Buļupīte; <Cūkdambis; <Darvjkalnu upīte; <Dimza (<Ošupīte; <Cīruļupe; >Kaņepju gr.); <Divupe; >Dziļais gr.; <Iesala19 (>Urpele); <Jencelis; >Jugla; >Kurmupīte3,7 //Mālgrāvis; <Līčupe (>Baltiņu gr.; <Pūrica); >Miežupīte; >Nabe -Sārums -Korpu upe; (>Speltes upe); >Niedrupīte//Naidalu strauts-Pīļezers; >Panūta (<Brūveļu`gr.); <Silēnu upīte; <Strautene (<Plaužupīte (<Ačģārņa)); <Slāktuža; >Sulaiņu gr.; <Ūdrupīte; <Virtakas upīte);

>Cīruļu strauts; >Damurga; >Degļupīte; >Draņķupīte11 /Grostiņgrāvis; >Dzērve14 (<Caunupīte; <Cēsaka); >Dziļais gr.; >Dukuļavoti; >Dzirnupe -Dzirnezers; >Egļupīte (<Oļu avots); >Gaujiņa; >Gausupīte (>Jērūžgrāvis); >Grūžupe0,9 (>Abrupe2,4 (<Kalnupe5); <Vīksnupe5,5); >Guķu avotu grava; >Ģīmes upīte; >Iežupe7 (>Briežupe; >Kārklupe //Urgale; <Ķiurga; <Suņu gr.; <Lēnupīte; >Musturga //Dziļupīte); >Jumāra20 (>Tilgaļu strauts; <Anuļa (<Zīle; <Stinku strauts)); >Kazupīte; >Kaičupe (>Bebrupe); >Kalnupe (>Rītupīte -avots); >Kimaoja; >Krāčupe1,58 (<Andrupe10 + >Lielupe17 (>Vīburupe; >Austras upīte6)); >Krogupīte; >Koruļupīte (<Gāršupe); >Kraukle; >Krūmiņupīte; >Kuilene /Bundes upīte (>Leišu gr.; <Annas gr.); >Kūžurga; >Ķūķupīte; >Lānemetsaoja; >Lazdupe; >Lenčupe26 /Kazene (>Dzirnavupīte -Rustēgs; <Dūkupīte (>Cēsupīte; >Rideļupīte1,7); >Sveķupīte -Raiskuma ezers (>Melnupīte; <Munderupīte)); >Līdece //Mūska; >Loja20 -Jērkules ezers (>Līgotņu /Dimzu strauts; <Grašupīte); >Vilkkalnu strauts; >Kaņepju strauts); >Mellupe14; >Melnupīte; >Melderupīte; >Mežrijas strauts; >Mieļupīte; >MUSTOJA83; >Mutulīte; >Niedrupīte; >Paunaoja; >Ķerpulene; >Pedece8 (>Butlērupīte1,3); >Pilupe; >Platūne; >Poļaka (<Markūzu upīte); >Rātsupīte13; (>Bīskapa grāvis; <Varīte); >Runtiņš5,7 (<Berna tece); >Saliņupīte; >Sintaka; >Stakļupīte3,5; >Strenčupīte15; >Strīķupe10 (<Zvirgzdupīte (>Āža`gr.; >Vella grāvis); <Danka; >Ģietupīte (avots ŠtimbēgsX); <Žalga /Brīnumupīte; >Baužupīte4; >Ķiparupīte -M.Bauzis (Gūtes palteX)); >Tilta`gr.1,1;

>TIRZA68 ( A - Z ) - >Aiša13 (>Egļupe (<Kaķupīte)); >Alkšņupīte10 (Čikstes str.); >Alsupīte; <Azanda19 (<Kubuļupīte; >Sace11; >Saltupes grāvis //Soltupe; <Robežupīte + <Krācīte); <Caunupīte (<Rakupīte); <Dadzulīte; <Doņupīte -Pakurlītis (Užgenīca); <Gosupe19 (>Kauļupīte; >Isliņa; <Vagulica?); >Kangarupīte; >Kazu tērce; <Laskate (<Kaķupīte); >Lāčupīte12 (Kamaldiņa; >Melderupīte); <Namupīte1,5; >Narātupīte3,2; <Pāļupīte0,9 /Gruodiņa; >Sudaliņš9 -Sudalezers (Ķiplokupīte -Ķiploku ezers; (<Cirstupe -Opulītis (<Sīļupīte; >Sprīvuļupīte -Sprīvuļu ez. (Letes upīte)); <Olekšupīte (<Gribiņu gr.) -Pintelis (>Pinteļupe; <Vidusupīte// Jērupīte); <Augulienas strauts -Augulienas ez. (>Dumpjupīte; <Dzēznupīte); <Mudaža6,5 (>Akmeņupīte + <Krusta upīte); <Tēcupīte; <Vaskupīte; <Vēršupe; >Vijata18 (>Mālupe; >Džergzdaune; >Alaune; <Krijupīe; <Melnupīte); >Virāne9 -Mazais Virānes ez.-Lielais Virānes ezers (>Ķivene5); (>Rāvupīte; >Adulīte (>Rāvija)); <Vilaune18 (<Robežupe; >Labā Vilaune (>Kapeņu upīte); <Ezerupe; <Tocupīte);

>Tuleja17 (<Pinciņa (Draugolis); >Trakupe?; <Maiļupe; <Sastupe; <Skujupīte; >Āžupe; >Ošupe; <Streina5; >Vienzieme5; <Bāliņupīte); >Ureikste23 //Uriekste; (<Asnupe; >Ašupurva grāvis; >Radzupīte6; >Dzilnupe; >Vilkupe); >Vasilīc avots; >Vikmeste; >Vīksnupe; >Viļķenupīte (>Zīļupīte); >Virde {>AsinsupīteX- Asinspalte}; >Zāģeru upe; >Zīles grāvis; >Zvanu strauts;

>Mustojas83 baseins ( A - Z ), <Parlijogi //Pērļupīte //Sloka (>Baznīcas gr.; <Tītmaņupe; Luutsniku oja);

<VAIDAVA72 -Murata ezers (Kuura (Luutsepa; Soodi; Kaabli); Allumae); >Ančku strauts; >Apšupīte11 /Suskupīte; <Bēteru strauts9; >Cekulupīte13 (<Mazuļa strauts; <Zvirgzdupīte); <Čukstu strauts~3; <Dedestiņu strauts; >Dūņupīte  (<Vēžu strauts (>Zvirgzdupīte); <Avotstrauts); <Jašupīte; <Laurupīte; <Lejupīte~1; <Lintene; <Maltavnieku strauts8; <Mellāpurva grāvis; <Melderupīte; <MELNUPE73; <Metumu`strauts; >Pelli //Peļļupīte (<Ilgājs-Ilgāja; <Mušku str.); >Pehni (<Kolga /Līčupe)); ?>Prinduliņa11; <Putreniešu strauts; >Salu grāvis; >Saltupīte /Melderupīte; >Silamiķītes strauts; <Spindzeļgrāvis; >Vārņupīte15 (>Ķauķupīte; <Blusu upīte0,6; <Ašais strauts); <Zīļu`avots;

Melnupe73; <Bebrupīte; >Baltiņupe12 (>Zvirgzdupīte; <Dzirnavupīte); >Bērzupurva grāvis; >Blīgzne26 (>Ploskava7; <Ošupīte20; >Ašupīte); <Bružupīte //Paldu gr.; <Grīdupe; >Ķīšupīte; <Kumeļupīte; >Lapšupīte; >Mazupe; <Medņupe12 (>Biritenes strauts); <Pātražupe -Pārtražs (<Brūniņu grāvis); <Sarkanupe; <Tūjas strauts; <Tinupīte; <Viru upīte10 //Ura (Karisöödi oja); <Vosu grāvis; ?<Alkšņupīte; <Sulupīte; >Ezergrāvis1;

Kreisā < krasta pietekas - ( A - Z );

<ABULS52 - (>Abuliņa? <Spindene; >Alkasu grāvis; <Avota; <Dranda13 (>Cērtene); Lazdu grava; >Līkais grāvis; <Lisa32 (Inca grāvis; -Dutkas ezers -Pannas ez.- <Palate2,7 (Palkainis); >Kaņupe (>Idroļa ez.; >Kameņupe); >Kaivu gr.; >Purva grāvis; <Sīkuļu novadgrāvis; <Sužupīte; Vaiģupu upīte; Veģupīte); >Mailīte2,4 /Braslupīte; <Mažupīte (>Spindupe); >Melderupīte; >Nārvelis10 -Slīpju ezers -Stulbis; <Nigras kanāls 7,5 +Nigra19 (<Alkšņupīte; <Mutulīte//Biksēja (<Kulbas str.; <Zaķīšu grāvis; <Zīķupe); >Knīpupīte; >Pelnanču upīte); Puju strauts; <Storupīte; <Vīksnene2,2 (>Mailīte));

<Akmeņupīte0,5; <Acupīte; <Aima //Zvārtavas upīte - Zvātavas ez.; <Alkšņupe;

Pilns AMADAS -Amatas sateces baseins no iztekas (ar * M.Vanagas atšķirīgie vietvārdi) > labās, < kreisās pietekas -

Kūkālis - AMADA; <Skanstes upīte* (ūdensšķirtne ar L. Juglas satekupi Mērgupi); <Melnupīte* (>Jērupīte*- Teļu ezers); <Veģu strauts*; >Gnēzenes grāvis; <Zušu strauts*; <Šķiltes grāvis*; >Brasla*/Melnupīte*-Bumbu ez. (<Kuiļupīte* (>Dūmkalna tērce; <Pērkoņupīte) <Sarkaņupe- Zvannieku ezers (ūdensšķirtne ar Daugavas Ogri); ?>Vilkupīte); >Alupīte; >Briežupīte*; <Dēdupe; <Barona grāvis; <Dzirkstupe /Pērtupe -Kosas ezers; >Pauļupe*; >Zvirgzdupīte //Kļaviņupe; <Maiļupe11 //Āpšupe; >Aunupīte*; >Dzirnupe11 (>Pieņupe; <Mellupe no Bezdibeņa*; >Astrupīte*; >Krieviņu strauts*; <Krampupe; >Bērzupīte*; >Medņukalna upīte*); <Stirnupe; >Vilkate(>Vilku grāvis; <Aļņupīte); <Dadžupe11; >Vīnupīte/?Mīlīšu grāvis; >Raganiņa8 (>Kapupīte); <Nediena10 (Jāņupīte*; Maiļupīte*; <Sermuļupīte; Mazā Nediene -Rēveļu ezers; >Akmeņupīte; >Kaļļu avoti); >Silnieku strauts; >Līčupīte*; <Kalējupe*; <Gaidupe  (Kauļupīte*; Putnupe*); >Zirgupīte*; ?<Mērupe; <Skujupe9/ augšgalā Mērupīte; <Spuģupe*; <Līčupe (2.); >Riestupe*; >Kalnasmīdu avotupe; >Īļaku strauts; >Saltupīte; <Pērļupe12 (>Pērtupe; <Olupe -Lepekšu avoti); <Kumada13 (>Šopupe; >Meijātu strauts; >Grūbe /Ežupe (>Žagarupe; >Kurmupe); >Dančupe; <Cecīļupīte); >Šepupe; >Zvārtes upīte; <Roču strauts; >Akmeņupīte /Riekšupe;

<Baiļu kalna strauts; <Biernupīte; <Cīruīšu strauts; <Cēsis-Svētavots; <Dauda6,7 (>Jodupīte); <Dedums (<Atpiļu grāvis); <Dzērbe -Kapsētas ez. (>Šķesterupīte (>Auļupīte); <Skraustupīte -Juveris (Asmenīte)); (>Skolas upīte (<Pastupīte)); <Dzērdupe; <Dzestrene14 (<Sikātupp; <Oschuppe; >Stādiņupīte; >Damrožu`upīte (<Melnais gr.); >Vilkupīte2,2); <Egļupe (>Dzirnavupe); <Gaides upīte //Misa; <Grīviņupīte10 (>Jaunkainaižu gr.; <Līzīte; >Ustupu`gr.1,4); <Ielīca; <Inčupīte; <Julla (<Renču`strauts); <Kaugurmuižas strauts; <Kāršupīte; <Kokšupīte; <Lašupīte; <Latupe; <Linupīte; <Liekupe /Braslava; <Līgate31//Līgatne (<Silmacis; <Kārkliņupīte; <Liepkalna kanāls; <Liepene; <Ratnieku upe; <Pagūžu upe; >Māliņupīte; >Mellīte; <Visendorfa kanāls); <Līnupīte; <Lorupe (<Greba gr.); <Maijupīte; <Maiļupīte; <Meļļupe -Gulbenes ez. (~Māļupīte); (<Dērēnu grāvis; <Pauniņupīte); <Mežmaļupīte; <Miegupe (>Adzele, >Grūžupe; <Ješku grāvis; <Mīļuma; <Bēkurupīte; <Būtes strauts; Velniņupīte); <Mīļums //Smirdupīte; <Mostene; <Nurmižupīte (<Svīķupīte); <Pērļupe14 (>Rīdeļupīte1,8 (>Kalnupīte1,97 -Auļukalna ez. (~Stādiņupīte))); <Pisla13 (<Ozolkalna gr.); <Rāmnieku strauts; <RAUNA (>Klampupe7; >Cimziņa12 (>Dzirnavupīte); >Irbīšu grāvis; >Spīga (<Abra; <Staiduļu gr.); >Večupe; >Viestura strauts; <Alkšņupīte; <Ārupīte8 (>Strīķeļu str.; >Božupīte; <Sērmūkšu gr.); <Baižupīte; <Barīte; <Baltupīte //Dzirnupīte; <Ķirkumu upe; >Lubūžupīte; >Līčupe14 (<Robežgrāvis; >Līču gr.; <Bieņupe /Badupe); >Raunis22 (>Rauņupīte; >Mellužupīte; >Gūžupe; <Varsēlītis; >Dzelzupīte3,3; <Mežmaļu grāvis); >Tālīte5 (>Smurģu gr.; <Dzintaru gr.); >Vaive18 (>Rīdzeņupe3,32 (<Pauču gr.); >Daukšupīte; <Kaķupīte; <Krīvupīte (<Ruckas gr.; <Ziedu gr.); <Dzeņupīte (>Ņamupīte); <Purēnu grāvis));

< Rutkaviņu avoti; <Silavēveru strauts; <Siļķupīte (<Dukurgrāvis1,9; <Pirtsupīte; <Glūda2,6 /Vinterupīte (<Mellupe)); <Simtupe /Rakšupe -Āraisis (>Gaučupe); (>Meijermuižas str.)); <Skaļupe16 (Būmaņu gr.; >Ķikutupīte6; >Kazupe; <Ellīte); <Sluocene; <Stepupe; <Straujupīte (<Kursule2); <Strumpe2,4 (/Strumpes upīte1,5 -Jaundrustu ez.); <Tallupīte; <Tildurga; <Tirziņa18 (Lāču ezers - Lāču strauts; - Mustera ez. - <Svārbe7; - Ādmiņu ez. +>Zellene5 (>Kāŗklu strauts; >Torpupīte); <Bebrupīte; <Silupīte; <Egļupīte; >Dzelzupīte9; <Ilgupe7); <Triečupīte; <Ubeja -Dūķis (>Ritēga //Vieslavēnu grāvis), (>Pinkas upe; <Slocenes upīte1,5); <Vadžupe; <Vecgauja; <Vecpalsa (>Kramupīte?; <Maiļupe; <Rauza40 /Maisiņupīte -Lizdoles ezers (<S-aka; <Ruņģupīte; <Ežupīte; >Šepka26 (>Ludze; <Lipsa; >Lapupe) >Ceidzelīte); <Vējupīte; <Vellupe; <Vidaga20 (<Baltupe + >Irbupīte; >Niedrupe14); <Vildoga10 (<Sprogu urdziņa; <Krāčupīte; >Ūdensrijēju upe); <Viltums //Ķenģupīte; <Vinterupīte; <VIZLA26 (<Jēra gr.; <Bukšupīte; <PALSA /Ūdrupe (>Linuža gr.; >Bērzupīte; <Tulčupīte; >Naucupīte; >Usmaņu strauts; <Akmeņupīte; <Ķeņģu strauts; <Kļavaisa (>Kumeļupīte)); >Robežupīte; >Rūcamais gr.);

<VIJA62 - >Bācupīte; >Daudzupīte12; <Kamalda18 (>Kurmīšupīte5; >Rustupīte); >Melderupīte; <Mēmupīte; <Pubuļupe16 -Sūcis-Mētra?; >Pirkuļupe; <Robežgrāvis; >Sarkaņupe; >Stampupe16; >Vārnupe; >Vēžnieku upīte; >Viga //Laužu kanāls14 -Vadainis -Salainis; >Vilkupurva upīte; ?<Dzērveņupīte; >Gružupīte5 (<Siļķupīte);

Attekas -   Akmeņu krāce; <Airīšu; <Benču; Briedīšu; >Gāršenieku; >Ielīcas; >Karūsene+Vardīte; >Krīpēnu; Lauru; <Lindes; >Liepatteka; Mellatteka; <Piena atteka; <Pipariņu; Puikas atteka; >Šķīstene; Silene; <Silzemnieku; >Slimnīcas; Sūdaine; <Tītmaņu; <Tropiņu; >Ūdru; <Vāļu; Viešu atteka; <Vējupe; <Vecgauja; <Vecupe (<Kanāls); <Zīļu; <Zvejnieku; >Sapaasuut;

Ventas sateces rajons

VENTAS lielbaseins ar pieteku pietekām — ( A - Z ) - > labās; < kreisās sānupes, (apakšbaseinos kārtojums no iztekām);          

>ABAVA129 ( A - Z ), > labās < kreisās pietekas;

>Aclejas upīte; >Bebrupe11; >Bērnvalks; >Cūkupīte; >Čāpuļu strauts (<Kurzemnieku strauts11); >Dubenvalks; >Dzelzāmurupe //Lanka; >Dzirupe (>Vardene); >Jāņkroga gr.; >Kalešupe (>Alkšņstrauts; <Kapu valks); >Kroja11; >Lašupīte2,4 (>Alkšstrauts; <Ošstrauts); >Līgupe17 (>Bumburupīte+ <Ilbatupīte; >Dzirnavupīte; >Krāčupīte (<Mellupīte)); >Kraupvalks //Naglu valks; >Lašupe; >Mālvalks; >Mellupīte; >Mežzīles upe10; >Novadnieku valks; >Novadstrauts; >Pampju grāvis; >Pūpolstrauts2,45; >Pūre18 (<Auču str.; <Sīļupe; >Sēme; <Pikstupe; >Viljeta); >Purmaļu grāvis; >Putnukroga strauts; >Rēdnieku strauts; >Rūšuvalks; >Pirtsvalks; >Sarkanavots; >Sēržu valks; >Stelba; >Šķērsciema upīte (>Kaiju strauts); >Svente22 //Kārone /Sknābe (<Kāroņstrauts (>Zābakupīte); <Žuburupīte); >Tojātu upīte8; >Vecupe (>Dārtsmuižas strauts); >Veģupīte8; >Zvarīte6; >Žīdmines valks;

<Abavnieku grāvis; <AMULA55 -Klagātu dīķis; <Auziņu grāvis; <Mežupīte (<Kazu valks + <Bebrupīte (>Damupīte)); <Birznieku str.; <Biežupīte; <Brandavu str.; <Brasliņu`upe; <Būdnieku valks; <Burkvalks; <Ceļmaļu str; <Depšvalks; <Dumpju strauts; <Dūņupīte7 //Brasliņu upīte; <Eliņu valks; <Grīfvalks; <IMULA52; <Īvande26 (>Rīteļa; <Renda /Mērgava); <Kaderu valks; <Ķempju str. (>Kannenieku str.); <Mazupīte; <Oļupe9; <Ozolupe; >Caunes valks); <Roja15 (<Kannenieku str.; <Tojārtu grāvis2,2); <Peņķu veselības avots; <Rumbiņa; <Rumbulīte15; <Saules grāvis; <Sausvalks; <Smirnieku strauts (<Velna acs avots); <Streijupīte -Mordaiķu ez. (>Dzelzvalks); <Šķiltu strauts; <Teņņu strauts; >Tērpietes valks; >Tuktes valks; Valgale22 -Jānīša purvs (>Tīruma grāvis; >Mundaga (>Višļupīte); <Milzava); <Vecabava; <Vēdzele35 /Kukšupe (<Zīļu str.4; <Novadnieku strauts; <Tūtu str.5,4; >Krumešu strauts (>Stūru str.); <Gailīšu str.; <Lindiņu gr.); <Vēršvalks; <Viņķu gr.; <Viesata41 -Remtes ezers (~Pērējupīte); >Kūlu strauts; <Krūmešu strauts (<Lieknes gr.); <Ķuņķurupe; <Ķīpa10; >Aleslauku strauts; <Prūsene11 (>Vārnu grāvis; <Isvintonu strauts (<Amoliņu gr.)); <Platā Liekne6); <Zārvalks; <Žagarstrauts; <Žīdu strauts11 (>Skrimbu strauts (>Brutenieku gr.; <Miegaiņu gr.)); <Šķiltu strauts?;

AMULA55 -Klagātu dīķis; >Aukstupīte (>Dēliņstrauts?); <Birznieku str.; <Ķīšu str.; >Laugaļu str.; >Lemešstrauts; >Liesmu str.- Lanceņu dīķis; <Liesupe; <Mencu str.; <Maitiķu avots; >Novadu str.; >Sudmalu strauts (>Egīšu str.; <Strautnieku str.; <Lagzdkalnu str. (<Pagravu str.)); >Robežnieku str. (<Brūveļu str.; >Cūku gr.)); >Veperstrauts; >Zāģeru str.;

IMULA52 -Miču ez. - <Briežupīte12 (<Pīslis); <Buļļupe30 (>Brancupīte); >Dimžava17; <Dzīvene; >Garozstrautiņš3,3; >?Garozstrauts; <Kauķakalna strauts; <Krojstrauts3,9; >Ķilpjupīte (>Skroderupe); >Pūteļu str.0,3; <Sārcene (>Pormaļu gr.; <Skatrumstrauts); <Zīles strauts; <Rumstrauts; <Smirdošstrauts;

>Annas valks (>Šķībais grāvis); >Bensona upe; >Bērzene12 (<Bērzenes strauts); >Bērzvalks; >Buntu grāvis; >Cērsupe (>Aungrāvis);

>CIECERE51( A - Z ) -Cieceris (Mazupe //Ciecere (>Zaurupīte (<Purviņu str.); <Valtu strauts; >Cūku strauts1,3; <Mežupīte (>Timrēnu strauts; <Akmeņstrauts)); <Lomzere (<Elles strauts); <Timbru strauts; >Salas strauts; >Dūņupe); <Bukupe14; >Butnāru str.; >Dīcmaņu strauts11; ?>Gubu`str.; >Jāņupīte4,2; >Kaļķupīte -Saldus ezers- Vēršāda  -Brocenu ezers, (<Kazenieku strauts; >Nabagupe|šķirtne ar Abavas Imulu|); >Krimelde25 //Rūtupe (>Vēdzele; <Krieķupīte; <Lašupīte (>Dēņu strauts); >Meldzirupe); >Kumeļpurva grāvis4,23; <Naša; <Paksīte26 /Pinkupe (Daku upe4,55; >Kūka); >Pišķupe; >Slimnīcas strauts; <Siltupīte; <Spaļu strauts; <Tilgāļu valks; >?;

>Dabiķene37 (>Drūktupe; >Akmenupe; <Nīžuva; <Krūte; <Šventupe; <Paragalve); >Daurātupe; >Dižgrāvis; >Ragava//Dzirnavupe18 (>Kāžupe; <Slazda valks); >Dobjais valks;

>Ēda6 (>Šķēde32 (<Edīte ?(>Eglīte); >Lukačupe (<Kalnakuncu upīte); >Grauzdupe (>Dobjais valks); <Pormale; >Polīšupe; >Ūdrupe; <Karpene); <Vārme17 (>Palīce6,88 (<Vidiņu gr.; <?Rožkalnu gr.); <Ķīse; <Dūre /Strumpe? /Spārupīte (>Gnīdupe)); >Grozila (<Pīļupīte); >Gudupe; >Iernestiņvalks (>Pločupīte); >Klūga17 (>Sīļupīte; <Žuburvalks (>Kražu strauts); <Garais strauts; <Zirdzenes upīte (<Lāču strauts); <Skrapstvalks; >Kūrisas valks (<Bišu valks); >Akmeņvalks3,4 (>Rugājvalks); >Gaidupe5); >Kumbrupe2,2; >Kustes kanāls; >Mārtiņsalas kanāls; >Mazupe14 (<Puorupe (<Alkšņvalks; >Melnais valks)); >Miglasstrauts; >Neivārda gr.; >Packule (>Kamārce22 //Elšķene (<Zambe);  >Platene); >Packules lunka (> Dokupe /Vecā Kamārce); (>Elšķene (>Mauriņupe); <Skalde)); >Pestīle9 (>Burbu gr.(<Jaunais grāvis)); >Plocis; >Plūču valks; >Poļvalks; >Ponakste26,5 (Alkšņu valks; <Robalts11,5 Niedres dīķi (>Augstupu upīte; >Niedres dzirn.d., <Pinķenes gr.); >Čabu gr.; Zobenvalks);

>RIEŽUPE42 - >Desas grāvis; <Dzērsvalks; <Ēģernieku grāvis?; >Lībvalks7 (<Graudupe1,4); >Mērgava22; <Mizas gr.; <Rūpjupe11 (>Kaķvalks); <Ozolvalks8,1; <Sālsvalks; <Veldze29 /Piņķupīte -Ēģernieku purvs, (<Bāliņstrauts; ?<Serenvalks; <Ezervalks; <Plocis; PūcvalksX);

>Roznieku grāvis (<Buntu gr.); >Rudupe18 /Korļupīte -Ozolu tīrelis; (>Cepļupīte; >Zirgvalks //Beberupe (>Kazu valks); >Ratiņvalks1,9; >Skārbuļvalks2,1); >Standze9; >Straumēnu grāvis; >Sudrabstrauts; >Sumata11 (>Oša valks; <Katla valks); >Vēždūka30 (>Modes grāvis+ <Māteru grāvis; <Kāršmežupe; <Kreziņģe10; <Vārzava; >Sirgumupe; <Varžupe; >Gārzdes strauts);

>VADAKSTE82 - robežupe; ( A - Z ) - <Aglona23 (>Vežupis; >Pipiris; <Sertupis); >Alkšņupe22; <Ašva33; >Avīkne26 (Sudrabstrauts?; >Vikstrauts; >Dīķu strauts; <Melnupe); <Benkavas grāvis; >Benaišu strauts (>Asīšu grāvis; <Burkānu grāvis); >Burbulis4; <Dubulis; >Ezerupe56 //Ezere (<Klagātupīte -Zvārdes ezers; >Vatstrauts; -Svētaiņu ezers -Ķerkliņu ezers (<Grīvu strauts; Alīdas strauts; >Matužēnu grāvis); >Druve22 (<Miķeļstrauts (Lapezera gr.)); <Grunduļu strauts; <Pūteļu grāvis11; <Lieknas grāvis; <Jūdupīte9; >Līkupe40 (<Mālkalna str.1,1; <Mazā Līkupe6 (>Celmu str.); Vērteža11 -Ķauķu dīķis (>Upītes grāvis); >Bērnu strauts; >Illaisis //Šarlote12; >Bruzile27 /Sauļupe (>Kalnenieku str.; <Garozu strauts; <Riepju strauts (<Renģenes strauts)); <Jaunauces grāvis9); <Kilaupis; <Klykolis; >Līgotne14; <Mežupe /Miežupis (>Vaidupe; <Kūlupis); <Prūdupis; >Rīkstrauts3; >Silupe1,5; >Suste17 (<Rāva; <Misiņgrāvis (>Sustu str.); >Lielais grāvis); <Valkštaris; Vecventa (<Straumēnu gr; >Pastaru gr. (Vārņpurva grāvis)); <Vilku strautsX; <Lāču strautsX;

ZAŅA ( A - Z ) -  <Abrupe7 (<Pusaru gr.); >Ainu gr.5 //Biedrāliekna strauts; <Akmeņstrauts; >Auniņgrāvis6,4; >Bāliņu gr. (>Maļļu strauts); >Brasla upīte; <Briežu strauts; <Celmu gr.; >Dadzu strauts; >Desu strauts; <Kārklupe12 (Grietēnu strauts (>Sātu strauts; <Lībaišu str.)); >Lībju grāvis; >Lībju strauts; >Mazā Zaņa //Zaņas strauts13 /Zirnāju strauts (>Briežu str.); <Meļļupīte9 (>Straumīte (>Pirtsgaru gr.)); <Pīpāļu strauts; >Plocīte7 (>Vēršupīte); >Pluočugrāvis?; <Šķēpu strauts6 //Plaupis9?; >Strazdupīte (>Bāliņu str.; <Puteņu grāvis 6); >Sūdupīte; <Varžu strauts; <Zaļenis8 //Zaļēnstrauts;

VENTAS kreisā < krasta pietekas - ( A - Z );

<Virvīča 131; <Šerkšne 56; <Varduva 96 \Lietuvā\; <Alekšupīte (<Kurmāles upīte; <Taurkalna upīte); <Bārtiens; <Dūmiķe; <Einupīte3,5; <Ēnava19 (<Robežgrāvis (<Rijas valks); <Dzirnavu strauts); <Garūdene15 //Ropjupe /Pīgupe (>Zaļumu strauts; <Durbes upīte); <Lēna //Imala; <Jaunmuižas grāvis; <Kaļķupīte; <Krāčupīte (>Meņģupīte2,4); <Koja30 (<Kukuļupīte; >Strautupīte; >Bērzkroga upe); <Krebicupīte; <Kuļupīte; <Lauris (>Silaiņu grāvis); <Kukupīte (<Aukstais valks);  <Ķiemeļvalks; <Lejasgaļu valks; <Lejējupe19 (<Svilpdīķis- <Pinčupe; <Piķvalciņš; <Gaiļvalks (<Vistiņvalks); <Sprincupe18 -Āpezers (>Eldernes Svētavoti; >Mazsālija; >Krogsētu valks; <Pāze8 -Tīrelis) >Lones gr.); <Lētīža32 /Lēntiņa -Bātas dīķis; (>Zāģene; <Velda7; >Kazbarupe; >Ošupīte; <Drapeļupe; <Bakuze5; <Gaurata; >Baltupe7 (<Vistupe)); <Līgutu strauts; <Losis44 (<Spinnis14 (<Norupīte); <Dārģe; <Zvērupe; <Jonupe); <Medole? <Naba7 (>Mellais grāvis; >Zīļvalks; <Garūdens); <Padure19 (<Dūņupīte; >Belte; >Andavas upe2,5 (Rudupe3,2)); <Raņķvalks; <Runčvalks; <Skutule (>Žydiupis); <Sprincupe; <Stradze47/41; <Veļupīte;

<ŠĶĒRVELIS14 (>Krustkalnu upe2,07; <Dzelda24 /Kazupe (<?); (>Lanka10 (< Kuiļupe5,0; >Ošķe6,0; <Cepļupīte1,5)); >Pļavnieku valks //Strautiņvalks3,0; >Namdaru valks //?Kvašu valks//?Krāsu valks4,1); <Vidumgrāvis; \*Špinnis; Lauris; Dūmiķis\;

Attekas - Dokupe; Jēkaba kanāls //Mārtiņsalas kanāls; >Packules lunka //Bridupe; <Pasiekstes lunka; >Vecventa (Zvirbuļupe);

Salacas sateces rajons

SALACAS 95 lielbaseins ( A - Z ); > labās, < kreisās sānupes; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);                   

>Aurupīte; <Dambjupīte; >Glāžupe18 /Līvupe (>Gaņģupe7; >Maldupīte6; <Medājtērce); >Līčupīte; >Melnupe; >Nikuce; >Peida; >Pēkšenupīte; >Piģele -Melnezers; >Promulta; >Pužupe; >Ramata30 (>Stakļupīte; <Svērdele?; >Zariņupīte8; >Ķīšupe7 -Ramatas Lielezers (>Ezergrāvis //Leišgrāvis); {Sanna}; <Krūkļupe10; >Ārņupīte); <Avotiņu avots; <Iģe51 (>Mažurka6,8; <Soģupe9; <Struņķupīte6,0 -Svētezers -Paužezers-; >Urga; <Ūpšupīte7; ?Kristiņupīte); <Jaunupe4,82*|kanāls ar Svētupi|; <Jogla30 (<Zonape; <Megra); <Karogupīte; <Korģe14 (>Korģītes strauts); <Ķirele14 -Rēbeles ezers -Laukupīte? -Krenis- (>Bubulgrāvis); <Laņģupīte (>Neķe); <Mugurupe; <Nātrene13 (>Demokrātupīte(!)6,5*; <Vāčupe4,25*; >Ēkava); <Noriņa11; >Pūčavots; <Puršēnupe9 (>Kanale); <Spaļupe7,0 (<Mellurga); <Vecupīte;

SVĒTUPE58 -Limbažu Lielezers- (>Nabe); ~Donaviņa -Dūņezers (>Zītaravots); >Raudupīte; >Lūdiņupe22 (<Spričupīte; >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa -Āsteres ez.; >Pērļupe //Greile19; >Sausupe11; <Arupīte16; <Vāvuļurga; <Ķulaurga5; <Vedamurga8; >Jaunupe4,82*

BURTNIEKS - ietekošās upes pa Saulei (ZA - ZR) apkārt ezeram; (pietekas >labās; <kreisās);

ZA - Rūja; ZA - Seda; A - Aunupīte; A - Dūre; A - Lielais grāvis; DA - Smiltsvēveru upīte; D - Ēķinupe (>Maurupīte3,2; >Negurskas upīte); Briede; DR - Santupīte; R - Vienvīru grāvis; Bauņupīte, ZR - Ozoliņupīte; Balodiņu grāvis //Santupīte; Z - Rozas upe;

RŪJA70 ( A - Z ) -

<Kiviste (Igaunijā); <Acupīte22 (>Tīrumgrāvis; >Klūģupīte; >Maiļupīte (>Zirgupīte); >Spriņģupīte; <Pētersona grāvis; >Gulbene18 (>Rungas upīte; >Beigotupīte; <Maiļupīte; <Kārkliņupīte); <Baltupe; <Ķire14 (>Šēlupīte -Cepšu ez.; <Akmene (<Silene); <Linupīte; <Andrupīte)); >Austrumu grāvis; >Dabru grāvis; <Juldruga//Juldurga12; >Kolkupīte8; <Kurklužupīte; <Maiģupīte; >Palmute14 (<Krāņupīte; <Vidzemnieku grāvis; <Galzemnieku gr.); >Rauseļupīte; >Umuļu upīte; >Sapraša //Pestava24 (<Melderīšupīte; <Kaučupīte; <Maratas upīte); >Raudava12; >Silupīte8 (<Krūmiņupīte; <Veserupīte); <Oļa19 (>Jungas gr.; >Purupīte (>Riemas grāvis); >Kucenu gr.); <Supučupīte5 (<Lungas upīte); <Sutra //Laņģupīte8; <Tiltgaļu grāvis; >Tūtere //Mellupīte15 (<Pakundžu gr.); >Virķīte13; <Spilve;

SEDA62 ( A - Z ) -

>Āžupīte (>Vecais kanāls); <Baložupe14; <Buļļupe18 (>Ostermaņu strauts; <Balcerupīte; >Kančupe12 /<Timbas upe); >Diļupīte; <Gaspaža; >Ērgļupīte -Rūķis; -Sutainis; -Kukuris; -Vīrcēlis; ->Trūdis; >Līvena grāvis; <Ošupīte12; <Purgaile13; >Rikanda24 ( >Gaumērupe4,5; >Pudžurga/Stince?; >Oļupe5; <Pilsupīte; <Žukupe8; <Mauriņu strauts2,73); <Šūnupe14 (<Veites strauts; <Ančupīte); >Vēršādiņa; -Andums; -Valdis; >Vīķupe6,2; <Tīrelis -VīksnupeX;

BRIEDE42 //Līdace /Lielupe, ( A - Z ) -

BRIEDE -Vīķvēnu ezers (<Pūču strauts- Vaičaku dīķi); >Brenguļupīte; <Briedes vecupe; <Budze //Pinte (>Pikātu upīte); <Drona //Pučurga11 (<Unguru gr.); <Ežupīte7; <Gružupīte13 (<Menčupīte -Augstrozes Lielezers78,0 ~Stopura grāvis1,98); >Kauliņupīte; <Mazbriede19 -Dauguļu Mazezers (<Zunda //Lapurga10); >Meļļu gr.4,5; <Paktene13; <Rūņu gr.3,21; >Ziede12 -Lielais Bauzis (<Mirkšis); ?>Zilūžu grāvis;

Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Baltijas JŪRĀ ietekošās notekas, jeb mazo upju baseini - ( A - Z ), (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);        

~ Aldas valks ~ Annas upīte ~ Bubieris ~ Ceriņu grāvis ~ BĀRTA ~ Dangas grāvis ~ Dīķgrāvis ~ Ēnava ~ Griguļupe ~ Gulēnu valks ~ Iļģēnu valks ~ IRBE ~ Jaunupe ~ Kaļķvalks ~ Kapupe ~ Kara ostas kanāls ~ Kārļupīte ~ Krūzēnu grāvis ~ Ķikans ~ Laika upīte ~ Lenkupe ~ LīvaX ~ Lošupe ~ Lūžupe ~ Mārka grāvis ~ Mazirbe ~ Medoles strauts ~ Muižupīte ~ Nabeļgrāvis ~ Nabeļvalks ~ Olderupīte ~ Papes kanāls ~ Pāžupīte ~ PērkoneX ~ Pitragsupe ~ Rīva ~ Rudupe ~SAKA ~Sventāja ~Tirdzniecības kanāls ~ UŽAVA ~ Vecročupe ~ Vičaka ~ VENTA ~ Zemstilta upīte ~

Sventāja76 - sateces baseins tecēšanas virzienā ar leišiem sākot - /Šventoji; <Paraistupis; >Gunlupis; <Laukupis; >Dunojelis; <Plaušmirkis; >Žioklalnis; >Skroblis (>Eglupis); \valstu robeža\ >Lukne (>Ģeišupe); <Graumenalis; <Ipiltis (>Pievupis; <Juodupis); <Rūdis; <Kulše (<Klaupiške; >Daubale); >Rungupīte3,9; <Darba (<Dubupis; <Lazdupis; <Živa); >Kaņava /Skrāblas gr.; >Leju Svētavots;

PAPES kanāls1,77  -Papes ezers- Tukleru kanāls; Kalnišķu strauts; <Vidusupe; <Līgupes-Paurupes kanāls8 (>Līgupe20 //Līgupis (>Bružupe; <Kliņķupīte (>Mazais Ķirbu str.); <Tabāku grāvis; >Vārnupe; <Melnupe); <Paurupe17 -Pikta peļķe; (>Vecmaušu kanāls; >Pemperu grāvis; >Urbānu strauts; >Rucava));

LIEPĀJAS ezers - Ālande24 -Tāšu ezers (>Andžupīte; >Vēžupīte); >Kālīšu gr.; (>Zoņu grāvis; <Eiles strauts; <Kazupe7 //Kokupe (~Cūkleja); >Aļļupīte; <Kārļupīte11 (>Liepnieku upīte (>Saļu gr.)); <Dzirnavupīte; (>Muita // Vērnieku upeX; >ĶīšupeX)); >Orbupe; >Dorupīte6; >PlatupeX, SarmaX; >LatupeX; >Otaņķe32 //Purvupe /Brūnupe (<Jauju dīķis; <Prūšu strauts2,9; <Kāķene8; >Līčupe); >Maģistrālais kanāls; >Rumbas poldera apvadkanāls (>Deģu kanāls); <PērkoneX; Līvas upeX;

>Cietokšņa kanāls -Tosmares ez. (<Grīzupīte (>Strautiņupīte));

BĀRTAS sateces baseins (A - Z) >labās, <kreisās; - >Angina; >Apše45 (>Āžu upe; >Kalte; >Ruņa31 (>Augustupe (>Varķe); >Kauliņupe; <Spricele; <Dakterišķe; <Spigina /Vecā Ruņa (<Vidvide); /Jaunā Ruņa (>Žagāre)); >Sārte; >Svaru strauts (<Cedve); <Dabrupe; <Lendima); >Elkupīte6; >Kārklupe (>Kūlupe (>Peļupe; <Puļķupe)); >Ķiburu strauts //Dūkupju strauts? (<Nullenes gr.; <Zvirgzdupe); >Loba; >Pupu upe; >VĀRTĀJA64; >Vilkupe;

<Dobupis (<Lankupīte; >Kūlupis); <Erla; <Ječupe28 (>Lankas grāvis (<Vīves upe; <Deju-s-upīte); <Avenišķes; >Roļu grāvis); <Melnupīte; <Naudupe (<Kalvaitu gr.; >Bumbuļu upelis3,3; >Dzintaru gr.); <Roļu upe; <Sargupe; >Bārtas Vecupe (<Tosele (>Spicbāržu gr.; >Kaņiere; <Toseles-Mēķes kanāls (>Kristupīte))); BeitiņaX; KazupeX;

Vārtāja64 no iztekas -Sepenes ezers /Strīķupe (>Tīreļupe); >Melnezers; <Blažģu ezers; <Ādģēre8 (<Remese; <Čikste); >Padones strauts10 (<Kalējupīte; <Plūģupīte /Dubļupīte; >Vecvagaru gr. (>Vecupe?)); >Dreimaņu grāvis; <Virga29 (>Lībjupe5; >Dobeļupe7; >Niedrupe8; >Melnupe16 (>Melnupīte?; <La(o)šupe?)); >Olupe; <Bruncu upīte; <Birztala25 (>Braucupe (<Zāģupe (>Cīruļupe)); >Leinupīte; >Roļu str.); >Pūšļupe //Krūtes strauts; <Lejas grāvis; >Gravas upīte);

Bubieris (<Bubierpieteka; <Kristapenes grāvis (<Lanka));

Gulēnu valks (<Vernātu grāvis);

Kapupe0,8 (>Kunkuļupe2,8 (<Zaķa gr.; >Bezvārda gr.); <Ziemupe);

Ķikans (>Vecmājupe 7; >Mīzalvalks; Rutkvalks; ?>Celmupe);

Mazirve (>Zārtapvalks //Rākstupīte; < Celmupe 6 km);

Pitragsupe (<Mežvidu valks; >Zviedrgrāvis 7 (<Purlejas valks));

Lošupe 1,5 -Būšnieku ezers (Kāņu - Būšnieku kanāls; <Aga?);

SAKAS sateces baseins (A - Z) >labās, <kreisās -

<Durbe47 -Durbes ezers- ZA -Lāņupe17 (>Dupļupe5; >Ķiepa; <Rasūte); D -Trumpe6; <Aistere6; <Mazupe//Atupe6 (<Kārklleja); <Andreviču valks; >Ašvalks; >Akmene15; >Cepļupe10 (~Dzērves-Bērziņu avoti); >Dubeņa14; <Glemžvalks; <Kārpa8 (>Mazā Kārpa); <Kazupe; >Laumaņu valks; >Pilsnika (<Kraukļu valks); >Rāvene9; >Rudīte10; >Sūriku valks; <Milda/Ilmuts10; <Gārde7); >Tebra - Podnieku ez.- Stulbe; (>Alokste44 - <Akmeņvalks; <Bērzu valks; >Brūžupīte; >Krāvalks; >Mīsika; <Piņķupīte; <Skalda18 (>Elkupīte; >Lapupe14 //Turlava \kļūdaini\ (>Gulvalks); >Ķikuru ezers- Raudiņa4); >Vaipa (>Pūņu d. - Maiķu valks); <Āpu valks; >Ažu valks; <Brašu valks; <Belzēju valks1,1; >Diņu orga; <Grāpste15 (<Mālvalks3,95; <Mālvalks2); <Jēkabvalks (Meža līklocītis); <Karalanka; ?Lāču upe; >Laža16; <Metupīte; <Muižarāju valks; <Kāvūžu valks; <Teņņu valks; <Pora grāvis; >Saļienas orga (>Štaugutu valks6); >Sārkanvalks); >Mindes strauts; >Malduguņu urga; <Remešvalks; <Torka urga;

Rudupe (>Ezergrāvis; <Grīņvalks; <Tīrpora grāvis);

RĪVA /<Aga9|aptekas gultne|-Vilgāles ezers (>Jāmaņupe //Cerenda; >Vārdupe; ?T); <Bēršupīte2,4; >Vilgutiņa /Našķupe2,78; >Krāčdanga1,68 /Muska; <Mara9; <Kalējsātu valks1,63; >Mālvalks; <Drabeņu valks3,06;

UŽAVA67 /Mālupe (A - Z) - <Bērzkalnupe (>Muceniekvalks; <Dravniekvalks (>Dusmvalks)); >Guļas valks7 (>Pūkas valks); >Mārgava6-Dēlene; >Dižgrāvis11,3; >Elku strauts; >Gaiļvalks; >Kauliņa26 (<Dižandrejupīte- Ērkulsezers; -Pilsezers; -Putrsezers; <Kukšezers; <Tulnikezers; >Pinku`ezers; >Reģvalks; <Mazreģvalks);<Saltvalks /Bumbuļupe; >Stirna10; >Tērande15 (>Mazupe); <Tiemene; >Vanka30 /Planīca /Valsāte /Bebrene /Lanka (<Suņupīte; <Sūnupīte; >Vallsupīte);

IRVE, IRBES sateces baseins no augšas; >labās, <kreisās -

>Stende100 /Leļļupe + Vandalvalks; >Novadgrāvis; >Dzelzupe10; <Mazā Silupe4 (<Avotkalnu grāvis2);; <Silupe12 (>Zāģstrauts; <Vanagu grāvis4,4; <Rata grāvis); >Kalnupe8 (<Ievas valks); >Lūšupīte12 (>Sēme8); >Strumpe; <Mellupīte4,8; <Grenčvalks; >Seklene; >Paegļu valks; >Dorupes valks; >Aizupju valks; >Zalkšu valks5; <Pavārvalks; >Upatvalks; <Teļvalks; >Kalēju valks5; <Asiķu valks4; <Grūžvalks7; >Lonaste12 (>Pāce27 (>Alakste; <Šteburupe /Pieņupe; >Zvērupe; <Peļvalks; <Vīgriežupīte (>Zāģupe); <Kārklu valks); <Raķupe34 (>Dingasvalks (>Zemdegsvalks (<Alkšnupe)); <Sundzeres valks; >Pārkakte (<Pelīšdanga; <Sustriņvalks); <Veciere; <Pesteļvalks; >Atara (<Sumburvalks //Liepniekvalks); >Krojas valks; >Vēžvalks; <Bērzvalks; >Dzērves valks; <Vecbelzējvalks); <Satikvalks; >Lāžvalks; >Avotu grāvis; Rūšupe10; <Nabagvalks; <Mālvalks); >Ostupe29 (>Drollupe3,5; <Vedalvalks; <Čikste); >Trumpe18 /Egļvalks /Mazupe; <Abramgrāvis; <Rindsupe); <Dižgrāvis;

<Rinda (>Engure19 (<Riekte12; >Lakšu ezers (>Pelcenes gr.; <Aburgas gr.); >Dūņupīte; <Krojvalks; >Dūņupe); -Puzes ezers (<Svēte; >Višķervalks); >Zviede13 //Renda; >Akmeņvalks; >Cietvalks; >Guģenieku valks; <Briežvalks; <Brandgrāvis3,1); <Dižgrāvis;

Usmas ezers - <Baņģava (<Ežupe); >Godele; >Kāņupe14 - Kāņu ezers -Mordangas ezers (<Ganekļupe7 //Gaņupe - Gulbis; ?Lāčvalks); -Dāklis (>Dingezera noteka; <Rūšvalks4,5 -Vēžu ezers; -Klēne-; >Rūmiķis -Egļu ezers; -Kalvenes ezers-; >Sudmaliņupe /Briežupīte3,5 -Gulbju ezers ); >Mazupe; >Melncelma; >Meķupe - Mežkunga ezers; <Ostupe; <Sērža; <Struncene; >Tirukšupe -Tirukšezers- Spāre15 -Spāres ez.; (<Ķipstvalks - Vieglis); <Vidusupe24 (<Kārklvalks; >Mālupīte; <Tērukšupe1,3 -Pluncezers (<Illupe //Briežupe? (>Dižozolgrāvis; <Upīte; >Briežezergrāvs -Briežezers); Bundžiņgrāvis); >Vēvergrāvis); >Jērstrauts; <Dižais grāvis; >Ratupe; <Ķīļvalks -Stundezers);

Vecročupe 1,6 (>Vaides grāvis; <Kukšupes grāvis);

Rīgas LīčA Kurzemes piekrastes mazo upju baseini - ( A - Z ), (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);              

~ Aizklāņupe ~ Daudzīšu strauts ~ Engures upe ~ Grīva ~ Jaunais grāvis ~ Krustceļgrāvis ~ Ķilmiņupe ~ Ķīšupīte ~ Lāčupe ~ LIELUPE ~ Mazupīte ~ Melnsilupe ~ Mērsraga kanāls ~ Otrvalks ~ Pilsupe ~ Plieņupe ~ ROJA ~ Sedumvalks ~ Teitupīte ~ Trešvalks ~ Ušvalks ~ Vagarvalks ~ Vecistabvalks ~ Zēņvalks ~ Žulniekvalks;

Zemgales liedags - Mērsraga kanāls ~ Vecupe (Engures) ~ Starpiņupīte ~ Siliņupe ~ Lāčupe31;

Melnsilupe, no iztekas - >Lorumupe12; <Milzgrāvis  (<Kusprlankgrāvis; >Bažuvalks; <Ellsupe /?<Ellsgrāvis; >Ragavsvalks; >Krauķvalks; >Zvejniekvalks); >Krustupīte; <Timatejupe;

Pilsupe /Kaļķupe - >Mazupe5; <Emarkalnvalks6; <Lieknsupe13 //Leķupe (>Dārksvalks5 /Spārnvalks (<Pursilupīte));

ROJA sateces baseins (A - Z) >labās, <kreisās -

RuOJA ->Kristpurs; <Viekste7 +?; >Amulupīte 7; >Augšdonavas grāvis5; <Īves grāvis; <Jūrenvalks; >Kazpurgrāvis; <Maušupīte; >Lejasdonavas grāvis7; >Ķeižupe6; <Pūņu grāvis9 //Benerupe; <Greimica10; >Mazroja20 -Dižavota dīķis; (>Suteņu grāvis; -Sasmakas ezers (<Zaķupe; >Āpšupe (>Undra)); >Vērums11 /Mazupīte -Lubezers; >Lībes valks; <Vilkaste; <Rūdiķvalks (<Knātervalks); <Planču valks9 (>Dižvalks); <Vārzavas strauts7; <Vecupe16 (<Ziepanvalks (>Zvērvalks; >Velkumupe4 (<Mellvalks); <Jaunarājupe (>Dorvalks)); <Vēveru grāvis; <Zušvalks6;

Grīva28 /Sārcene -Laidzes ez. (<Krovalks; ~Isla); <Brantu grāvis4,4; <Mucupe; >Mālvalks2,77; >Krācumu grāvis2,71; <Vilkaste3,9;

Viss Engures ezera //Mērsraga kanāla baseins - virzienā pa Saulei no Dienvidiem līdz Ziemeļ-Austrumiem -

D ->Melnupe; Vecupe; DR - >Kalnupe (<Silupīte (>Klankšupīte; >Baznīclejas strauts; >Ķilmupe)); >Kazes upe /Berģupe /Jurģupe (<Liekna6 (>Kraujas upīte + <Vecmuižas upe; >Akmeņupite); >Jerķene); >Dursupe28 (<Mazdursupe (>Vārngrāvis; >Sēņgrāvis); >Oksle14 (<Galtenes`svētavots); >Sviķu strauts; >Smildziņstrauts; <Diemests; <Briežkrogstrauts; >Smilšustrauts; <Raudziņu grāvis); <Grunču grāvis; <Alksnējgrāvis; <Čekstgrāvis; R -<Dzedrupe9 (<Pļavupe /Jādekša (>Diemests; <Mellupīte); +Šķēde /Odre (<Ziemeļvalks; <Alksnvalks) //Žurnikupe); <Ķīšupe; ZR <Pelču upe; Vecā Pelču upe; ZA - Mērsraga kanāls;

~Starpiņupīte - Kaņieris (Slocene); ~Siliņupīte;

Rīgas LīčA Vidzemes piekrastes mazo upju baseini - ( A - Z ), (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);          

~ Aģe ~ Bazunurga ~ Blusupīte ~ DAUGAVA ~ Dūčurga ~ Duntes strauts ~ Eimura kanāls ~ GAUJA ~ Grēvurga //Kuņurdziņa ~ Inčupe ~ Kickiņurga ~ Krišupe ~  Kurliņupe ~ Ķilķurga ~ Ķīšupe ~ Laučurga ~ Laudurga ~ Lielurga ~ Liepupe ~ Lilaste ~ Manurga ~ Mazurga ~ Muižuļurga ~ Pēterupe ~ Reisagrāvis ~ SALACA ~ SVĒTUPE ~ Unģenurga ~ Vēverurga ~ Vidurga ~ VITRUPE ~ Zaķupīte;

Aģe -Aģes ezers; (>Mudurga; <Sudurga; >Igate -Aijažu ezers (~Sīkuļu gr.); >Tora; >Mazupīte);

Eimuru kanāls - >Vec-Langa;

Ķīšupe -Višezers; >Ķidurga; <Ķivurga; <Pupaļurga;

Laučurga (>Josturga; <Rūpes urga);

Līlaste 1,67 -Lilastes ezers (>Melnupe); -Dūņezers- >Ciemeļupe (>Rampurva grāvis); >Puska /Rāpste23 (<Kojurgas gr.3,5);

Pēterupe - >Tarupe (<Melnupīte; <Dabru grāvis); <Žagaturga; <Ežurga (>Muižnieku grāvis; >Augštilta grāvis);

SVĒTUPE  sateces baseins -

Dūņezers ~Donaviņa -Limbažu Lielezers (>Paldaža, dīķi,  Stiņķupīte?); >Raudupīte; >Lūdiņupe22 (<Spričupīte; >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa -Āsteres ez.;  >Pērļupe //Greile19; >Sausupe11 <Arupīte16; <Ķulaurga5; <Vedamurga8; >Jaunupe 4,82*

VITRUPE /Ķimšupe sateces baseins -

-Riebezers -Dziļezers; >Cimeļupe (<Sutas grāvis); -Lādes ezers (<Stante; >Sprukstupe); ~Lielupīte; ~Mazupīte (>Bruņķītis; >Kraņčupīte//Kranupīte /Naužupe); -Skuju ezers - Auziņu ezers (>Rebaiņupīte) ~Baurupe; -Mazezers >Dzirnupīte; <Lepsturga; |uz R, ar Liepupes baseinu savienojums Reiņu (-pes) kanāls|.

NEMUNAS > labās pietekas Kreunas sateces baseins Latvijas-Lietuvas pierobežā -                                                                 

KREUNA -Baltišku ezers -Apsānu ezers; >Dzirnavupīte (Pazarišu ez.; Bebru ez.; Āzišku ez.; Lielais Subates ezers (>Čulgene); Mazais Subates ezers); <Līčupe; <Pļentauku upe; <Prode //Kreunas strauts; <Kraunēnu upele (>Ugra (Jermulišku upe (Cabišku ez.; <Dziļais ez.; Līkuma ez.; Kaminčas ez. Lunas ez.); >Biķernieku upe)); >Bačupe (Lit);

Mudavas sateces rajons

Narvas lielbseina,  MUDAVAS //Veļikajas sateces baseins - (A - Z) > labās, < kreisās; (iekavās otrās, trešās pakāpes pietekas citā kārtojumā);    

MUDAVA //Veļikaja; >Aloļa; >Čerjoha,; <Idrica; <Issa; >Kudka; <Kūdupe; <KŪKOVA; >Pskova;.<SĪNUPE; >Sorota; <ŪDRĀJA; <VĀDA;

<Kūdupe; <Naumuva; >Bērzupīte (<Dobusalas strauts); <Isanka (<Fjuku strauts); <Šepica);

<KūKOVA //Kuhva107 -Numierņas ez. <Aukupeite; (<Pazlauga10; <Puncuļeva (>Kupsa); <Smiltine; <Supenka21 (<Griušļova; >Zvaiga); <Kaņepe; <Krakupe; <Rika31 (Orlvkas ez.- >Stiglova); <Mosika8 |valsts robeža|; <Lodumka25 (<Līčupe); >Pelega; >Bezymjannyj;

<ŪDRĀJA //Iudrupe / RĪTUPE //Utroja -Meirānu ez.- Micānu ez.- (>Vornaišu upīte); >Leidaceite -Leidaceits; >Baltānu str.; <Janiku str.; <Lendzeišu`str.; >Steporu str.; (>Strauja24 (>Kreiču strauts; >Locupeite; >Baranovkas grāvis); >Zeļčavas str.; <Moseju str.; <Ijevkas str.<Šņitka; >Ziblas strauts (>Žibas?); <Ludza//Lža156 -Lielais Ludzas ezers; (>Kondratu str.; <Soltupeite; >Djatlovka; >Iņņica25; <Čodarānu upe26); Lada //Ledupe;

Lielā Ludzas ezera baseins - DA - >Istalsna20 /Ļadina (<Rudzeišu str.); >Pilda36 /Ilža (>Auneja; <Rūbežnīca (>Kazeņa); <Porkaļu upīte (>Poganka); >Leidiukšņa17 -Leidiukšņa ez. (>Kalaša str.; >Diukša -Nirzas ez. (<Raipoles str.); <Kuharenku str.); <Kiudolica (<Aprūbs; >Kara upe -Šosta ezers; >Gaveiku upīte); Poldera kanāls; Pilsētas kanāls; A - <Plītnīca -Mazais Ludzas ezers - Zvirgzdenes ezers (<Stauka- Cirma ezers  (>Undupīte; <Vasarānu upīte (>Sv.Jāņa upīte))); (>Garbara -Runtorta ez. (>Runtorta (<Bataru strauts -Dukanu ez.- <Zeiļu strauts; <Pabarga));

<VĀDA //Vēda83 -(Stompaku purvs?); <Kulpenka -Kulpenes ez. (Golubka -Lukašu ez.); >Egleskalna upīte -Nastrovas ez.-; <Virica5,7; >Koura23 (<Olutova avots; <Bušma//Parumba; <Gurova; <Pušnica; <Vēžupīte (-Viļakas ezers <Meirupīte); <Tutinova; >Nidrupīte); <Lipna //Liepna47 (>Ķikšu gr.; <Duncu strauts; <Slimnīcas strauts; >Saidupe9; <Sloku strauts; <Sosnīca; <Medņusala9; >Vārubka //Vorubka8; <Siltenīte -Siltie pūriņi; <Liepicas ez.; >Poseļnica; >Gruzdovka6; <Dobrovidka)); Birzupīte?; <Voroža (<Ačinka);<Opočna;

<SIENUPE //ZILUPE //Siņaja (<Šķaune; <Koršupe4; >Ņiavieryca (Bel); >Studenka; >Pernovka11; >Perļinka; >Ludinka; >Verša; <Plisunka27 (<Šķaunes ez.- Šķaunes strauts; >Perekops -Plisūns-  >Patmalīšu upe); <Verbovka7; <Istra39 (<Zeiļovas strauts (<Anapoles str.)); <Cegeļņa -Audzeļu ezers; <Gumineicas str.; Lauderu strauts11 (<Korņovkas str.); >Grīva6); <Podupe7 //Aglonka <Jučovas strauts12; <Kurjanka11; <Rūbeža upe11 -Peiteļa ezers; <Drujanka; <Molosojka; <Kļučevatka; <Voroga);

Narvas lielbaseina Emmajegi //Mētras pieteka PEDELE > Varžupīte (robežupe) >Lašupīte; > Rautina (Igaunijā); > Menniku; < Ežupe (robežupe); <Rīzupe; >Zūpis -Zāģezers; <Ķeizarupīte; >Smēķupīte /Līvupīte; <Vīraoja (Igaunijā);

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš